Tájékoztató a kötelező kamarai regisztrációról

Tájékoztató a kötelező kamarai regisztrációról

menüTájékoztató a kötelező kamarai regisztrációról

Felhívjuk a tisztelt érintettek, gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a 2023. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2023. március 31.

Tájékoztató a területi gazdasági kamaráknál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésről

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (továbbiakban: Gktv.)  módosítását.

A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz, mely szerint a 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:

- a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

- a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból."

A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően a Gktv. módosítása miatt a már létező és az újonnan alakuló vállalkozásoknak is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a  vállalkozás 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

Amennyiben a vállalkozásnak a 2021. december 31. napját megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: BKIK) felé kell megfizetni a MBH Banknál vezetett 10102086-02614500-02003005 számú számlaszámra. Ha a 2022. évi kamarai hozzájárulást már megfizette a BKIK-felé, az az MKIK-val elszámolásra kerül, ismételt befizetésre nincs szükség.

A kamarai hozzájárulás megfizetése 2021. év és azt megelőző évekre esedékes kamarai hozzájárulások esetén:

Díja: 5 000 Ft/év
Befizetés: személyesen vagy banki átutalással
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. fsz.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903.
Bankszámlaszám: MHB Bank 10102086-02614500-02003005
Kedvezményezett neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Közlemény: a vállalkozás adószáma
Nemzetközi számlaszám: HU37 1010 2086 0261 4500 0200 3005
SWIFT kód: BUDAHUHB
A BKIK adószáma: 18067666-2-41

A kamarai hozzájárulás megfizetése a 2022. évtől esedékes kamarai hozzájárulások esetén:

 

Díja: 5 000 Ft/év

Számlaszám: Gránit Bank 12100011-10639683

Kedvezményezett neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

Közlemény: a vállalkozás adószáma

Nemzetközi számlaszám: HU90 1210 0011 1063 9683 0000 0000

SWIFT kód: GNBAHUHB

A Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
Kérdés esetén bárki fordulhat a Regisztrációs Iroda szakembereihez. A tanácsadás sokrétű és ingyenes, e-mailben, telefonon és személyesen is várjuk a gazdálkodó szervezetek megkereséseit. Azon gazdálkodó szervezetekét, akik az elmúlt években eleget tettek a törvényi előírásoknak és kamarai nyilvántartásba vételük megtörtént (rendelkeznek regisztrációs számmal), idén már nem kell adatot szolgáltatniuk (amennyiben ezek nem változtak), viszont a kamarai hozzájárulás megfizetése a törvény rendelkezése alapján idén is szükséges.
A nyilvántartásba vételi kötelezettségüket, vagy a kamarai hozzájárulás megfizetését eddig elmulasztó vállalkozásoktól kérjük, hogy mihamarabb pótolják ezt az elmaradásukat.

1. Az újonnan alakuló társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, az egyéni vállalkozás az egyéni vállalkozási tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét az MKIK Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlájára megfizetni.

2. A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet, a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

3. Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.

4. A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.


*Akik elmulasztották a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) behajthatja a díjat, miután az köztartozásnak minősül. 


II.) A BEJELENTÉS MÓDJA

- online (internetes)
- papíralapú (postai, személyes, e-mailes)"

a) A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az Internetes (online) regisztráció.

Ennek főbb lépései:  

1) A program elindításához kattintson az alábbi linkre: Online regisztrációs felület
2) Írja be a kötelezően kitöltendő adatokat!
3) Töltse ki az önkéntesen megadható adatokat!
4) Az utolsó oldalon a "A beküldendő regisztrációs lap letöltése"-re kattintva a kitöltött adatlapot töltése le(PDF formátum)!
5) Nyomtassa ki a megjelenő PDF dokumentumot a saját számítógépén!
6) Lássa el (cégszerű)aláírásával!
7) A nyomtatványt küldje meg a kamarának a következő módok egyikén:
- postai úton(1535 Budapest, Pf. 903.)
- az aláírt adatlap lapolvasása után e-mail mellékletként
(regisztracio@bkik.hu).

Kérjük, hogy valós adatokkal töltse ki az elérhetőségi adatok, illetve a kapcsolattartó e-mail címét, mert ezen értesítjük önt az eredményről, illetve a későbbi online adatmódosításhoz is ezek az adatok szükségesek.

Néhány jó tanács a program használatához:

A mezők egy részét a program formailag és tartalmilag ellenőrzi. Ha hibásnak találja, pirossal kiírja a hibát, és meg is jelöli a hibás adatot.

Az ablakok előtt levő kék "i" betű fölé húzva az egeret az adott adat kitöltésével kapcsolatos információk jelennek meg.

b) Az online regisztráción kívül a gazdálkodó szervezetek más módon is eleget tehetnek regisztrációs kötelezettségüknek.

A kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltését és cégszerű aláírását követően nyújthatják be regisztrációs kérelmüket:
- postai úton (1535 Budapest, Pf. 903.)
- személyesen (1016, Budapest Krisztina krt. 99. fsz. - ügyfélszolgálat)
- szkennelés után e-mail mellékletként (regisztracio@bkik.hu)

A regisztrációs adatlap itt érhető el: Regisztrációs adatlap

A BKIK ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási ideje:

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Hétfő: 9.00 - 15.00

Postacím: 1535 Budapest,  Pf. 903.

  Kedd: 9.00 - 15.00

Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000

  Szerda: 9.00 - 15.00

E-mailugyfelszolgalat@bkik.hu                  

  Csütörtök: 9.00 - 15.00

 

  Péntek: 9.00 - 13.00

 

III.) A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE

a) 2021. év és azt megelőző évekre esedékes kamarai hozzájárulások esetén

- banki átutalás
- készpénz-, illetve bankkártyás befizetés (ügyfélszolgálat)


A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak a BKIK erre a célra elkülönített 10102086-02614500-02003005 számú (MBH Bank) bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

Az összeg átutalásánál a közlemény rovatban fel kell tüntetni a vállalkozás adószámát.

A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálaton történő készpénz, illetve bankkártyás befizetésre is.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap a területi kereskedelmi és iparkamarától (amennyiben a kérelmező e-mail címet megadott), amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.
A kamara a gazdálkodó szervezet által befizetett kamarai hozzájárulást az esedékesség sorrendjében - a gazdálkodó szervezet e címen legrégebben fennálló tartozásának kiegyenlítéseként - számolja el.

b) 2022. év kamarai hozzájárulások esetén

- banki átutalás
- készpénz-, illetve bankkártyás befizetés (ügyfélszolgálat)

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak az MKIK erre a célra elkülönített 12100011-10639683 számú (Gránit Bank ) bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

Az összeg átutalásánál a közlemény rovatban fel kell tüntetni a vállalkozás adószámát.

A banki átutalás mellett lehetőség van az MKIK, illetve a BKIK ügyfélszolgálatán történő készpénz, illetve bankkártyás befizetésre.

A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap a területi kereskedelmi és iparkamarától (amennyiben a kérelmező e-mail címet megadott), amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

A kamara a gazdálkodó szervezet által befizetett kamarai hozzájárulást az esedékesség sorrendjében - a gazdálkodó szervezet e címen legrégebben fennálló tartozásának kiegyenlítéseként - számolja el.

Tájékoztató a kötelező kamarai hozzájárulás bizonylatolásáról

Adatmódosításhoz szükséges további pótlapok, melyek csak a papíralapú regisztrációs adatlap megküldését követően szükségesek. Online regisztráció esetén a módosítási kérelmek a www.knyr.mkik.hu felületen kezdeményezhetőek:  

Gyakori kérdések a regisztrációval kapcsolatban