Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás
 
A tanuló gyakorlati képzése együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő 40 %-nál kevesebb.
 
A Szakképzési törvény alapján együttműködési megállapodás köthető a szakgimnáziumi képzés esetén a kerettantervben előírt nyári összefüggő szakmai gyakorlat idejére külső vállalati képzőhelyre vonatkozóan is.
 
A gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg.
 
Az együttműködési megállapodást az iskola és a gazdálkodó szervezet köti a tanulóra vonatkozóan. Az együttműködési megállapodás megkötése és módosítása a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé és a megjelölt naptól hatályos.
 
A szakképző iskola az együttműködési megállapodás megkötését megelőzően és azt követően folyamatosan ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét a gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező gyakorlati képzést folytató szervezetnél.
 
Nyomtatványok:
 
Részletes információért keresse a BKIK Oktatási Igazgatóságának munkatársát:
 
Ambrusz Péterné
asszisztens
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 107. szoba
Telefon: 488-2166, Fax. 488-2171