Panasztörvény

Panasztörvény

Kiket és mire kötelez az új panasztörvény?

Az Európai Parlament irányelvét követve született meg a 2023. május 25-én megjelent 2023. évi XXV. törvény, amely lehetőséget nyújt a munkavállalók és a vállalatok egyéb partnerei számára az uniós törvények megsértése – pl. szabálytalanságok, korrupció – elleni fellépésre. Az alábbi összefoglaló a legfontosabb gyakorlati tudnivalókról és az érintettek köréről a BDO Magyarország szakértőinek írása nyomán született.

Mely vállalatokat, intézményeket érinti a panasztörvény és mikor lép hatályba?

 • A legalább 50, maximum 249 személyt foglalkoztató vállalkozások 2023. december 17-étől kötelesek a bejelentési rendszer működtetésére.
 • A legalább 250 főt foglalkoztató vállalkozásoknak, és a pénzmosási törvény hatálya alá tartozóknak már 2023. július 24-étől üzemeltetniük kell a belső visszaélés-bejelentési rendszert.
 • A helyi önkormányzatok és az ő felügyeletük, irányításuk alatt álló költségvetési szervek, gazdasági társaságok 2025. január 1-jétől kötelesek alkalmazni ezeket a szabályokat.

Mire jó a bejelentő rendszer?

Az új törvény lehetővé teszi, hogy a munkavállalók és a vállalkozások, intézmények partnerei bejelentsék az általuk jogellenesnek vélt cselekményeket, akár anonim módon is. A belső rendszerben bejelenthető jogellenes vagy annak feltételezett cselekmény, mulasztás vagy egyéb visszaélésre vonatkozó információ.

A bejelentést megteheti:

 • aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló foglalkoztatott;
 • egyéni vállalkozó és egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll;
 • tulajdonos, ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testület aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló tagja;
 • aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló önkéntes és gyakornok;
 • aktív és korábbi, valamint kiválasztás alatt álló szerződéses partner (vállalkozó, alvállalkozó, beszállító).

Hogyan működik a bejelentő rendszer? Milyen szabályoknak kell megfelelni?

Az anonim bejelentések elfogadhatók, de nem kötelező kivizsgálni őket. A kivizsgálás legfeljebb 30 napig tart, de szükség esetén meghosszabbítható 3 hónapra. A kivizsgálást egy kijelölt személy vagy szervezeti egység végzi, és bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható. A nemzetközi adattovábbítás során a magyar szabályok betartása kötelező. A foglalkoztatás felügyeleti hatóság ellenőrzi a végrehajtást, de nem alkalmazhat bírságot vagy eltiltást. Az adatvédelmi hatóság ellenőrzi a természetes személyek adatainak jogszabályoknak való megfelelőségét .
 

Mikor lehet mellőzni a bejelentés vizsgálatát?

A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

 • azonosíthatatlan, vagy annak tekinthető bejelentő tette;
 • nem bejelentésre jogosult személy tette;
 • ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbival azonos tartalmú;
 • a közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A BKIK tájékoztatása a panasztörvénnyel kapcsolatban

A fenti jogszabályi kötelezettség érinti a BKIK-t mint 50 fő feletti foglalkoztatót, továbbá számos önkéntes tagját is.

A BKIK jelenleg dolgozik egy olyan elektronikusan elérhető felület, rendszer kialakításán, amely megteremti a lehetőséget önkéntes tagjai számára a jogszabályi előírásoknak való megfelelésnek.

A rendszer elindításáról zajló egyeztetések a Budapesti Ügyvédi Kamarával folyamatban vannak, a további fejlemények kapcsán érdemes figyelni híreinket.

A panasztörvényt érintő kérdésekről igynenes konferenciát rendezünk, 2023. október 27-én, amelyre ezen az oldalon lehet regisztrálni:

Regisztráció

 

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább