Ügyintéző Szervezet

Ügyintéző Szervezet

Ügyintéző Szervezet

 
A BKIK Főtitkára és ügyintéző szervezete. A főtitkár a Kamara ügyintéző szervezetének vezetője, aki a Kamarával munkaviszonyban áll. A főtitkár gyakorolja a Kamara ügyintéző szervezetében dolgozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat. A főtitkár és a főtitkárhelyettes felett a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, továbbá a munkaszerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói jogokat az Elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat pedig az elnök gyakorolja.