Agrár Folyószámlahitel MAX+

Agrár Folyószámlahitel MAX+

 

 

BŐVEBBEN A KONSTRUKCIÓRÓL

A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére kialakított, kedvezményes feltételrendszerű, állami kamat- és kezességi díjtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel. A „normál” Agrár Széchenyi Kártya („normál ASZK”) Folyószámlahitel mind csekély, mind válságtámogatási  jogcímen elérhető 4%-os kamattámogatás mellett (válságjogcímen 2023.12.31-ig hatályba lépett hitelszerződésekhez nyújtható támogatás).

Az aszálykarral érintett növénytermesztők, valamint állattartók újonnan felvett Aszálykáros ASZK folyószámlahitel keretében a KAVOSZ Üzletszabályzatában foglalt feltételeknek való megfelelés esetén a normál ASZK-hoz képest magasabb, 1 havi BUBOR+1%, de legfeljebb 14%-os mértékű állami kamattámogatásra jogosultak azzal, hogy a kamattámogatás figyelembevételével ezen hitelek ügyfél által fizetendő nettó kamata minimum 3%. (Amennyiben a folyószámlahitel kamatidőszakának kamat megállapításához alapul vett 1 havi BUBOR értéke nem nagyobb, mint évi 3 százalékpont, a kamattámogatás mértéke megegyezik a normál ASZK kamattámogatásának mértékével.)

Az igényléshez szükséges az alábbi dokumentumok valamelyikének igénylőlaphoz történő csatolása:

  • a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalnak az Mkk. törvény 14. § (1) bekezdés vagy 23. § (2) bekezdése alapján a 2022. évi aszálykárra vonatkozó igazolása, vagy
  • az Igénylőlap benyújtását megelőző fél évnél nem régebbi kiállítási dátumú, a TIR-ben elérhető, 1350 számú Tenyészet Igazoló Lap másolati példánya.

(Aszálykáros ASZK-ra vonatkozó további feltétel: a hitelszerződés hatályba lépésének végső határideje: 2023.03.31.).

 

A LEGFONTOSABBAK

A KONSTRUKCIÓ PARAMÉTEREI

 

Minden olyan vállalkozás igényelheti, amely
  • magyarországi székhelyű,
  • rendelkezik MÁK-tól kapott ügyfél-azonosító számmal
  • nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása (kivéve az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben),
  • rendelkezik egy – 25 millió Ft feletti hitelösszeg igénylése esetén két – teljes lezárt éves működési múlttal,
  • megfelel az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukció Üzletszabályzatábanmeghatározott egyéb feltételeknek.
500 ezertől, akár 100 millió forintig.
Fiatal mezőgazdasági termelő esetén adható hitel maximuma 25 millió forint.
1,2 vagy 3 év
A hitel teljes összegének visszafizetése a szerződés lejáratának napján egyösszegben esedékes.
Rendkívül kedvező feltételrendszerű, többlettámogatott folyószámlahitel a kifejezetten mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások részére.
A „normál” ASZK-hoz képest emelt mértékű kamattámogatással, ennek köszönhetően nettó 5% körüli vállalkozások által fizetendő nettó kamatszinten, válságtámogatási jogcímű vagy csekély összegű szabad támogatási keret terhére igényelhető azzal, hogy az AVHGA kezességvállalása csak csekély összegű támogatási jogcímen vagy piaci díjon kerülhet biztosításra. (Válságjogcímen 2023.12.31-ig hatályba lépett hitelszerződésekhez nyújtható támogatás.)
A jogosult Vállalkozások a max. 100 millió Ft összegű ASZK MAX+ folyószámlahitelt 1 havi BUBOR - 1%, de legfeljebb 14%-os mértékű állami kamattámogatás mellet vehetik igénybe. (Amennyiben a folyószámlahitel kamatidőszakának kamat megállapításához alapul vett 1 havi BUBOR értéke nem nagyobb, mint évi 5 százalékpont, a kamattámogatás mértéke megegyezik a normál ASZK kamattámogatásának mértékével.)
A Konstrukció keretében a hitelszerződések megkötésére 2024. június 29-ig van lehetőség.
A hitel valamennyi költségét és díját részletesen az Agrár Széchenyi Kártya kondíciós listája tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 7. számú melléklete.
A vállalkozások hitelhez jutását minden esetben a Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezességvállalása segíti, az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása mellett. Tárgyi biztosíték bevonása 25 millió Ft-ot nem meghaladó hitelösszeg esetén nem lehetséges, 25-50 millió Ft közötti hitelösszeg esetén a bank döntése alapján opcionális, 50 millió forint feletti hitelösszeg, illetve fiatal mezőgazdasági termelő esetén egyéb fedezet (pl. ingatlan) bevonása is szükséges.

Az igényléshez szükséges dokumentumokat az alábbi linkekre kattintva tudja letölteni:

A Széchényi Kártya Folyószámlahitel Max konstrukcióról részletesebb tájékoztatót itt olvashat.

Kamaránk által végzett regisztrációs tevékenység ellenértékeként a Vállalkozás az Üzletszabályzat 1. számú mellékletében meghatározott mértékű regisztrációs díjat köteles fizetni. Kamaránknál önkéntes tagként regisztrált ügyfelek mentesülnek a regisztrációs díjfizetési kötelezettség alól. Az önkéntes kamarai tagságról bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat.

Önkéntes tagság

 

Hol igényelheti

A SZÉCHENYI KÁRTYA MAX+ TERMÉKEKET?

 

Kamarai Székház
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Ügyintézők:

Jámbor Barbara Mária

Vermes Zsuzsanna

Ügyfélfogadási idő:

Személyes ügyintézésre csak előre egyeztetett időpontban nyílik lehetőség!

Kelet-Pesti Kamarai Iroda
1165 Budapest, Jókai Mór utca 6. I/99.

Ügyintéző:

Hortobágyi Andrea

Ügyfélfogadási idő:

Személyes ügyintézésre csak előre egyeztetett időpontban nyílik lehetőség!

Dél-Pesti Kamarai Iroda
1181 Budapest, Üllői út 453.

Ügyintéző:

Dr. Bauerné Cser Ágnes

Ügyfélfogadási idő:

Személyes ügyintézésre csak előre egyeztetett időpontban nyílik lehetőség!