Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium

Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium

Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium

Elnök: Rév András

Titkár: Dudás Eszter
Elérhetőség: dudas.eszter@bkik.hu

A BKIK Nemzetközi és Külgazdasági Kollégiuma (NK) 2018. augusztus 30-án tartotta alakuló ülését, melynek elnöke Rév András úr. A kollégium alelnökei: Bornemisza Miklós, Fasimon Sándor, Keszthelyi Péter, Kiss Zoltán, Kovács József, Soponyai Balázs, valamint Tóth Imre BKIK tiszteletbeli elnök úr.

A szakmai kollégium tagjainak száma hozzávetőlegesen harminc főre tehető. A külgazdaság, valamint a nemzetközi gazdasági élet kiemelkedő és tapasztalt szereplői alkotják a kollégium tagságát. A tagok tapasztalata, munkássága kiterjed – a teljesség igénye nélkül – Albánia, a Balkán, a Visegrádi országok (V4) az Egyesült Királyság és Írország, a Benelux államok, a Közel- és Közép-Keleti országok, Oroszország és FÁK, az Afrikai országok, Törökország, India, Németország, Ausztria és Svájc, Kanada területére, valamint az említett országok fővárosaira.

A kollégium működési kereteit a Kollégiumi Ügyrend tartalmazza (Hivatkozás beillesztése, Kollégiumi Ügyrend).

A kollégium negyedévente ülésezik.

A Kollégium és annak tagjai a BKIK szervezetén belül a Nemzetközi Iroda segítségével tudják végezni a relációs és a kamarai tagozatokon átívelő nemzetközi és külgazdasági munkájukat, természetesen szoros együttműködésben a BKIK Tagozataival, és a kamara egyéb szervezeti egységeivel. A kollégium szakmai hatáskörébe tartozik a teljesség igénye nélkül a BKIK Nemzetközi és Külgazdasági Stratégiájának kidolgozása, a kamara nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése és ápolása, a budapesti vállalkozások exporttevékenységének és külpiacra jutásának támogatása, az európai kamarai szövetségekkel, valamint a Dunamenti Kereskedelmi Kamarák Szövetségével való széleskörű együttműködés kialakítása.

2018. december 12-én megtartotta alakuló ülését a Nemzetközi és Külgazdasági Kollégium első szekciója. A munkacsoport vezetője Keszthelyi Péter kollégiumi alelnök, tagjait alkotják az alakuláskor Antal Attila, Lakatos Nemes Sarolta, Novák Zoltán és Sztranyák József kollégiumi tagok.

A szekció egyik célja a Budapest Főváros Önkormányzata által összeállított Smart City Koncepcióhoz való kapcsolódás. A Smart City (okos város) egy olyan emberközpontú, komplex szemlélet, amely a fejlődő technológia adta eszközöket a fenntarthatóság és az élhetőség szolgálatába állítja (pl.: ügyfélkapu, elektronikus jegyek a város tömegközlekedésében, új típusú személyi igazolvány, hulladék-újrahasznosítás, divatipari újrafelhasználás, megosztott e-mobilitás).

A szekció célkitűzései közé tartozik a 2019. november közepén, Budapesten megtartásra kerülő AEMC (Alliance of Chambers of Commerce and Industry) közgyűlésen a BKIK és Budapest Főváros Smart City tevékenységének bemutatása. Az AEMC Európa 15 nagyvárosi kereskedelmi és iparkamara szövetsége, köztük Athén, Barcelona, Berlin, Budapest, Brüsszel, Dublin, Frankfurt, Isztambul, London, Luxemburg, Manchester, Madrid, Marseille, Párizs és Torino. A Budapesten tartott közgyűlésük két fő témája a Smart City és a digitalizáció lesz.