Belépés a BKIK önkéntes tagjai közé

Belépés a BKIK önkéntes tagjai közé

Belépés a BKIK önkéntes tagjai közé

A BKIK Alapszabályának 10. pontja rendelkezik a tagsági jogviszony keletkezéséről. Tagsági jogviszonyt létesíthet bármely magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem áll felszámolási eljárás hatálya alatt. A bejegyzést meg kell tagadni, ha a gazdálkodó szervezetet a tagsággal együtt járó kötelezettségének ismételt vagy súlyos megsértése miatt a kamara a tagjai sorából korábban kizárta és a kizárásról rendelkező határozat, illetve bírósági felülvizsgálat esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 1 év nem telt el.
 
A tagság létesítéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
 
1. belépési nyilatkozat kitöltve, cégszerűen aláírva,
2. aláírás minta.

A belépési nyilatkozaton minden rovat kitöltése kötelező. Kivételt képez, ha a vállalkozás nem rendelkezik telephellyel vagy fiókteleppel.
Az Alapszabály 10.4. pontja szerint a kamara minden tagja valamelyik tagozatba és választási osztályba tartozik. A tagozatba, illetve osztályba sorolást a leendő tag igazolt főtevékenységi köre alapján kérheti. A BKIK Elnöksége által megállapított TEÁOR struktúrát ITT, az osztálystruktúrát ITT érheti el, amelyek alapján a belépési nyilatkozat erre vonatkozó rovatai is kitölthetők. Az Alapszabály szerint lehetőség van arra is, hogy a főtevékenységnek megfelelő besorolástól eltérő tagozatba vagy választási osztályba kérje besorolását. Ebben az esetben a vállalkozás valós tevékenységei közül választott TEÁOR számot és az ennek megfelelő választási osztály nevét kell a rovatba beírni.
A kamarai képviseletet a vezető tisztségviselőn kívül a tag, az alkalmazott, a részvényes, a segítő családtag is elláthatja. Egyszerre több személy is megjelölhető.

Az adózási forma megjelölése is kötelező, mivel a tagdíj számításánál a BKIK ezt figyelembe veszi.Változás esetén a bejelentés kötelező. 

 
A fenti dokumentumok benyújtását követően kerül sor a tagdíj mértékének megállapítására. A Tagdíjszabályzat ITT érhető el. 
A tagjegyzékbe történő bejegyzés a tagdíj befizetését követően teljesül.
A tag a teljes jogú tagsági jogviszony létrejöttéről igazolást kap.
 
Önkéntes tagság esetén az alábbi számlaszámra kérjük a tagdíj befizetését:
Számlaszám: MKB Bank Nyrt. 10102086-02614502-02000000
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU71-10102086-02614502-02000000
 

Pártoló tag

A Kamara pártoló tagja lehet az a jogi személy, aki nem tartozik a Gtv. hatálya alá, továbbá a külföldi jogi személy, valamint a tizennyolcadik életévét betöltött magánszemély, aki pártoló tagi minőségben kéri felvételét a Kamara tagjai közé. A pártoló tag a Kamarai tagnyilvántartásba, mint pártoló tag kerül bejegyzésre, meghatározott mértékű 10 000 Ft pártoló tagdíjat fizet. A Kamara tagozati, illetve osztályülésein, továbbá a Küldöttgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt, azonban kamarai tisztségre nem választható és szavazati joggal nem rendelkezik, valamint a tagokat megillető egyéb kedvezményekben sem részesül.

Pártoló tagi belépési nyilatkozat magánszemélyeknek

Pártoló tagi belépési nyilatkozat jogi személyeknek

A már bejegyzett tag minden év december 31. napjáig jogosult kérni az átsorolását másik választási osztályba a bejelentését követő év január 1-jei hatállyal.
 
Az átsorolási kérelem ITT érhető el.