Vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2019-ben

Vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2019-ben

Vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2019-ben

Vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2019-ben 2019/03/05
Vállalati juttatásokban bekövetkezett változások 2019-ben 20:40
 
A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja partnereikkel (Cafeteria Trend, HSZOSZ, OHE, BKIK és Pécsi Tudományegyetem Pénzügyi és Számviteli Intézet) felmérésében arra kereste a választ, hogy a gazdasági és pénzügyi válságból való kilábalás, valamint a bekövetkező adó- és pénzügyi változások hogyan hatnak az elkövetkező időszakban a vállalatok/intézmények juttatás menedzselésére és cafeteria rendszereire.
 
A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes volt, az adatokat bizalmasan kezeljük, melyet a felkérésünkhöz mellékelt Titoktartási Nyilatkozatunkkal is megerősítettünk. A kérdőív kitöltése internetes kérdőív felvétellel történt.
 
A kutatás egy 10 kérdéscsoportot magában foglaló kérdőíven alapul. A kérdőív az alábbi fő részekből áll:
»» a cég neve, elérhetőségei és általános jellemzői,
»» általános információk az alkalmazott juttatási rendszerekről,
»» garantált juttatások,
»» rugalmas juttatások,
»» a cafeteria rendszerek működésének jellemzői,
»» cafeteria keretösszegek és azok adózása,
»» cafeteria rendszerek működése a megváltozott szabályozó környezetben,
»» aktuális változások hatásainak jellemzése,
»» a rugalmas rendszer bevezetési hajlandósága a cafeteriát még nem alkalmazók körében
»» a béren kívüli juttatások jövője
 
A jelentésben foglalt megállapításainkat és értékeléseinket az általános statisztikai módszerek (átlag, gyakoriság, eloszlás) felhasználásával alapoztuk meg. A kutatás során 401 értékelhető kérdőívet kaptunk. A válaszadó szervezetek közül 184 adta meg szervezetének nevét, amely 5.1. mellékletben olvasható.
 
Kutatásunk benchmark jellegű volt, a későbbi lekérdezésekhez, kutatásokhoz kíván összehasonlítási alapot adni, illetve képet szeretnénk adni arról, hogy a válaszadók hogyan vélekednek a béren kívüli juttatások jelenlegi szerepéről.
 
Bár a minta összetétele és elemszáma nem minden tekintetben képviseli reprezentatívan a magyar vállalkozásokat/intézményeket, a kitöltők listáját figyelembe véve (5.1. melléklet) olyan meghatározó szervezetek véleményét is sikerült lekérdezni, ami jól mutatja be a juttatás-menedzsment területén tapasztalható gyakorlatot és változásokat.
 
A felmérésünket megkapja minden érvényes válaszadó szervezet (amennyiben megadták elérhetőségüket), valamint a munkánkat támogató szakmai partner szervezetek is.
A továbbiakban a felmérésünk részletes elemzése olvasható.
 
Dr. Poór József DSc., CMC
egyetemi tanár
a kutatás vezetője