Tájékoztatás a BKIK július 1-je utáni működéséről

Tájékoztatás a BKIK július 1-je utáni működéséről

Tájékoztatás a BKIK július 1-je utáni működéséről

Tájékoztatás a BKIK július 1-je utáni működéséről 2020/06/29
Tájékoztatás a BKIK július 1-je utáni működéséről 16:15

Tisztelt Vállalkozók!

Magyarország Kormánya a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. számú rendeletével a 2020. március 11-én kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetet 2020. június 18-i hatállyal megszüntette, ugyanakkor a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020 (VI. 17.) Korm. számú rendeletével Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.

A vészhelyzet megszűnésével a korábban hozott intézkedések 2020. július 1-jével az alábbiak szerint módosulnak:

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara személyes ügyfélszolgálati pontjainak (Regisztrációs és Ügyfélszolgálati Igazgatóság, Okmányhitelesítő Iroda, Központi Kerületi Koordinációs Iroda, Kerületi Szolgáltató Irodák, Széchenyi Kártya Irodák, fogyasztóvédelmi tanácsadás) működését és elérhetőségét 2020. július 01. napjától kezdődően a járványügyi veszélyhelyzetet megelőző ügyfélfogadási renddel ismét biztosítja.

A személyes ügyfélszolgálati pontok ügyfélfogadási rendjét kérjük, hogy honlapunkon az igénybe venni kívánt szolgáltatásnál ellenőrizze.

Amennyiben személyes kapcsolat helyett ügyeit elektronikus úton kívánja intézni, erre telefonon vagy elektronikus levél útján van lehetőség.

Munkatársaink elérhetőségét honlapunkon találja (www.bkik.hu).

A személyes ügyintézés során az ügyféltől a szájat és orrot eltakaró egyéni védőeszköz (pl. orvosi maszk, sál, kendő) használata elvárt. Az ügyintézés során lehetőleg 1,5 m védőtávolságot kell tartani. Kérjük továbbá, hogy csak saját íróeszközét, illetve ügyfelek részére kihelyezett tollat használjon, lehetőség szerint viseljen védőkesztyűt!

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 34/A.§ (3) bekezdése szerint a kamarai hozzájárulást tárgyév március 31-ig kell megfizetni.

A Kamara – a gazdálkodó szervezetek terheinek enyhítése érdekében, a kormányzati gazdaságpolitikai célokkal összhangban – úgy döntött, hogy bár a kamarai hozzájárulás megfizetése törvényi kötelezettség, amely időpontja jogszabályban rögzített, a gazdálkodó szervezetek fizetési késedelme esetén a járványügyi veszélyhelyzet tartama alatt velük szemben nem kezdeményez behajtási eljárást.

A Kamara ezennel kéri azokat a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kamarai hozzájárulást ezidáig még nem fizették meg, hogy fizetési kötelezettségüket teljesítsék. A kamarai hozzájárulás a kamarai közfeladatok ellátásának, közszolgáltatások és egyéb kamarai szolgáltatások nyújtásának jogszabály által előírt pénzügyi háttere, amelynek elengedésére lehetőség nincs.

A nemfizető gazdálkodó szervezetekkel szemben a Kamara 2020. IV. negyedévtől kezdődően a meg nem fizetett hozzájárulások behajtása iránt a szükséges intézkedéseket a vállalkozásokat terhelő törvényi kötelezettségek érvényesítése érdekében megkezdi.

A járványügyi készültség miatt munkatársaink és az Önök egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt intézkedéseink megértését, az Önöket ért kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!