Út a munkaerőpiacra - Vállalkozások munkaerő támogatása bérköltség támogatási konstrukció

Út a munkaerőpiacra - Vállalkozások munkaerő támogatása bérköltség támogatási konstrukció

Út a munkaerőpiacra - Vállalkozások munkaerő támogatása bérköltség támogatási konstrukció

Út a munkaerőpiacra - Vállalkozások munkaerő támogatása bérköltség támogatási konstrukció 2021/07/14
Út a munkaerőpiacra - Vállalkozások munkaerő támogatása bérköltség támogatási konstrukció 14:23

VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 

Tisztelt Munkaadó Partnerünk! 

A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt keretében jelenleg a Vállalkozások munkaerő támogatása bérköltség támogatási konstrukció érhető el a munkaadók részéről, amennyiben regisztrált álláskereső foglalkoztatását vállalják.

Ennek a vissza nem térítendő támogatásnak a célcsoportja 2021. június 1-jétől bővítésre került, így a támogatás a fővárosban regisztrált alacsony iskolai végzettségű álláskeresők mellett a legalább egy hónapja nyilvántartott 25 év feletti álláskeresők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén is igénybe vehető.

A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet, mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer Ft havonta. A támogatás részmunkaidős foglalkoztatás után is igényelhető, ez esetben a támogatási összeget arányosítani szükséges. A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek.

A támogatási konstrukcióban a munkáltatót továbbfoglalkoztatási kötelezettség nem terheli.

A támogatás gyorsan és egyszerűen, elektronikus úton (Cégkapun keresztül), egyoldalas kérelem kitöltésével igényelhető. A kérelmet a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy (álláskereső) lakóhelye, tartózkodási helye, vagy – amennyiben a foglalkoztatni kívánt személy nem ismert – a cég székhelye vagy telephelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi kerületi hivatalhoz kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni szükséges továbbá:

-  munkaerőigény bejelentőlap, amennyiben még nincs meg a foglalkoztatni kívánt személy,
-  még nem bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni cég esetén igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
-  egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá nem tartozó, szja törvény szerint egyéni vállalkozóként adózó munkaadó esetén a tevékenység folytatására jogosító okirat, amelynek másolata nem elektronikus ügyintézés esetében tartalmazza az ügyfél azon nyilatkozatát, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik,
-  adószámmal nem rendelkező természetes személy munkaadó esetén a bemutatott személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj-kártya.

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmező munkaadóval a kerületi hivatal hatósági szerződést köt, amelyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Az álláskeresőt a kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya kiközvetíti a munkáltatóhoz, és a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

A támogatás részletei és a támogatásra vonatkozó Hirdetmény, valamint az igényléshez szükséges dokumentumok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nfsz.munka.hu honlapján, a Vállalkozások munkaerő támogatása fejezet alatt érhetők el.

Amennyiben további kérdései lennének, az álláskeresőt nyilvántartásba vevő foglalkoztatási osztályon kollégáink készséggel segítenek.

A fovaros.munka.hu honlapon az Elérhetőségek menüpontban találhatók Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalainak foglalkoztatási osztályai elérhetőségei. 

(BFKH Foglalkoztatási Főosztály)