Tájékoztatás az egyes gazdasági intézkedésekről

Tájékoztatás az egyes gazdasági intézkedésekről

Tájékoztatás az egyes gazdasági intézkedésekről

Tájékoztatás az egyes gazdasági intézkedésekről 2020/09/01
Tájékoztatás az egyes gazdasági intézkedésekről 21:12

A következőkben a Kormány egyes, a veszélyhelyzetre tekintettel tett gazdasági intézkedéseit foglalja össze a Bergmann Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft.

Az alábbiakban a Kormány egyes, a veszélyhelyzetre tekintettel tett gazdasági intézkedéseit foglaljuk össze.

I. Adó-, és adókötelezettség, illetve egyéb könnyítések, 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet:

(hatályos 2020.04.22-től, kivéve egyes külön jelölt rendelkezések)

1. Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

A társasági adó tekintetében a rendelet hatályba lépése (2020. április 22.) és a 2020. szeptember 30. közt esedékes adómegállapítás, adóbevallás és adófizetés – ideértve az éves bevallásban történő adóelőleg-megállapítási kötelezettséget is – határideje 2020. szeptember 30-ára tolódhat. A kisvállalati adó alanyai tekintetében egységesen elmondható, hogy a második negyedévi adóelőleg és a 2019-es éves bevallás határideje tolódhat szeptember 30-áig.

A fentiekhez hasonlóan hosszabbította meg a kormányrendelet szeptember 30-áig a helyi iparűzésiadó- bevallás és a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg határidejét is.

A 2020. április 22. és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli adó- illetve járulékmegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségeinek, továbbá az éves adó-, illetve járulékbevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg-megállapítási és bevallási kötelezettségének az adózó az innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója adónemekben is 2020. szeptember 30-áig tehet eleget.

2. Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

A számviteli tv. szerinti beszámolóra vonatkozó határidők - amennyiben azok 2020.04.22. napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

3. A Széchenyi Pihenő Kártya formájában - béren kívüli juttatásként - adható összeg emelése és mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól

A Széchenyi Pihenő Kártya

a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,

b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,

c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

Költségvetési szerv esetén max. 400 e Ft, egyéb munkáltató esetén max. 800 e Ft az éves rekreációs keretösszeg.

Nem terheli Szocho adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget. A Szocho adómentesség 2020.04.22. napjától 2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében alkalmazható.

4. Az idegenforgalmi adó felfüggesztése és az azzal összefüggő rendelkezések

A 2020.04.26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne. A megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallani az adóhatósághoz.

5. Adóigazgatási szabályok

Megbízható adózói státusz nem vész el a veszélyhelyzet alatt keletkezett tartozások, induló végrehajtás miatt,

az adózói minősítés során figyelmen kívül maradnak egyes tartozásokra vonatkozó feltételek,

Lehetőség van a vállalkozások adócsökkentésére is. Max. ötmillió forint elengedését lehet kérni a NAV-tól, viszont ezt csak egyszer lehet megtenni egyetlen egy adónemben és maximum a fizetendő adó 20 százalékáig. A kérelmet a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig lehet a NAV-nál előterjeszteni írásban, és elektronikus úton beküldve, elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton. Ennek pozitív elbírálása esetén a fennálló adótartozást egy alkalommal, egy a kérelemben meghatározott adónemben, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékelheti az adóhatóság. Erre akkor van lehetőség, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. A fenti adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes és az ügyintézési határidő maximum tizenöt nap. A mérséklés után fennmaradó, azaz a kért adótartozás maradék 80%-ának megfelelő összegre pótlékmentes fizetési kedvezmény nem engedélyezhető!!! Késedelem esetén kamat kerül rá, és végrehajtható.

- Az új szabályok szerint most minden adózó kérheti a 12 havi részletfizetést vagy a hat havi pótlékmentes fizetési halasztást, amely valamennyi adófajtára kérhető, és 5 millió forintos tartozásig vehető igénybe.

- Újdonság, hogy már a munkavállalótól levont járulékra és szja-ra is járhat a kedvezmény, amely lehetővé teszi, hogy a munkaadóknak most csak a nettó bért kelljen kigazdálkodnia.

A kedvezmények NEM szektorspecifikusak, NEM függenek vállalkozási formától vagy cégmérettől az EKAER szabályok tekintetében változás, hogy az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól.

6. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság eltérő rendelkezései

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

A fenti esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató - a tárgyhót követő hónap 12. napjáig - egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló után.

7. Szocho változások

2020.07.01-től hatályos rendelkezések szerint a Szocho mértéke 15,5%, mely kihatással bír az Szja., az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szabályaira, és a társadalombiztosítási ellátásokszámításának alapjára is.

8. KIVA változások

A 2021.01.01-től hatályos rendelkezések szerint a KIVA mértéke az adó alapjának 11 százaléka.

 
A részletes tájékoztató ITT olvasható.
 
Forrás:
Bergmann Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft.
H-1138 Budapest, Váci út 186.
 
Bergmann Könyvelő Iroda Kft.
H-1138 Budapest, Váci út 186.