Pályázati ajánló! Megjelent a GYORSÍTÓSÁV 2021-1.1.4

Pályázati ajánló! Megjelent a GYORSÍTÓSÁV 2021-1.1.4

Pályázati ajánló! Megjelent a GYORSÍTÓSÁV 2021-1.1.4

Pályázati ajánló! Megjelent a GYORSÍTÓSÁV 2021-1.1.4 2021/12/10
Pályázati ajánló! Megjelent a GYORSÍTÓSÁV 2021-1.1.4 13:28

Tisztelt Partnerünk!

Szeretnénk felhívni figyelmüket a következő pályázatra: 

GYORSÍTÓSÁV
(2021-1.1.4-GYORSÍTÓSÁV) 

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. február 10. 16:00 óráig lehetséges.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje:  2021. december 6-án 12:00-tól 2021. december 13-án 12:00-ig.

Amennyiben ezen idő alatt a benyújtott kérelmek támogatás igénye nem éri el a 30 milliárd Ft-ot, úgy ezen összeg eléréséig, de legkésőbb 2021. december 20. 12:00-ig továbbra is lehet kérelmeket benyújtani. 

Támogatás célja

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) útján1 pályázatot hirdet meg „GYORSÍTÓSÁV” címmel. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett Felhívás célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok KFI tevékenységének támogatása.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

a) jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak és
b) a projekt eredményeként létrejövő prototípus[1], termék[2], technológia[3] vagy szolgáltatás[4] üzletileg hasznosítható legyen és
c) projekt keretében magasabb szint elérése a „Technológiai érettségi szint[5]” (TRL) szempont rendszere szerint.

A teljes kiírás ITT olvasható.
 


1 Prototípusnak: tekintendő az olyan eredeti modell, amelyet úgy alakítanak ki, hogy magán hordozza egy új termék minden műszaki jellemzőjét és teljesítményét 

[2] Terméknek:tekintendő valamely piacon forgalomképes (forgalomba hozható és kelendő) anyag, tárgy. Új terméknek minősül a támogatást igénylő által megcélzott piacon még nem ismert termék. Szoftvertermékek esetében nem minősül új terméknek a rutinszerű szoftverfejlesztési tevékenység eredményeként előállított termék 

[3] Technológiának: tekintendő valamely termék előállításánál vagy szolgáltatás nyújtásánál alkalmazható, piacképes eljárás. Új technológiának minősül az a technológia, amely a technológia potenciális felhasználóinak körében eddig nem ismert, nem alkalmazott, vagyoni értéket képviselő, forgalomképes eljárás, vagy az a technológia, amely a termék előállításának vagy szolgáltatás nyújtásának folyamatában valamely feladatra eddig nem ismert megoldást nyújt 

[4] Szolgáltatásnak: tekintendő a szolgáltatótól független megrendelő megbízására, anyagi ellenszolgáltatás ellenében végzett tevékenység. Új szolgáltatásnak minősül a pályázó által megcélzott piacon még nem ismert vagy nem bevezetett szolgáltatás. 

[5] A technológiai fejlesztési szintek mérésére született klasszifikáció az egyes projektek készültségi fokát 9 szintre sorolja be az alábbiak szerint: 1. Idea – ötlet, elv 2. Basic research - alapkutatás 3. Technology formulation - technológia kialakítása 4. Applied research. First laboratory tests completed; proof of concept - Alkalmazott kutatás, az első laboratóriumi előállítás 5. Small scale prototype - Kis skálán működő prototípus 6. Large scale prototype - Nagy skálájú prototípus 7. Prototype system - Prototípus rendszer 8. Demonstration system – Demonstrációs rendszer 9. First of a kind commercial system - Kereskedelmi rendszer kialakítása