Vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig pályázat

Vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig pályázat

Vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig pályázat

Vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig pályázat 2022/02/01
Vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig pályázat 12:06

A Horizont Európa kutatási és innováció keretprogram keretében meghirdetésre kerültek az "Óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig misszió" aktuális pályázatai, melyek érintik pl. a Duna vízgyűjtő területét, annak ​ökoszisztémáit is.

A Horizont Európa kutatási és innováció keretprogram keretében meghirdetésre kerültek az "Óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig misszió" aktuális pályázatai, melyek érintik pl. a Duna vízgyűjtő területét, annak​ ökoszisztémáit is. 

Az Európai Bizottság elfogadta a Horizont Európa 2021–2022 közötti időszakra vonatkozó munkaprogramjának módosítását, amely során plusz 673,24 millió eurót fordítanak a Horizont Európa missziók elindítására, amelyek célja, hogy reagáljanak a nagy kihívásokra és 2030-ig ambiciózus célokat érjenek el az egészségügy, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a környezetvédelem területén.

Az Óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig misszió hozzájárul az Európai Unió 2030-ra kitűzött, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség védelmére és helyreállítására, a szennyezésmentességre, valamint a szén-dioxid és az üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának csökkentésére vonatkozó, számszerűsített és mérhető célkitűzéseinek eléréséhez az EU területéhez kapcsolódó óceánon, tengereken és vizeken belül.

A misszió keretében az alábbi témakörök mentén számítanak a tudományos és innovátor közösség, valamint az európai polgárok együttműködésére:

·         „Világítótorony-kezdeményezések” (lighthouses) indítása a tenger és folyók mentén a misszió céljainak elérését szolgáló megoldások kialakítására, bemutatására és telepítésére.

·         Világítótorony végrehajtási charták megkötése az irányítás és a politikai elkötelezettség biztosítására.

·         Az egész EU-ra kiterjedő „kék parkok” létrehozása új helyreállítási és megőrzési lehetőségek biztosítása, valamint a védett tengeri területek hálózatának bővítése érdekében.

·         Egy digitális óceán- és vízismereti rendszer létrehozása, amely magában foglalja a Digitális Iker Óceán előkészítését, a Destination Earth kezdeményezés tevékenységeihez hozzájáruló akciót, valamint az óceánok „egészségének” jobb nyomon követését biztosító monitoring rendszert, amely támogatja a hatékony vízgazdálkodást.

·         Az európai polgárok és helyi közösségek összekapcsolása és mozgósítása annak érdekében, hogy befogadóbb módon tegyenek lépéseket az óceán és a vizek helyreállítása érdekében.

 

Témakörökre lebontva az alábbi 12 pályázati felhívásra lehet nemzetközi konzorciumban megvalósuló pályaműveket beadni 2022. április 12-i beadási határidővel:

A tengeri és édesvízi ökoszisztémák és a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása

·         Európai Kék Parkok (European Blue Parks);

·         Duna vízgyűjtő világítótorony – édes- és átmeneti vízi ökoszisztémák helyreállítása;

·         Duna vízgyűjtő világítótorony – koordinációs tevékenység;

·         Atlanti- és sarkvidéki medencék világítótorony – a tengeri és part menti ökoszisztémák; helyreállítása és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelése;

·         Atlanti- és sarkvidéki medencék világítótorony - koordinációs tevékenység.

 

Óceánunk, tengereink és vizeink szennyezésének megelőzése és megszüntetése

·         Földközi-tenger medencéje világítótorony – intézkedések a szemét- és műanyagszennyezés megelőzésére, minimalizálására és helyreállítására;

·         Földközi-tenger medencéje világítótorony – koordinációs tevékenység.

 

Fenntartható, szén-dioxid-semleges és körkörös kék gazdaság

·         Világítótorony a Balti- és az Északi-tenger medencéjében – Kis hatású tengeri akvakultúra és a tengeri terület többcélú felhasználása;

·         Világítótorony a Balti- és az Északi-tenger medencéjében – koordinációs tevékenység.

 

A missziót támogató tevékenységek: Digitális tudásrendszer, a lakosság mozgósítása és részvétel növelése, dinamikus befektetési ökoszisztéma

·         Az Európai Digitális Iker Óceánt megalapozó modellek;

·         A fiatal generáció kapcsolata a tengerrel és a vízzel: értékek, elvárások és elkötelezettség;

·         Az állampolgárok bevonása a tudományos tevékenységbe (citizen science) pilot tengeri és édesvízi területeken.

 

Az Óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig misszió pályázati lehetőségeit tartalmazó munkaprogram az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf

Az Óceánunk és vizeink minőségének helyreállítása 2030-ig misszió pályázati felhívásai a Funding & tender opportunities portal-on:

Funding & tender opportunities portal

Egyoldalas tájékoztató a misszióról (factsheet):

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/575d4da8-2659-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-233489300

Az Európai Bizottság tájékoztatója a misszió kapcsán a 2022. január 18-19-én megrendezett online információs nap keretében:

https://www.youtube.com/watch?v=kETGb6tNWFw&list=PLvpwIjZTs-LicrdulwsjXKvb6WzZkNgLt