V4

V4

A BKIK alapszabálya a gazdasági kamarákról szóló törvénynek megfelelően előírja:
- tagjai piacra jutásának és ott helytállásuk támogatását, 
- gazdaságfejlesztési közfeladatként rögzíti a kamara közreműködését
 
a kereskedelemfejlesztésben
a külföldön végzett, vagy külföldre irányuló, a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és propagandamunkában 
összehangolja a gazdálkodó szervezetek ez irányú tevékenységét
vásárokat, kiállításokat, konferenciákat, más rendezvényeket szervez.
 
A BKIK 2018. április 19-én Partnerségi Konzorciumi Nyilatkozatot (V4 / C4) írt alá a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara Pozsonyi Regionális Kamarájával, a Prágai Kereskedelmi Kamarával, valamint a Varsói Kereskedelmi Kamarával. A nyilatkozat többek között rögzíti az aláíró kamarák együttműködését az alábbi területeken:
üzletember találkozók szervezése
szakmai konferenciák szervezése
gazdasági konferenciákon részvétel
szakkiállításokon részvétel
üzleti partnerkeresés
V4-es gazdasági adatbázis kialakítása
tréningek, tanfolyamok, továbbképzések szervezése
lobbytevékenység a nemzeti kormányok, helyi önkormányzatok és európai uniós intézmények irányában
pályázati együttműködés
az innováció és a digitalizációra támogatása, előmozdítása tagjaik és a hozzájuk tartozó vállalkozások számára
gazdasági háló építése
új kommunikációs eszközök működtetése
 
A BKIK kiemelt prioritásként kezeli:
- a V4 / C4 kamarai partnerségi nyilatkozatban résztvevő V4 országok fővárosi kamaráival és a partnerséghez csatlakozó területi gazdasági kamarákkal való együttműködést 
- a V4+ európai és Európán kívüli országok gazdasági kamaráival való együttműködést
- Magyarország regionális gazdasági vezető szerepének támogatásához a kárpát-medencei gazdaságfejlesztést