Dokumentumok

Dokumentumok

Ipari Tagozati munkaterv

 
Általános feladatok
 
A BKIK Ipari Tagozata a 2018. évi szakmai munkájában a következőket kívánja érvényesíteni:a kamara szolgáltató jellegének megteremtése:
Harmonizáló együttműködés kialakítása a Fővárossal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a területi kamarákkal.
A tagság által is elismert kamarai szolgáltatások fejlesztése, illetve bővítése.
A Tagozathoz tartozó ágazati szakmai érdekek képviselete, megfelelő szinten való érvényesítése.
Jogszabálytervezetek, helyi rendelkezések véleményezése, módosítások kezdeményezése a fővárosi vállalkozások érdekében.
A szolgáltatásokat igénybe vevők részére tájékoztató, költségismertető szakirodalom készítése, könyv formában valamint egyéb módon is eljuttatva.
Szakmai, kiajánlható vállalkozásokból álló névsor összeállítása, minősítése.
Biztos kamarai információ és szakmai tanácsadás a budapesti vállalkozások üzletviteléhez.
A főváros területén új ügyfélbarát szolgáltató irodák működtetése, közösségi iroda létrehozásával.
Kamarai tagok létszámának növelése.
Információs napok, üzleti találkozók szervezése.
A gazdaság iparosítását szolgáló kormányzati iparosítási stratégiában szereplő ágazatok budapesti helyzetének vizsgálata és ezen cégek javaslatainak érvényesítése; emellett a munkaerőhelyzet elemzése.
A vállalkozási feltételek javulásának elősegítése Budapesten.
Az Ipari Tagozat javasolja, hogy a BKIK legyen szószólója annak a törekvésnek, hogy az Állam nyújtson megfelelő piaci védelmet a tisztességesen működő vállalkozásoknak és határozottabban lépjen fel a szürke és a feketegazdaságban tevékenykedőkkel szemben, ne tűrjük a piacromboló önköltség szint alatti vállalkozásokat.
Az informatikai ágazatban a kormányzati együttműködés továbbfejlesztése, ingyenes informatikai tanácsadó hálózat kiépítése. Ezen túlmenően a digitális gazdaság fejlődésének előremozdítása és a KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel, hatékonyságuknak és informatizáltságuknak emelése.
A Főváros gazdaságfejlesztési programjának nyomon követése, különös tekintettel a közlekedésfejlesztésre, közlekedési, városrekonstrukciós kérdésekre, a város energiaracionalizálási terveire, a megújuló energiaforrások előtérbe helyezésére, különös tekintettel a környezetvédelemre.
Az Ipari Tagozat vezetése saját feladatának tekinti a belföldi és nemzetközi teheráru-szállítás főbb szereplőinek tevékenységét gazdaságossági, környezetvédelmi szempontból vizsgálni és ajánlásokat készíteni.
Kamarai szintű gazdaságpolitika alapjainak megteremtése, kommunikálása.
 
Tanácsadói Iroda
Az idei évben a Tagozat szervezésében létrejött szakértői hálózat elsődleges feladata a budapesti vállalkozások munkájának szakmai tanácsadással való támogatása és segítségnyújtása személyesen, írásban és telefonon. A tanácsadók szakterületük vonatkozásában az előírásokat, jogszabályokat és a törvényeket ismerik, valamint az esetleges módosításokról megjelenésükkor tájékozódnak. Az Iroda valamennyi vállalkozás számára térítésmentesen nyújtja szolgáltatásait tagozatunk anyagi és szakmai hátterével.
A tanácsadói hálózat három témakörben látja el személyesen a tanácsadói-szakértői szolgáltatást:
  • visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások,
  • környezetvédelmi és vízgazdálkodási, valamint
  • építésügyi témakört érintő témakörben
 
A szolgáltatás kétirányú információáramlást feltételez, flexibilis és fejleszthető!
 
Vállalkozói Klub
Tagozatunk a 2016. évben életre keltette a korábban jogelődként Fuvarozói Klub néven működő és évenként több alkalommal szakmai előadásoknak helytadó fórumot, mely jól működő szolgáltató egységként nemcsak a kis vállalkozásokat szólította be a kamarai vérkeringésbe, hanem gazdasági újságírók, illetve nagy cégek képviselői is megjelentek a rendezvényeinken. Az előadások témáját kibővítettük, így a közlekedés, szállítás, fuvarozáson túlmenően a Tagozat összes, érdekkörében tartozó területét felöleli a sorozatos rendezvénynek számító, mindig nagy létszámmal megrendezett szakmai összejövetel.
 
Kommunikáció
Tagozatunk nagy figyelmet fordít arra, hogy nem elég csak a szlogenünk, miszerint „Szolgáltató Kamarát Építünk”, ezt tudni kell kommunikálni is. Fontos feladat, hogy üzenetünk, rendezvényeink híre, eljusson a vállalkozókhoz. Ennek egy része a honlapon történő megjelenítés, de saját sajtó kapcsolatainkat igénybe véve, mind szakmai mind, kerület lapokban próbáljuk elérni a vállalkozókat. Nagyobb, fokozott érdeklődésre számot tartó rendezvényeinkhez továbbra is igénybe vesszük meglévő sajtó összeköttetéseinket, és ha szükséges, ezeket saját keretünkből finanszírozzuk, természetesen a BKIK központi kommunikációjával összhangban és azt támogatva.

SZMSZ