Új pályázat tervezete jelent meg - GINOP-1.2.9-20

Új pályázat tervezete jelent meg - GINOP-1.2.9-20

Új pályázat tervezete jelent meg - GINOP-1.2.9-20

Új pályázat tervezete jelent meg - GINOP-1.2.9-20 2020/10/15
Új pályázat tervezete jelent meg - GINOP-1.2.9-20 14:14

GINOP 1.2.9-20

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások

fejlesztéseinek támogatása - Tervezet

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás elnyerésének módja: egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Beadás kezdete: 2021. január 12. hétfő 12 órától

Beadási határidő: 2021. február 12. péntek 12 óráig

Támogatás célja:

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (információs technológia-fejlesztéssel együtt min. a projekt elszámolható összköltség 50%-a),

Választható, önállóan nem megvalósítható tevékenységek:

 • ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
 • információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. az elszámolható összköltség 50%-a),
 • képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (max. az elszámolható összköltség 20%-a),
 • gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költsége (max. az elszámolható összköltség 10%-a),
 • bérköltség-támogatás igénybevétele (max. az elszámolható összköltség 50%-a),
 • munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (bérköltség-támogatás esetén, max. az elszámolható összköltség 15%-a).

 

Kedvezményezettek köre:

mikro- és kisvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek.

 

Támogatási feltételek (nem teljes körű):

 • a projekt a felhívás tervezet 1. és 2. sz. mellékletében felsorolt településeken és
 • kizárólag Pest megye és Budapest területén kívül valósítható meg.
 • a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie,
 • IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvány azon vállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését.

 

Támogatás mértéke: 70-100%-os vissza nem térítendő támogatás

Támogatás minimum összege: 2 millió Ft

Támogatás maximum összege: 60 millió Ft

 

(forrás: Széchenyi Programiroda)