Reorganizációs eljárás

Reorganizációs eljárás

Reorganizációs eljárás

Reorganizációs eljárás 2021/06/21
Reorganizációs eljárás 15:33

A reorganizáció gazdasági szempontok szerint lefolytatott eljárás, melynek célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel továbbműködésének biztosítása. Jelenleg a 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet szabályozza a reorganizációs eljárást.

A koronavírus-világjárvány elleni védekezés részeként új eljárási forma jött létre, amelynek célja a vállalkozások megmentése, a felszámolások elkerülése.

Jelenleg a 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet szabályozza a reorganizációs eljárást. A kormányrendelet az alábbi linken olvasható:
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk21115.pdf

A reorganizáció gazdasági szempontok szerint lefolytatott eljárás, melynek célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel továbbműködésének biztosítása.

Lényege, hogy a vállalkozás 90 napos moratóriumot kap a reorganizációba bevont hitelezőktől. A hitelezők sem járnak rosszul, mert az eljárás alá bevont tartozások adósi tartozáselismerésnek minősülnek.

A reorganizációt a taggyűlés döntésétől függően anonim módon is le lehet folytatni, ilyenkor nem kerül feltüntetésre a cégjegyzékben. Fontos, hogy azon cég, aki határidőn belül nem tette közzé beszámolóját, nem kezdeményezhet reorganizációt. 

Olvasható az Adózóna.hu oldalán: Kihirdették a vállalkozások reorganizációjáról szóló törvényt

Kizárólag a vállalkozás döntéshozó szerve határozhat a vállalkozás reorganizációjáról, a reorganizációs eljárás kezdeményezéséről.

A reorganizációs eljárás lefolytatására a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.