Megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalok kialakítása és működtetése

Megyei munkaerőpiaci egyeztető kerekasztalok kialakítása és működtetése

Létrehoztuk és működtetjük – Budapest meghatározó ágazataiban – az alábbi Ágazati Munkacsoportokat a megváltozott szakképzési rendszer megismertetése és az új szakmajegyzék szerinti szakmák képzési/munkaerőpiaci igényeinek középtávú kialakítása érdekében:

  • Építőipar
  • Informatika és távközlés
  • Gazdálkodás és menedzsment
  • Kereskedelem
  • Közlekedés és szállítmányozás
  • Turizmus és vendéglátás 

2020 júniusában létrehoztuk a Budapesti Munkaerőpiaci Kerekasztalt. Tagjai között helyet kaptak a hat Ágazati Munkacsoport vezetői, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum, Közép-Pesti Tankerületi Központ, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint több országos érdekképviseleti szervezet (Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, Humán Szakemberek Országos Szövetsége) képviselői.

A Budapesti Munkaerőpiaci Kerekasztal online alakuló ülésén áttekintette az Ágazati Munkacsoportok munkáját és eredményeit, valamint meghatározta a további működésének rendjét.

A Budapesti Munkaerőpiaci Kerekasztal tagjai szakmai anyagok, kutatási eredmények közrebocsátásával segítik a Kerekasztal működését.

Fontos feladata volt 2020 októberétől a munkaerőpiaci kerekasztalnak a középtávú képzési szerkezetre vonatkozó budapesti javaslat véleményezése és véglegesítése a képzési és a munkaerőpiaci igények összehangolása érdekében.

2020 júniusában elkészítettük Budapest képzési helyzetképét és annak mellékleteként előzetesen a középtávon javasolt szakképzési keretszámokat intézményenként a hat ágazatra. Mindehhez elemeztük az elmúlt 3 év budapesti szakképzési és felnőttképzési adatait, különös tekintettel az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekre.

2020 októberében a budapesti intézményfenntartók körében teljes körű felmérést végeztünk a középtávú képzési igényekre (2021/2022., 2022/23., 2023/24. tanév) vonatkozóan (szakképző intézményenként). Összesítettük fenntartónként a beérkezett képzési igényeket és az ágazati munkacsoportoknak (kivéve az egészségügyet, amely már nem tartozik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hatáskörébe) megküldtük véleményezésre. Emellett tájékoztatásul megkapták a 2020/21. tanévre az új szakmajegyzék szerinti ágazatokra beiskolázott tanulói és felnőttképzési jogviszonyban résztvevők adatait is szakképző intézményenként.

A budapesti képzési igényeknek meg kell felelniük a munkaerőpiaci igényeknek is, amelynek érdekében már júniusban is elemeztük a KSH 2020. I. negyedévi foglalkoztatási-munkanélküliségi adatait, viszonyítva a korábbi évekhez, az I-II. negyedév adatai alapján. Jelenleg a pandémia miatt nem tudunk jó előrejelzéseket készíteni.

2021 februárjának végén az ITM jóváhagyta a középtávú beiskolázási tervet és várhatóan március végéig aláírásra kerül a fenntartói megállapodás 20 budapesti fenntartóval, tanévenként közel 30 000 fő szakmai oktatására.

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább