Tájékoztató a veszélyhelyzetre tekintettel hozott védelmi intézkedések vállalkozásokra vonatkozó szabályairól

Tájékoztató a veszélyhelyzetre tekintettel hozott védelmi intézkedések vállalkozásokra vonatkozó szabályairól

Tájékoztató a veszélyhelyzetre tekintettel hozott védelmi intézkedések vállalkozásokra vonatkozó szabályairól

Tájékoztató a veszélyhelyzetre tekintettel hozott védelmi intézkedések vállalkozásokra vonatkozó szabályairól 2020/11/18
Tájékoztató a veszélyhelyzetre tekintettel hozott védelmi intézkedések vállalkozásokra vonatkozó szabályairól 14:57

2020. november 11-én, kedden hatályba lépett a Magyar Közlöny 2020. évi 242. számában november 10-én kihirdetett, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet (elérhető pl. itt: https://magyarkozlony.hu/).

A tájékoztató a rendelet intézkedései közül csak a vállalkozásokra (is) vonatkozó szabályokat ismerteti, amelyeket be kell tartaniuk és tartatniuk ügyfeleikkel, vevőikkel, vendégeikkel és saját dolgozóikkal.

 

Maszkviselési szabály és betartatása

A 6 évesnél fiatalabbak valamint az autisták kivételével mindenkinek az orrot és a szájat egyaránt folyamatosan eltakaró maszkot kell viselnie

 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • a bevásárlóközpont területén (az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével),
 • vendéglátó üzletben történő munkavégzés során, vendégként,
 • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben.

Az említett helyek üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy az ott tartózkodók az előírt módon maszkot viseljenek, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

Az üzemeltetőnek fel kell szólítani a maszkviselésre azt a személyt, aki nem visel maszkot vagy azt nem az előírt módon viseli. Ha a személy a felszólításnak nem tesz eleget, az üzemeltető köteles őt a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy elhagyja azt a helyet, ahol a maszk viselése kötelező.

 

A kijárási tilalom szabályai

A fő szabály szerint este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni, ettől eltérő helyen való tartózkodás nem megengedett.

E fő szabálytól eltérően este 8 óra és reggel 5 óra között is megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás ha az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal történik.

Szintén megengedett este 8 óra és reggel 5 óra között a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás az erre vonatkozó igazolás (okirat) birtokában

 • munkavégzés céljából és
 • a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából.

Ilyen igazolás hiányában munkavégzéssel összefüggő okból a kijárási tilalmat megszegni tilos!

Az igazolás az alábbi helyekről tölthető le:

https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kijarasi-tilalom-alatti-munkavegzesrol-szolo-igazolas-letoltheto-igazolas-minta

 

A rendezvényekre vonatkozó szabályok

Rendezvényt, gyűlést szervezni és tartani, valamint rendezvény helyszínén tartózkodni tilos.

Rendezvénynek minősül különösen:

 • a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó esemény,
 • a kulturális esemény,
 • a karácsonyi vásár.

Az online módon közvetített kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megtartható, ha annak helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik.

A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.

E szabályok betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.

 

Az üzletekre vonatkozó szabályok

Üzlet: a kereskedelmi törvény szerinti kereskedelmi tevékenység (áru kis- és nagykereskedelmi forgalmazása, vendéglátás) folytatását szolgáló ingatlan(rész). Az üzletnek szerepelnie kell a kereskedelmi hatóság (az illetékes települési önkormányzat) üzletekről vezetett nyilvántartásában.

Nem üzlet különösen a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó engedély- vagy bejelentésköteles telep.

Este 7 óra és reggel 5 óra között az üzlet, lottózó, nemzeti dohánybolt (a továbbiakban együtt: üzlet) köteles zárva tartani. A zárva tartás idején ezekben az üzletekben kizárólag az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, másoknak ez időben ott tartózkodni tilos, ettől eltérően a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás este 7 óra és reggel 5 óra között is nyitva tarthat.

E szabályok betartatásáról az említett üzletek üzemeltetője, vezetője köteles gondoskodni.

Ez a zárva tartási kötelezettség nem vonatkozik a vendéglátó üzletekre.

E szabályok a lottózó kivételével a szolgáltató helyekre (mint pl.: javító, tisztító, fodrász, kozmetikus, masszőr, stb.) sem vonatkozhatnak, mert azok nem üzletek.

 

Idősek védett vásárlási idősávja

Az élelmiszert és/vagy egyéb napi fogyasztási cikket értékesítő üzletben valamint a gyógyszertárban és a gyógyászati segédeszközt értékesítő üzletben a védett vásárlási idősávban ezen üzletekben az üzlet dolgozóin kívül kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

A védett vásárlási idősáv:

 • hétfőtől péntekig délelőtt 9.00 és 11. 00 óra közötti idősáv,
 • szombaton és vasárnap 8. 00 és 10. 00 óra közötti idősáv

A 65. életévüket betöltött személyek ezeket az üzleteket a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon látogathatják.

E szabályok betartatásáról az említett üzletek üzemeltetője, vezetője köteles gondoskodni.

Más üzletekre és egyéb szolgáltató, ügyintéző helyekre a védett vásárlási idősáv szabálya nem vonatkozik.

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása teszi ki.

Napi fogyasztási cikk: olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztítószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztó jellemzően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél;

 

A vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok

Vendéglátás: azonnali közvetlen fogyasztásra alkalmas kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő kiszolgálása, forgalmazása ülőhely biztosításával vagy anélkül.

Vendéglátó üzletben kizárólag az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, valamint megengedett még az üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig.

E szabályok betartatásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, vezetője köteles gondoskodni.

Nem kell alkalmazni e korlátozó szabályokat

 • a munkahelyi étteremre, illetve büfére,
 • a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki,
 • a nevelési, oktatási intézmény menzájára, büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, tanulóját szolgálják ki,
 • az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

A 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján november 14-étől a veszélyhelyzet miatti védelmi intézkedések hatályának időtartama alatt az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom általános forgalmi adójának mértéke 27% helyett az adóalapjának 5%-a az erre jogosult vendéglátóhelyek esetében. E termékekre ezt az 5%-os áfa mértéket a TEÁOR/TESZOR 56.10-be tartozó vendéglátóhelyek közül is kizárólag az olyan vendéglátó üzlet alkalmazhatja, amely e védelmi intézkedések hatálybalépését megelőzően az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom után 5%-os áfa mérték alkalmazására volt jogosult illetve a veszélyhelyzet miatti védelmi intézkedések hiányában erre egyébként jogosult lenne.

Az 5%-os adómérték nem alkalmazható a házhoz szállítás díjára, annak adómértéke 27%.

Az 5%-os adómértéket nem alkalmazhatják azok a vendéglátók, melyek tevékenysége nem a TEÁOR/TESZOR 56.10-be tartozik valamint azok az egyébként a TEÁOR/TESZOR 56.10-be tartozók sem, melyek esetében az étel, ital helyben fogyasztása (a veszélyhelyzeti intézkedésektől függetlenül) nem biztosított vagy nem értelmezhető illetve a helyben fogyasztáshoz az áfa törvény fogalma szerinti szolgáltatás nem kapcsolódik.

 

A szálláshelyekre vonatkozó szabályok

A szálláshelyen az ott foglalkoztatottak mellett kizárólag az üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkező személyek, valamint a honvédség, vagy a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodhatnak, más vendég nem fogadható.

A szálláshelyen kialakított szabadidős létesítményeket zárva kell tartani, azokat a szálláshelyen jogszerűen tartózkodó vendégek nem látogathatják.

E szabályok betartatásáról a szálláshely üzemeltetője, vezetője köteles gondoskodni.

 

A szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok

Szabadidős létesítményekben, helyszíneken kizárólag az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, e létesítmények, helyszínek látogatása tilos.

Ez a szabály a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények és hasonlók mellett különösen az alábbi létesítményekre vonatkozik:

 • előadó-művészet célját szolgáló rendezvény helyszínei (pl.: színház, koncertterem, cirkusz)
 • mozi,
 • edző- és fitneszterem,
 • uszoda,
 • közfürdő,
 • jégpálya,
 • állatkert, vadaspark,
 • kalandpark, vidámpark,
 • játszóház.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

E szabályok betartatásáról a létesítmény üzemeltetője, vezetője köteles gondoskodni.

 

Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai

Üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a vásárlónak a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével folytatott kiskereskedelmi tevékenység.

A november 4-én életbe léptetett veszélyhelyzet tartama alatt a lakosság ellátása céljából bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytathat üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet a vendéglátó üzlet és a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet, illetve bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység ilyen célból ezekkel az üzletekkel kötött szerződés alapján is folytatható.

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható, de termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető.

A személytaxi-szolgáltatást és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató szolgáltatóknak az említett üzletekkel kötött szerződés alapján bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységük során nem kell alkalmazni a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó helyi önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat.

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható.

A veszélyhelyzet idején bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelemi tevékenységek során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.

Az ismertetett rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, kozmetikus, masszőr, személyi edző) a kijárási tilalom szabályait betartva a szokott rendben működhetnek.

 

Jogkövetkezmények

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. A Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében és közterületi járőrszolgálatot lát el.

Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a rendezvény szervezőjére, az üzemeltetőre vonatkozó kötelezettségek megszegéséről tudomást szerez,

 • 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt - a 17. § (6) bekezdése kivételével - legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

E jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatók.

A pénzbírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is kiszabható.

A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

E jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

Ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja ezeket a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség a jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

A maszk viselésére, a kijárási tilalomra vonatkozó szabály megszegése esetén, a tiltott időben illetve tiltott helyen való tartózkodás esetén és más e tájékoztatóban nem ismertetett szabály megsértése esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 5 ezer forint, legmagasabb összege 500 ezer forint, a helyszíni bírság összege 5 ezer forinttól 150 ezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 200 ezer forintig terjed.

 

Budapest, 2020. november

Gábriel Péter adószakértő