Tájékoztató a mentesített tevékenységet folytató KATÁS vállalkozóknak

Tájékoztató a mentesített tevékenységet folytató KATÁS vállalkozóknak

Tájékoztató a mentesített tevékenységet folytató KATÁS vállalkozóknak

Tájékoztató a mentesített tevékenységet folytató KATÁS vállalkozóknak 2020/09/01
Tájékoztató a mentesített tevékenységet folytató KATÁS vállalkozóknak 21:12

Fontos információ a KATÁSOK számára, hogy mentesített tevékenységet nem főtevékenységként folytató kisadózó vállalkozás is mentesül a tételes adó fizetése alól.

KATÁSOK FIGYELMÉBE

A mentesített tevékenységet nem főtevékenységként folytató kisadózó vállalkozás is mentesül a tételes adó fizetése alól

A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében felsorolt, úgynevezett mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás 2020. március – június hónapokra mentesül a kisadózó utáni tételes adó megfizetése alól.

A mentesülés úgy valósul meg, hogy a kisadózó adószámláján a 288 Kisadózó vállalkozások tételes adója adónemen a mentesített hónapokra előírt tételes adófizetési kötelezettség az esedékessége napján „COVID-19 nemzetgazd. enyhítés” megnevezéssel a kötelezettség csökkentéseként könyvelésre kerül.

A NAV a mentesítést a vállalkozás törzsadatai alapján hivatalból végrehajtja, ha a vállalkozás

  • 2020 februárjában már a kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozott és
  • a tevékenységei között – 2020 márciusánál korábbi érvényességi keltű – mentesített tevékenység is szerepel.

A fenti két feltétel fennállása esetén a mentesítés abban az esetben is megilleti a kisadózó vállalkozást, ha a mentesített tevékenység nem a főtevékenységként bejegyzett tevékenysége.

A mentesítésnek az sem feltétele, hogy a kisadózó vállalkozás a mentesített tevékenységet a rendelet fogalmi meghatározása szerinti tényleges főtevékenységként végezze.

Fentieket alátámasztja egyrészt a NAV-tól a VALI – Vállalkozói Információs portál (https://vali.ifka.hu/) közvetítésével kapott, az alábbiakban olvasható válasz, másrészt a csatolt törzsadatok szerinti olyan kisadózó vállalkozás példaként bemutatásra kerülő adószámla-kivonata, melynek a főtevékenysége nem tartozik a mentesített tevékenységek közé, de a TEÁOR 43.21 szerinti, a mentesített tevékenységek körébe tartozó tevékenysége alapján mentesítésben részesült.

Kérdés:

Milyen feltételeknek kell (együttesen) megfelelni ahhoz, hogy a kisadózó vállalkozás a 61/2020. rendelet 1. § (8) bekezdésben foglaltak szerint mentesülhessen a kisadózó után a tételes adó megfizetése alól, abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás törzsadataiban többféle köztük a 61/2020. rendelet 1. § (8) bekezdésben a mentesítettek között felsorolt tevékenység is szerepel, különösen, ha a főtevékenysége nem tartozik a mentesített tevékenységek közé.

Válasz:

Az a kisadózó vállalkozás, amely a 61/2020. (III. 23) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglalt veszélyeztetett ágazatban tartozó tevékenységet folytatónak minősül, és 2020. februárjában már a Katv. hatálya tartozott e tevékenysége tekintetében, 2020. március-június hónapokra tekintettel mentesül a tételes adó megfizetése alól, akkor is, ha más tevékenységet is végez és az említett hónapokban ebből bevétele is keletkezik.

A 61/2020. (III. 23) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor a (10)-(11) bekezdés szerinti tényleges főtevékenységre vonatkozó előírást nem kell alkalmazni.

A Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése szerinti mentességhez nem kell bejelentést tenni a NAV felé, a NAV a nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítja, hogy mely kisadózó vállalkozásokat illeti meg a tételes adó alóli mentesség. A mentesítés könyvelésre kerül az adószámlán a 288. adónemen.

(kötelező jogi erővel nem bíró szakmai vélemény)


Fentiek alapján az olyan kisadózó vállalkozásnak is érdemes az adószámlája lekérdezésével megbizonyosodnia arról, hogy mentesült-e a tételes adó fizetése alól, melynek főtevékenysége nem tartozik a mentesített tevékenységek közé, de a törzsadataiban nyilvántartásba vett további tevékenységei között a mentesített körbe tartozó tevékenység is szerepel.

Az adószámla lekérdezésének módjáról a NAV honlapján itt tájékozódhat: https://www.nav.gov.hu/nav/adoszamla/elektronikus_lekerdezes

A törzsadatok és az adószámla az eBEV portálon keresztül bejelentkezve kérdezhető le: https://ebev.nav.gov.hu/

Ha bizonytalan abban, hogy mely tevékenységek tartoznak a mentesített tevékenységek közé, akkor azok TEÁOR kódjának ismeretében az ismertető végén található tájékoztatóban a mentesített tevékenységeket TEÁOR kódjuk sorrendjében felsoroló táblázatból megállapíthatja, hogy a kisadózó vállalkozása törzsadataiban szereplő tevékenységei között található-e mentesített tevékenység, melynek alapján vállalkozását a mentesülés megilleti.

Az elmondottak szemléltetésére alább példaként bemutatott kisadózó vállalkozás törzsadataiban piros nyíl mutatja a mentesített tevékenységek közé nem tartozó főtevékenységét és azt a másik tevékenységét is, melyre tekintettel mentesült a tételes adó fizetése alól, ahogy az a vállalkozás csatolt adószámla-kivonatából is látható a piros nyíllal jelzett helyen.

 

 

Tájékoztató a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet által a kisadózó vállalkozást a kisadózó tagja illetve a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalója után tevékenységi kör szerint megillető közteher-fizetési kedvezményekről

1. a kisadózó személyére vonatkozó mentesítés

Az alábbi táblázatban sorolt mentesített tevékenységet folytató olyan kisadózó (katás) vállalkozás, amely megfelel az alábbi feltételeknek is, 2020. március, április, május és június hónapra mentesül a kisadózó után a tételes adó megfizetése alól:

A kisadózó egyéni vállalkozók esetében a kedvezmény minden olyan ÖVTJ szerinti tevékenységre vonatkozik, amelynek első 4 számjegye megegyezik vonatkozó TEÁOR – TESZOR kóddal.

MENTESÍTETT TEVÉKENYSÉG

TEÁOR és TESZOR kódja

ÖVTJ első 4 számjegye

megnevezése

4321

villanyszerelés

4322

víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4332

épületasztalos-szerkezet szerelése

4333

padló-, falburkolás

4334

festés, üvegezés

4391

tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4932

taxis személyszállítás

5510

szállodai szolgáltatás

5520

üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

5590

egyéb szálláshely-szolgáltatás

5629

egyéb vendéglátás

8230

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8551

sport, szabadidős képzés

8610

fekvőbeteg-ellátás

8621

általános járóbeteg-ellátás

8622

szakorvosi járóbeteg-ellátás

8623

fogorvosi járóbeteg-ellátás

8690

egyéb humán-egészségügyi ellátás

8810

idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

9001

előadó-művészet

9002

előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9200

szerencsejáték, fogadás

9313

testedzési szolgáltatás

9319

egyéb sporttevékenység

9602

fodrászat, szépségápolás

9604

fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A mentesülés akkor illeti meg a kisadózó vállalkozást, ha 2020 február hónapjában már kisadózó (katás) vállalkozás volt és katás vállalkozásként a fenti táblázatba tartozó tevékenységet folytatott.

Ez a mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét, és nem csökkenti 1-1 millió ft-tal azt az éves 12 millió ft összegű bevételi keretet sem, mely feletti bevétel után már a 40%-os mértékű adó is fizetendő volna.

A mentesített időszakot tehát úgy kell tekinteni, mintha a kisadózó vállalkozás a tételes adót mind a 4 mentesített hónapra megfizetné.

A fenti táblázatban nem szereplő tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás nem mentesül a tételes adó megfizetése alól!

Nem vonatkozik a mentesség azokra a kisadózó vállalkozásokra sem, amelyek 2020 február hónapot követően váltak kisadózóvá, és azokra a kisadózó vállalkozásokra sem, amelyek már március előtt kata-alanyok voltak, de februárban még nem volt a mentesített tevékenységek közé tartozó tevékenységük.

 

2. a kisadózó vállalkozásra munkáltatóként vonatkozó köztehercsökkentés

KÖZTEHERCSÖKKENTÉSRE JOGOSÍTÓ TÉNYLEGES FŐTEVÉKENYSÉG

TEÁOR és TESZOR kódja

megnevezése

01.19*

egyéb, nem évelő növény termesztése

01.21

szőlőtermesztés

01.29*

egyéb évelő növény termesztése

01.30**

növényi szaporítóanyag termesztése

01.70***

vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

11.01****

desztillált szeszes ital gyártása

11.02

szőlőbor termelése

11.05*****

sörgyártás

46.22

dísznövény nagykereskedelme

47.76-ból

dísznövény kiskereskedelme

49.32

taxis személyszállítás

50.30

belvízi személyszállítás

55.00

szálláshely-szolgáltatás

56.00

vendéglátás

58.13

napilapkiadás

58.14

folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

59.00

film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás

60.00

műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

79.00

utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

82.30

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

90.00

alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység

92.00

szerencsejáték, fogadás

93.00

sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység

96.04-ből ******

közfürdő

*/: a TEÁOR 01.19 és 01.29 tevékenységet végzők közül a kedvezmény a virágok - ideértve a vágni való virágot és a virágsarjat is - termesztése, a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek kereskedelmi értékesítéshez való előkészítése vagy fonásra szánt növényi termékek termesztése tényleges főtevékenység esetén jár

**/: a termesztőre a kedvezmény akkor vonatkozik, ha megfelel a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 2. § 2. pontjában foglaltaknak

***/: a vadgazdálkodóra a kedvezmény akkor vonatkozik, ha megfelel a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 50. § (2) bekezdés f) pontjának

****/: a gyártóra a kedvezmény a 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet 6. vagy 9. pontja szerinti szeszes ital gyártása esetén terjed ki

*****/: a gyártóra a kedvezmény akkor vonatkozik, ha megfelel a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdés 17. pontjában foglaltaknak

******/: a szolgáltatóra a kedvezmény akkor vonatkozik, ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet szabályainak.

A fenti táblázatban sorolt köztehercsökkentésre jogosító tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató vállalkozás – ide értve a kisadózó vállalkozást is – 2020. március, április, május és június hónapra mentesül az általa munkáltatóként munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalói utáni szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól, valamint a munkavállaló ezen hónapokra járó bruttó munkabéréből a társadalombiztosítási járulékok közül kizárólag a 4%-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot (de abból is legfeljebb 7.710.- ft-ot), valamint a személyi jövedelemadó előleget kell levonni, bevallani és befizetni.

Ez nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből a vállalkozásnak az e szabályokat kihirdető 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését (03. 24-ét) megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele származott, és az eléri ezen időszak teljes bevételének legalább 30%-át.

A munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalói után jár a köztehercsökkentő kedvezmény az olyan kisadózó vállalkozásnak is, amelynek tevékenysége nem tartozik az 1. pontban közölt mentesített tevékenységek közé, de a tényleges főtevékenysége a 2. pontban sorolt tevékenységek valamelyike.

Esetükben a kisadózó vállalkozás nem mentesül a tételes adó fizetése alól, de az alkalmazottai után járó kedvezményt igénybe veheti.

Az 1. pontban közölt táblázatban sárgával kiemelt tevékenységet folytató katás vállalkozást pedig mindkét kedvezmény megilleti, tehát a kisadózó után nem kell a tételes adót megfizetni és az alkalmazottak után is jár a köztehercsökkentő kedvezmény.

Gábriel Péter adószakértő (ASZ3120811)