Oktatás, Szakképzés, Mesterképzés

Oktatás, Szakképzés, Mesterképzés

Oktatási és Képzési Igazgatóság

Oktatási és Képzési Igazgatóság veszélyhelyzet alatti munkarendje

Az Oktatási és Képzési Igazgatóság 2020. november 9-től visszavonásig, pénteki napok kivételével, székházi elérhetőséggel, ügyeleti rendben végzi munkáját. 

Duális képzési tanácsdói ügyfélszolgálat telefonon és e-mail-ben érhető el:
e-mail: tanuloszerzodes@bkik.hu
telefon: +36 488 2176

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, ezen belül is az Oktatási és Képzési Igazgatóság legfőbb törekvése, hogy a vállalkozók körében növelje a kamarák szakmai, társadalmi elismertségét. Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzés területén a vállalkozások és a munkaerő-piac valós érdekeire épülő tevékenységével járuljon hozzá munkájának eredményesebbé tételéhez.

A gazdasági verseny felértékelte a tudás, a készségek és az alkalmazkodó képesség eredőjének tekinthető emberi erőforrás minőségét, amely a versenyképesség meghatározó alkotóeleme. Az emberi erőforrás minősége számos egyéb tényezőtől függ, mégis a versenyképes és a folyamatosan megújulásra képes tudás elsődleges forrása az oktatás és a képzés. Tehát az oktatás, a képzés mindenkori színvonala, eredményessége és hatékonysága a gazdasági versenyképesség erősítésének kulcseleme.

Oktatási és képzési igazgató: Kőrössiné Veréb Judit

Szakképzési osztályvezető:

Felnőttképzési irodavezető:

A BKIK nyilvántartott felnőttképzési intézmény.

Nyilvántartásba-vételi engedélyszáma: E-000898/2014

Engedélyezett képzéseink a Felnőttképzés menüpont alatt érhetőek el. 

Az Oktatási és Képzési Igazgatóság duális szakképzés területen köztestületi, közjogi feladatokat lát el, melyek a következők: 

 • Szakmai záróvizsgák bizottsági elnöki, illetve tagi delegálás,
 • Szintvizsgáztatás szervezése és lebonyolítása,
 • Szakma Kiváló Tanulója Verseny lebonyolítása,
 • Mesterképzés, mestervizsgák szervezése
 • Tanulószerződések kötése, ellenőrzése, nyilvántartása,
 • Együttműködési megállapodások kötése, ellenőrzése, nyilvántartása
 • Duális képzési tanácsadó hálózat működtetése,
 • Kamarai gyakorlati oktatói képzés,
 • Duális képzőhelyek közhatósági nyilvántartása, ellenőrzése,
 • Pályaorientáció
 • Budapest Munkaerőpiaci Kerekasztal működtetése

Elérhetőségeink:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Duális szakképzés, tanulószerződés
E-mail: szakkepzes@bkik.hu
Telefon: +36 1 488-2176

Felnőttképzés, mestervizsga
E-mail: felnottkepzes@bkik.hu
Telefon: +36 1 488-2170