Rehabilitációs tanácsadás

Rehabilitációs tanácsadás

REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÁS – a megváltozott munkaképességű (MMK) munkavállalók foglalkoztatására 

Rehabilitációs tanácsadási szolgáltatásunk célja a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci helyzetének javítása és a szemléletformálás mellett a vállalkozásokat jelenleg fokozottan sújtó munkaerőhiány hatékony enyhítése az eddig kiaknázatlan munkaerő bevonásával. A lehetőséget igénybe vevő vállalkozások a felelős és kiszámíthatóbb működés mellett adókedvezményben is részesülnek, hiszen mentesülnek az akár évi 1,8 millió forintos rehabilitációs hozzájárulás alól.

A MMK-munkavállalók foglakoztatását elősegítő rehabilitációs tanácsadási szolgáltatás keretében a BKIK személyesen, telefonon, emailen és igény esetén online tanácsadással is segíti majd az érdeklődőket az alábbi, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását érintő főbb témakörökben:

1.) Telefonos tanácsadás (előre meghirdetett tanácsadási időben):

 • hogyan lehet foglalkoztatni megváltozott munkaképességű dolgozókat,
 • hol lehet ilyen munkaerőt igényelni,
 • milyen munkaterületeken, munkakörökben milyen mértékű egészségkárosodással lehet foglalkoztatni a munkavállalókat,
 • milyen iratok, dokumentációk fogadhatók el a megváltozott munkaképesség igazolására,
 • milyen kedvezményeket vehet igénybe egy cég a foglalkoztatáshoz, vagy
 • milyen kedvezményekre jogosult egy megváltozott munkaképességű személy a keresete mellett. 

2.) Levelezés keretében (e-mailben):

 • hol lehet olyan nyomtatványokhoz, dokumentációkhoz hozzájutni, amelyek az egészségkárosodás megállapításához szükségesek, a rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátás igénylésére vonatkoznak,
 • tájékoztató anyagok, amelyek a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alóli mentességről és annak dokumentációs követelményeiről szólnak,
 • egyéni tanácsadást lehet kérni, amely a szervezet bármely egységében a foglalkozási rehabilitációt erősítik, a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahely megtartását segíti,
 • olyan hiteles címlisták megosztása, ahol szerepelnek a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató akkreditált szervezetek, védett foglalkoztatók, akik a közbeszerzési eljárásban kiválasztott szereplők lehetnek,
 • olyan közhiteles címlisták igénylése, ahol megtalálhatók azoknak a rehabilitációs szakértőknek az elérhetősége, akik tapasztalattal rendelkeznek, szakképzettek, így szakértői, rehabilitációs mentori és tanácsadói feladatokra felkérhetők. 

3.) Személyes - vagy ha az egészségügyi helyzet azt kívánja online - konzultációk és fórumok (előre meghirdetett és egyeztetett időpontokban:

 • Ezeken tematikus témakörök kerülnek ismertetésre, az érdeklődésnek megfelelően akár külső előadók meghívásával, olyan témákban, amely egy-egy érdeklődő vállalkozást, szervezetet érint, pl. a cég munkavállalóit érintő társadalmi érzékenyítést, a megváltozott munkaképességű dolgozók befogadását és értékteremtő munkáját segítik. 

A programban való részvételhez szükséges alapszintű átvilágítás és tanácsadás (amelyből kiderül, hogy a szociális érzékenységen túl mely vállalkozások számára releváns és melyek számára kifizetődő már rövidtávon is a rehabilitációs foglalkoztatás) a budapesti vállalkozások számára ingyenesen vehető igénybe. 

További információ a BKIK Kézműipari Tagozatának titkárságán: meszaros.ildiko@bkik.hu.