Belépés a BKIK önkéntes tagjai közé

Belépés a BKIK önkéntes tagjai közé

Belépés a BKIK önkéntes tagjai közé

 
 
Adatközlő
Tájékoztatjuk Önt, hogy az árbevételközlő adatlapok kitöltéséhez Adobe Acrobat Reader DC szoftver szükséges. Ide kattintva letölthető a program.
 
 
 
Önkéntes tagság esetén az alábbi számlaszámra kérjük a tagdíj befizetését:
Számlaszám: 10102086 – 02614502-02000000
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU71-10102086-02614502-02000000
 
A BKIK Alapszabályának 10. pontja rendelkezik a tagsági jogviszony keletkezéséről. Tagsági jogviszonyt létesíthet bármely magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem áll felszámolási eljárás hatálya alatt. A bejegyzést meg kell tagadni, ha a gazdálkodó szervezetet a tagsággal együtt járó kötelezettségének ismételt vagy súlyos megsértése miatt a kamara a tagjai sorából korábban kizárta és a kizárásról rendelkező határozat, illetve bírósági felülvizsgálat esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 1 év nem telt el.
 
A tagság létestéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
 
1. belépési nyilatkozat kitöltve, cégszerűen aláírva,
2. aláírás minta,
3. tagdíjalapra vonatkozó adatszolgáltató lap (csak a belépés időpontját megelőző év gazdasági adatait tartalmazó GN adatköző).
 
A fenti dokumentumok benyújtását követően kerül sor a tagdíj mértékének megállapítására. Az Alapszabály 1. számú melléklete szerint: amennyiben a tag június 30. napját követően lép be a kamarába, úgy csak az éves kamarai tagdíj – esetleges kedvezményekkel csökkentett összegének – 50%-át köteles megfizetni. A fentiek szerint számított kamarai tagdíj első 50%-os mértékű részét – ha az a minimum tagdíjat meghaladja- 15 napon belül számla ellenében köteles a kamara részére megfizetni. A minimum tagdíjat a belépéssel egyidejűleg kell megfizetni.
 
A tagjegyzékbe történő bejegyzés a tagdíj befizetését követően teljesül.