Kézműipari Tagozat

Kézműipari Tagozat

A Kézműipart a köztudatban sokan azonosítják a kézművességgel. A kézműves kifejezés, amely a német meghatározás tükörfordítása, – helytelenül ezt vette át a korábbi kamarai törvény is -, lényegében a hagyományos kézműves szakmákra korlátozódik.
 
A Tagozatunkhoz tartozó vállalkozások köre azonban ennél jóval szélesebb körű. Az 1994. évi XVI. törvény értelmében 221 szakma tartozik hozzánk. Ezek döntő többsége a mikro-, és kisvállalkozások köréből kerül ki, és tartalmazza az építőipari és könnyűipari szakmák nagy részét is.  Ezen vállalkozások részaránya a gazdaságban több mint 70%. Kényszerű megszűnésük esetén nem helyettesíthetők a nagy vállalatokkal. Ezen túl a tényleges kézműves – Tagozatunknál „Művészi Kézművességnek” nevezett – kör a nemzeti hagyományok a magyar örökség őrzői, melynek művelőit minden országban megbecsülik, támogatják.
 
A Kézműipari Tagozat feladata ezen vállalkozások érdekeinek érvényesítése, piacra jutásuk segítése. Célja a kézműves vállalkozók érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, üzleti lehetőségeik javítása, a kézműipari tevékenységet folytatók megismertetése szakmájuk új eredményeivel, hogy  elméleti és gyakorlati tudásuk lépést tartson a fejlődéssel.
 
A célja az is, hogy a BKIK, ezen belül a Kézműipari Tagozat olyan szolgáltató kamarát alakítson ki, melyben minden érdekkörébe tartozó vállalkozó megtalálja a számára legszükségesebb, legfontosabb programokat, szolgáltatásokat, megismerje vállalkozása lehetőségeit.
 
A Tagozatunk aktív lobby-tevékenységet folytat tagjai érdekében a politikai és gazdasági életben. A hatékony megvalósítás érdekében még szorosabb munkakapcsolatra törekszünk a szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel, munkaadói képviseletekkel.