Belépés a BKIK önkéntes tagjai közé

Belépés a BKIK önkéntes tagjai közé

Belépés a BKIK önkéntes tagjai közé

A BKIK Alapszabályának 10. pontja rendelkezik a tagsági jogviszony keletkezéséről. Tagsági jogviszonyt létesíthet bármely magyarországi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, amely nem áll felszámolási eljárás hatálya alatt. A bejegyzést meg kell tagadni, ha a gazdálkodó szervezetet a tagsággal együtt járó kötelezettségének ismételt vagy súlyos megsértése miatt a kamara a tagjai sorából korábban kizárta és a kizárásról rendelkező határozat, illetve bírósági felülvizsgálat esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 1 év nem telt el.
 
A tagság létesítéséhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
 
1. belépési nyilatkozat kitöltve, cégszerűen aláírva,
2. aláírás minta,
3. tagdíjalapra vonatkozó adatszolgáltató lap (csak a belépés időpontját megelőző év gazdasági adatait tartalmazó GN adatközlő).

A belépési nyilatkozaton minden rovat kitöltése kötelező. Kivételt képez, ha a vállalkozás nem rendelkezik telephellyel vagy fiókteleppel.

Kötelező rovat a KSH szám kitöltése is a gazdálkodó szervezetek esetén. A statisztikai számjel (KSH szám) felépítése a következő:

1–8 törzsszám (adószám első nyolc száma)
9–12 szakágazati kód (TEÁOR)
13–15 gazdálkodási forma kód (GFO)
16–17 területi (megye) kód

A gazdálkodási forma kódja a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. számú mellékletében található, melyet ITT tekinthet meg.

A megyekód nómenklatúrája

Budapest

01

Nógrád megye

12

Baranya megye

02

Pest megye

13

Bács-Kiskun megye

03

Somogy megye

14

Békés megye

04

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

15

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

05

Jász-Nagykun-Szolnok megye

16

Csongrád megye

06

Tolna megye

17

Fejér megye

07

Vas megye

18

Győr-Moson-Sopron megye

08

Veszprém megye

19

Hajdú-Bihar megye

09

Zala megye

20

Heves megye

10

Országhatáron kívüli tevékenység

21

Komárom-Esztergom megye

11

Az ország területre nem bontható adatai

22

 
Az Alapszabály 10.4. pontja szerint a kamara minden tagja valamelyik tagozatba és választási osztályba tartozik. A tagozatba, illetve osztályba sorolást a leendő tag igazolt főtevékenységi köre alapján kérheti. A BKIK Elnöksége által megállapított TEÁOR stuktúrát ITT érheti el, mely alapján a belépési nyilatkozat erre vonatkozó rovatai is kitölthetők. Az Alapszabály szerint lehetőség van arra is, hogy a főtevékenységnek megfelelő besorolástól eltérő tagozatba vagy választási osztályba kérje besorolását. Ebben az esetben a vállalkozás valós tevékenységei közül választott TEÁOR számot és az ennek megfelelő választási osztály nevét kell a rovatba beírni.
 
 
A fenti dokumentumok benyújtását követően kerül sor a tagdíj mértékének megállapítására. Az Alapszabály 1. számú melléklete szerint: amennyiben a tag június 30. napját követően lép be a kamarába, úgy csak az éves kamarai tagdíj – esetleges kedvezményekkel csökkentett összegének – 50%-át köteles megfizetni. A fentiek szerint számított kamarai tagdíj első 50%-os mértékű részét – ha az a minimum tagdíjat meghaladja- 15 napon belül számla ellenében köteles a kamara részére megfizetni. A minimum tagdíjat a belépéssel egyidejűleg kell megfizetni.
 
A tagjegyzékbe történő bejegyzés a tagdíj befizetését követően teljesül.
 
Adatközlő
Tájékoztatjuk Önt, hogy az árbevételközlő adatlapok kitöltéséhez Adobe Acrobat Reader DC szoftver szükséges. Ide kattintva letölthető a program.
 
 
 
Önkéntes tagság esetén az alábbi számlaszámra kérjük a tagdíj befizetését:
Számlaszám: 10102086 – 02614502-02000000
Nemzetközi IBAN számlaszám: HU71-10102086-02614502-02000000
 

Pártoló tag

A Kamara pártoló tagja lehet az a bel- és külföldi jogi személy, valamint a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személy, aki pártoló tagi minőségben kéri felvételét a Kamara tagjai közé. A pártoló tag a Kamarai tagnyilvántartásba, mint pártoló tag kerül bejegyzésre, meghatározott mértékű pártoló tagdíjat fizet, mely a minimum kamarai tagdíj 50%-a. A Kamara tagozati, illetve osztályülésein, továbbá a Küldöttgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt, azonban kamarai tisztségre nem választható és szavazati joggal nem rendelkezik, valamint a tagokat megillető egyéb kedvezményekben sem részesül.

Pártoló tagi belépési nyilatkozat

A már bejegyzett tag minden év december 31. napjáig jogosult kérni az átsorolását másik választási osztályba a bejelentését követő év január 1-jei hatállyal.
 
Az átsorolási kérelem ITT érhető el.