Tájékoztató a veszélyhelyzeti védekezést szolgáló tevékenység és a veszélyhelyzetben lévőknek adott ingyenes juttatások adózási kedvezményeiről

Tájékoztató a veszélyhelyzeti védekezést szolgáló tevékenység és a veszélyhelyzetben lévőknek adott ingyenes juttatások adózási kedvezményeiről

Tájékoztató a veszélyhelyzeti védekezést szolgáló tevékenység és a veszélyhelyzetben lévőknek adott ingyenes juttatások adózási kedvezményeiről

Tájékoztató a veszélyhelyzeti védekezést szolgáló tevékenység és a veszélyhelyzetben lévőknek adott ingyenes juttatások adózási kedvezményeiről 2020/11/18
Tájékoztató a veszélyhelyzeti védekezést szolgáló tevékenység és a veszélyhelyzetben lévőknek adott ingyenes juttatások adózási kedvezményeiről 14:51

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 28/A. §-a alapján a veszélyhelyzet időszakában a veszélyhelyzet miatti védekezést (a veszélyhelyzet következményeinek elhárítását, mérséklését) szolgáló, a vállalkozás által

  • ellenszolgáltatás (ellenérték) nélkül végzett tevékenység, valamint
  • a veszélyhelyzetben lévő személyek számára ingyenesen juttatott termék, szolgáltatás 

vállalkozási, gazdasági tevékenységnek illetve a juttatási célú beszerzés a vállalkozási tevékenységet szolgáló beszerzésnek minősül, ha a fentieknek mindenben megfelelő ingyenes juttatásokról a juttató a NAV részére 60 napon belül bejelentést tesz.

Ez azt jelenti, hogy:

1. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül(nek)

a veszélyhelyzet időszakában

  • a védekezést szolgáló tevékenység végzése érdekében illetve annak során felmerült beszerzési és egyéb költségek, ráfordítások valamint
  • a veszélyhelyzetben lévő személyek számára ingyenesen juttatott, a védekezést szolgáló termék, szolgáltatás bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke, feltéve, hogy azokról a vállalkozás (a juttató) 60 napon belül a NAV részére bejelentést tesz;

2. az áfa fizetésére kötelezett áfa alanyok esetében az 1. pontban foglaltakhoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa levonható, illetve az ingyenes juttatás miatt nem keletkezik áfa-fizetési kötelezettség;

3. a veszélyhelyzetben lévő személyek számára az 1. pontban foglaltaknak eleget tevő ingyenes juttatás után sem a juttatónak sem pedig a juttatásban részesülőnek nem keletkezik adófizetési kötelezettsége, a juttatás tehát mindkét fél számára adómentes.

Az ingyenes juttatásról postai úton vagy e-papíron benyújtandó bejelentőlap letölthető a NAV honlapjáról:

https://www.nav.gov.hu/data/cms525258/Ingyenes_termekatadas_szolgaltatas_nyujtas_bejelent_lap_minta.docx

A védekezést szolgáló tevékenység illetve ingyenes juttatás elszámolására vonatkozó fenti szabályok tehát kizárólag a veszélyhelyzet időszakában végzett tevékenységre, juttatásra, felmerült költségekre alkalmazhatók.

A korona vírus járvány miatt veszélyhelyzet állt fenn 2020. március 11-étől június 17-éig, valamint a Magyar Közlöny 2020. évi 237. számában közzétett 478/2020. (XI. 3.) kormányrendelettel a veszélyhelyzet 2020. 11. 04-ei kezdettel ismét kihirdetésre került.

Jelen tájékoztató csak a leglényegesebb tudnivalókat foglalja össze, a NAV e témakörben 2 részletes tájékoztatót is közzétett, melyeket indokolt előzetesen alaposan átolvasni:

1. „A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások adózási szempontú megítélése” elérhető itt:

https://www.nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/adozasi_konnyitesek/A_koronavirus_jarvany20200512.html

2. „A munkavállaló számára a munkáltató által biztosított koronavírusteszt adózása” elérhető itt:

https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/A_munkavallalo_szamar20200724.html

Budapest, 2020. november

Gábriel Péter adószakértő