Széchenyi szellemisége a vállalkozóknak

Széchenyi szellemisége a vállalkozóknak

Széchenyi szellemisége a vállalkozóknak

Széchenyi szellemisége a vállalkozóknak 2019/02/18
Széchenyi szellemisége a vállalkozóknak 18:55
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara folyamatosan igyekszik minél több hasznos együttműködést tető alá hozni. Az egyik ilyen partner az 1987-ben alakult Széchenyi Társaság, melynek célja, hogy névadójának örökségét alapul véve munkálkodjék Magyarország, a nemzet felemelkedéséért, szellemi erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes magyarság érdekeit.
 
Ennek megvalósítása érdekében előadásokat szervez; kiadványokat tesz közzé és művészi alkotások létrejöttét segíti. A Társaság eddigi működése során számtalan, főleg gazdasági kérdésben nyilvánította véleményét és jelen pillanatban is aktívan igyekszik befolyásolni a gazdasági és társadalmi folyamatokat. Dr. Rubovszky András a Széchenyi Társaság főtitkára pedig azt is elárulta, miért örülnek a BKIK-val kialakult kapcsolatnak.
 
Dr. Rubovszky András
 
– Azért lett a partnerünk a Kamara, mert Széchenyinek rengeteg vállalkozói, iparfejlesztési, gazdaságpolitikai elképzelése is volt, aminek produktumai is lettek. Mi pedig kerestük egy olyan kapcsolat lehetőségét, hogy ne csak elméletben, iskolásoknak és értelmiségieknek tartsunk előadássorozatokat és konferenciákat. Hanem nyissunk más irányba, hogy a vállalkozók körében is minél többen megismerjék ezt a szellemi hagyatékot.
 
– Hogyan tudják ezeket a gondolatokat, ezt a szellemiséget átadni a fővárosi vállalkozói körnek?
 
– Az együttműködés folytán különböző kamarai összejöveteleken vállalkozóknak és kamarai tagoknak tartunk majd előadásokat. Elsősorban hitel, hitelesség, hiteles képviselet, adott szó becsülete, tisztességes üzletelés, tisztes haszon kérdése témában. Hiszen Széchenyi gazdaságfilozófiája máig érvényes. Ő azt mondja: hinni és hihetni egymásnak. Mi azt szeretnénk erősíteni a kamara tagjaiban, hogy az üzleti életben, és az egymáshoz való viszonyukban legyenek tisztességesek. Az adott szó becsülete uralkodjon, tisztes haszonra törekedjenek és a magyar gazdaság és a magyar nemzet fejlődését tartsák szem előtt. Rossz szóval élve, nevelési szándék is van emögött. Széchenyi tanításaiban a haszonelvűség egy állandóan használt kifejezés, a tisztesség és az erkölcsösség mellett. Ezt a szemléletet szeretnénk megmutatni a vállalkozóknak. Szerencsére a kamara nagyon fogékony volt erre a kezdeményezésre.
 
– Miben tud segíteni önöknek a kamara?
 
– Ők is azon dolgoznak, hogy a mi céljaink megvalósuljanak, ami Széchenyi szellemi hagyatékának az őrzése és elterjesztése. Az is óriási segítség, ha ehhez olyan körbe jutunk be ahol ennek valóban helye van. De segítenek abban is, hogy a mi rendezvényeinken ők is előadásokat tartanak, így ez egy igazán gyümölcsöző együttműködés lehet.
 
Ez pedig nem csak pusztába kiáltott szó. Hétvégén a Széchenyi Társaság rendezvényén Bornemisza Miklós, a BKIK Kereskedelmi Tagozatának általános alelnöke tartott beszédet, míg az Idegenvezetők Világnapja alkalmából tartott konferencián Dr. Rubovszky András lépett a pulpitusra előadásával. Az együttműködés tehát folyamatos, és a közeljövőben további módokon igyekeznek kiszélesíteni az együttműködést.