Veszélyhelyzeti GYIK

Veszélyhelyzeti GYIK

 

 Veszélyhelyzeti GYIK

ITM egyedi miniszteri határozat a veszélyhelyzet során a duális szakképzésre vonatkozó szabályokról
Miniszteri határozat vészhelyzet_20201110
Covid tájékoztatás szakképző intézmények

Kérdés

Ha járványügyi rendelkezések nem teszik lehetővé, hogy a tanulószerződéssel rendelkező diákok bejárjanak a gyakorlati képzőhelyre,  az ösztöndíjat megkapják-e?

Válasz

Ebben az esetben az iskolának és a képzőhelynek közösen kell megállapodniuk abban, hogy a gyakorlati képzést elhalasztják, azaz később pótolják, vagy oldja meg a duális képzőhely digitálisan a gyakorlati képzést (amennyiben a "bezárás" nem a jogutód nélküli megszűnést jelenti). Mindkét esetben továbbra is fizetni kell a tanulószerződés alapján járó tanulói pénzbeli juttatást és a képzés költségeire fordítható normatíva is lehívható. Ha azonban a pótlásra nem kerül sor, az igénybe vett normatívát vissza kell fizetni.


Kérdés

Mi legyen azokkal a tanulókkal, akiket továbbra is foglalkoztatni tudnak a gyakorlati helyen? Beengedjük őket? Sok esetben a szülő is elzárkózik attól, hogy a gyermeke bemenjen a gyakorlati helyre.

Válasz

Ha a szülő úgy dönt, hogy nem engedi a gyermekét gyakorlatra, annak ellenére, hogy a képzőhely biztosítani tudja az előírt biztonsági feltételeket, - az ITM tájékoztatása értelmében - igazolt hiányzásnak minősül.

Fontos megjegyezni, hogy a Kamara támogat minden olyan megoldást, amivel a tanulók gyakorlati képzése tovább folyhat. Ez a szakmai ismeretek folyamatos átadásán túl a duális képzők folyamatos finanszírozását és a tanulók pénzbeli juttatásának folyamatos biztosítását is jelenti, ezáltal elkerülhető a halasztással és az esetleges pótlással kapcsolatos elszámolási bizonytalanság. Tehát ha a duális képzőhely továbbra is vállalja a gyakorlat megszervezését, az iskolának a közismereti és a szakmai elméleti oktatást ehhez igazodva kellene megszerveznie a szakképző intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének eljárási szabályairól szóló egyedi miniszteri határozatban szereplő megoldások valamelyikének alkalmazásával (otthoni vagy – indokolt esetben – iskolai helyszínen történő tanulással).


Kérdés

Mi legyen azokkal a tanulókkal, akiknek a mestere nem reagál az iskola megkereséseire? A tanulószerződés érvényes, de nincs információ arról, hogy a tanuló kap-e gyakorlati oktatást bármilyen formában is?

Válasz

Javasoljuk, hogy első lépésben keressék fel a területileg illetékes kamarát, a kollégák minden eszközzel segítik a képzőhelyek és az iskolák közötti kommunikációt. A kapott információk birtokában lehet csak dönteni a továbbiakról. Az mindenképpen hasznos és nagy segítséget jelent, ha az iskolai szakoktatók - a helyzet rendeződéséig - felkarolják az ilyen tanulókat (pl. Teams-ben foglalkoztatják Őket).


Kérdés

Ha duális képzőhely szünetelteti a vállalkozásának a működését, de továbbra is el tudja látni a gyakorlati képzést (digitálisan)?

Válasz

Amennyiben a duális képzőhely szünetelteti a tevékenységét, de nem szűnik meg (pl. jogutód nélkül), a gyakorlati képzés megszervezésére digitálisan, projektfeladatok keretében még vállalkozhat. Ezt javasolja az ITM is. Azaz akár önállóan, akár a szakképző iskolával egyeztetve, jó gyakorlatok "ellesésével" megoldhatja a tanuló felkészítését. Erről indokolt egyeztetni az iskolával is. Ebben az esetben továbbra is fennmarad a tanulószerződés, a tanulónak pedig jár a tanulói pénzbeli juttatás is.


Kérdés

A szakmai vizsgák időpontja módosulni fog?

Válasz

A veszélyhelyzet időtartama alatt iskolarendszeren kívüli képzések esetén szakmai vizsga nem szervezhető. Bővebb információs elérhető az alábbi linken

https://www.bkik.hu/hu/szolgaltatasok/oktatas-szakkepzes-mesterkepzes/szakmai-vizsgaztatas


Kérdés

A szintvizsgák megszervezése mikorra várható?

Válasz

A szakképző intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének eljárási szabályairól szóló JEF/29359/2020-ITM számú Egyedi Miniszteri Határozat alapján a 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, a szakképző intézmény javaslata alapján az összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.

https://www.bkik.hu/hu/szolgaltatasok/oktatas-szakkepzes-mesterkepzes/szintvizsgak-szervezese