A Duna Menti Kereskedelmi Kamarák Szövetség

A Duna Menti Kereskedelmi Kamarák Szövetség

A Duna Menti Kereskedelmi Kamarák Szövetség 2010. június 30-án, Budapesten azzal a céllal jött létre, hogy az államhatárokat átlépve a Duna menti térségben lévő kamarák tevékenységét összehangolja a régióban működő vállalkozások általános érdekeinek figyelembevételével. A Duna menti Kamarák szövetsége egyik alapító tagja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

A tizennégy regionális kamara által alapított Szövetség, - amely jelenleg huszonnégy tagot számlál - elsődleges célja, hogy a Duna közvetlen környezetében található gazdasági szereplők Duna Régió Stratégiához kapcsolódó projekt-ötleteit összegyűjtse és azokat lobbi tevékenysége által képviselje.

A Szövetség létrehozásának alapgondolatát ugyan az elfogadás előtt álló Duna Stratégia adta, azonban annak megalapítási szándéka már sok éve érlelődött. A Szövetség alapfilozófiája, hogy az üzleti lehetőségek platformját hozza létre, horizontális elvek mentén, elősegítve a gazdasági-üzleti kooperációt, ezzel is erősítve a Duna régiókülönböző országaiban tevékenykedő vállalkozók, gazdasági társaságok közötti kohéziót. A Szövetséget regionális, illetve területi kamarák alkotják (Németország, Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária, és Törökország fővárosi, és városi kamaráinak együttműködésével), ezáltal közvetetten számos ország vállalkozásait tömöríti.