Energiaválság

2023. január 20-ától nyílik meg a pályázati regisztráció a kibővült KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programra

A Kormány kiterjesztette a KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programját a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozásokra (TEÁOR 55-56) is. Az érintett vállalkozásoknak 2023. január 20-ától nyílik meg a pályázati regisztráció.

A támogatási programban kétféle támogatása konstrukció érhető el. A 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia-, illetve távhőköltségek esetében vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni, amelynek mértéke az előző év azonos időszakához mért növekmény maximum 50%-a lehet. A támogatási kérelmet az egyes hónapokra külön-külön vagy egyszerre is be lehet nyújtani. Továbbá lehetőségük van energiahatékonysági beruházás hitellel érintett részéhez az önerőt kiegészítő, legfeljebb 15 százalékos vissza nem térítendő támogatás igénybevételére is.

A pályázati kritériumok és kötelező vállalások között szerepel:

 • a vállalkozás 2021-es energiaköltsége eléri az adott évi értékesítés nettó árbevételének 2 százalékát.
 • a vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és 2021. január 1. előtt alapították.
 • 2023. IV. negyedévének végére a vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma legfeljebb 10 százalékkal csökkenhet a 2022-es év azonos időszakához képest.
 • a vállalkozás vállalja, hogy energiahatékonysági beruházást hajt végre legkésőbb 2024 végéig.

A pályázati felhívás ezen a linken érhető el. A kitöltési útmutatót pedig ide kattintva érheti el.

2023 első negyedévében tovább támogatják az energiaintenzív kkv-kat

 

A Kormány 2022. október 1-jével elindította a Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programot, amelyben 2022-ben 100 milliárd, 2023-ban pedig 120 milliárd forintos keretösszeggel támogatja a vállalkozások működési költségnövekedését, illetve energiahatékonysági beruházásait.

A Program keretében vissza nem térítendő közvetlen támogatást lehetett igénybe venni 2022. utolsó 3 hónapjára vonatkozóan az energiaköltség növekmény 50%-a erejéig. Emellett lehetőség volt az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett részéhez az önerőt kiegészítő, legfeljebb 15%-os vissza nem térítendő támogatás igénybevételére is.

A Kormány észlelve, hogy a szankciós energiafelár egyre nagyobb terhet jelent a vállalkozásoknak, korábban a Program könnyítéséről döntött, így mára már azon vállalkozások is jelentkezhetnek támogatásért, amelyek energiaköltségei az árbevétel 2%-t érik el (a korábbi 3%-os feltétel helyett). Ez a lehetőség a korábbi 9 ezer helyett 16 ezerre növelte azon kkv-k számát, amelyek számára a Program támogatásai elérhetők.

Folyamatosan egyeztetve a piaci szereplőkkel és érzékelve, hogy a szankciók nem csak a termelő vállalatok esetében hozzák szorult helyzetbe a kkv-kat, a Kormány újabb döntéseket hozott:

(1) Újabb 3 hónappal meghosszabbították a támogatási időszakot, így már 2023 első három hónapjára, azaz az új áramévben is igénybe lehet venni az energiaköltség növekményre vonatkozó támogatást.

(2) Kiterjesztették a programot a turisztikai ágazatra. Ennek értelmében a magas energiaintenzitású szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatokban érintett kkv-k is jogosulttá válnak a támogatásra. Ezzel további 20 ezer kkv előtt nyílik meg a lehetőség, hogy 2023. első 3 hónapjára vonatkozóan az energiaköltség növekményük 50 százalékát kompenzálja az állam, illetve támogassa energiahatékonysági beruházásaikat.

A kibővített feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022 című Pályázati felhíváshoz kapcsolódó regisztrációs felület az alábbi linken érhető el: https://energiatamogatas2022.nffku.hu/

A felhíváshoz tartozó dokumentumokat és a kitöltési útmutatót ezen az oldalon ismerhetik meg.

A regisztrációhoz szükséges segédletet ide kattintva érhetik el, további kérdés esetén a Nemzeti Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökséghez fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken: +36 70 930 8728 (hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között)

Energetikai útmutató

Az energiaválság és annak következményei számos vállalkozást érintenek érzékenyen. Mind az elszálló energiaárak miatti költségnövekedés, mind az energiaszolgáltatókkal való szerződéskötés nehézséget okoz napjainkban. A vállalkozások helyzetének megkönnyítése érdekében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft-vel (PwC) közösen készített egy energetikai útmutatót, amely röviden összefoglalja az energiaszerződéssel kapcsolatos problémákat és a kereskedőváltás folyamatát. Az útmutatóban bemutatásra kerül néhány energiahatékonysági tipp, amelyet a KKV szektor működési területtől függetlenül alkalmazni tud, illetve az energiahatékonysági beruházási lehetőségek is felsorolásra kerültek.

December 19-ig igényelhető a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergiaellátás

Veszélyhelyzeti átmeneti ellátás révén juthatnak villamos energiához, jövőre is megőrizhetik működőképességüket az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, szerződéssel nem rendelkező felhasználók. Az idén 2 GWh-nál kevesebbet fogyasztó vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, társadalmi szervezeteknek 2022. december 19-ig elektronikus úton kell nyilatkozniuk, így áramellátásukról 2023. január 1-től havonta változó áron gondoskodik majd az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Nyilatkozattételt csak az tehet, akinek jelenleg nincs villamosenergia- ellátást biztosító szerződése, tehát energiaállátása nem biztosított 2023. január 1-jétől és 2022. december 13-ig nincs elfogadott ajánlata sem.

A rendelet nem zárja ki az önkormányzati cégek és a sport szövetségek, egyéb szervezetek jelentkezését sem!

Előzmény: Több területi kamara levélben fordult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához jelezvén, hogy az alacsony fogyasztású versenypiaci ügyfelekkel nem kötnek szerződést az energiaszolgáltatók. Éppen ezért az MKIK jelezte a problémát Lantos Csaba, energiaügyi miniszter felé kérve, hogy ne csak az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára legyen kijelölve végső menedékes szolgáltató.

A Magyar Közlöny 205. számában megjelent a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról szóló 520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet.

A rendelet kimondja:

 • Azon felhasználó, amely nem jogosult egyetemes szolgáltatásra villamosenergia-ellátása 2023. január 1. napjától nem biztosított e  rendelet hatálybalépését megelőző napig elfogadott ajánlattal vagy megkötött villamosenergia-vásárlási szerződéssel, illetve a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján vagy a  felhasználót 2022. december 31. napján ellátó villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, és veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátással érintett felhasználási helyeit tekintve 2022. évi tényleges – profilos elszámolású felhasználási hely esetén az  elosztó által alkalmazott mértékadó éves fogyasztás alapján meghatározott – villamosenergia-fogyasztása nem haladja meg a  2 GWh-t, azzal, hogy a  2022. évre naparányosan vetítve kell figyelembe venni azon felhasználási helyek fogyasztását, amelyek hálózatra csatlakozása 2022. év során történt.
 • A felhasználó 2023. január 1. napjától teljes ellátás alapú veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra jogosult.
 • A felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás igénybevétele érdekében 2022. december 14. és 2022. december 19. napja között a villamosenergia-kereskedő által e rendelet hatálybalépését követő munkanapon közzétett, az e célra biztosított elektronikus felületen keresztül e-mail-címének megadásával nyilatkozatot tesz, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A határidő jogvesztő. A nyilatkozattétel fogadását a villamosenergia-kereskedő elektronikus levélben igazolja vissza a megadott e-mail-címre.
 • 2023. január 1. napjának kezdetével a villamosenergia-kereskedő és az 5.  § szerint nyilatkozatot tett felhasználó között határozatlan időtartamra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzatában meghatározott mintaszerződés szerinti tartalommal. A villamosenergia-vásárlási szerződés a felmondásra irányuló jognyilatkozat közlését követő második hónap első napjára felmondható.
 • A Vet. 47/B.  § (9) bekezdésétől eltérően a villamosenergia-kereskedő az 5.  § szerint nyilatkozatot tett felhasználó esetében a kereskedőváltást 2023. január 10-ig jelenti be az érintett hálózati engedélyesnél, és a hálózati engedélyes a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2023. január 1-jére visszamenőlegesen teljesíti.
 • A villamosenergia-kereskedő a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából jogosult legalább 8 napos határidő biztosításával a jogosultság alátámasztásául szolgáló iratokat a felhasználótól bekérni. A 2022. évi villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó adatokat a villamosenergiakereskedő az elosztó hálózati engedélyestől kéri, amely azt 8 napon belül megadja.

A kormány könnyítést vezetett be a Beruházási Támogatási Programjában

„Míg eddig az a vállalkozás minősült energiaintenzívnek, amely energiaköltsége 2021-ben elérte az árbevétel 3 százalékát, úgy a jövőben ez az elvárás 2 százalékra csökken, mostantól tehát már ezek a vállalkozások is regisztrálhatnak.” közölte november 21-én Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Továbbra is kéri a kormány, hogy a támogatottak védjék meg a munkahelyeket, őrizzék meg a foglalkoztatottak legalább 90 százalékát.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a beruházási támogatási program módosítását indítványozta. Az előzetes várakozásokkal ellentétben jóval kevesebb vállalkozó tud élni a lehetőséggel, ezért a 3 százalékos árbevétel arányos energiaköltség-korlát 2 százalékra való csökkentését javasolt

Garancia- és hitelprogram nagy- és középvállalkozások számára 

A korábban már bejelentett Gyármentő programon túl egy 200 milliárd forintos keretösszegű garancia- és hitelprogram indításáról döntött a kormány. A program január 1-jétől lesz elérhető a nagy- és középvállalkozások számára.

A program két részből tevődik össze. Egyrészt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt (MFB) 100 milliárd forint keretösszegű gyármentő likviditási garanciaprogramot indít, amelyben az MFB állami kezességet és garanciát vállal a forgóeszközhitelekre, a folyószámlahitelekre és a működést finanszírozó hitelekre. Emellett az Eximbank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegű gyármentő beruházási hitelprogramja lesz elérhető. Az Eximbank államilag támogatott, kedvezményes és futamidő végéig fix kamatozású beruházási hiteleket nyújt a hazai termelő közép-és nagyvállalatok energiahatékonysági és megújuló energiatermelő beruházásaihoz.

Ez a hitel kiegészítést jelent a már meghirdetett gyármentő program vissza nem térítendő támogatására. Forint hitelek esetén a kamat maximális mértéke 5 százalék, euró alapú hitel esetében 3,5 százalék lehet.

Amennyiben a regisztrált vállalkozások megfelelnek a hitelprogram feltételeinek, akkor olyan vállalkozások is pályázhatnak, akik vissza nem térítendő támogatásra nem jogosultak.

Az elérhető maximális hitelösszeg meghaladhatja a 2 milliárd forintot.

Az Európai Bizottság által irányított Innovációs Alap 2022. november 3-án közzétette harmadik felhívását nagy léptékű projektek számára.

A Zöld átállás segítéséhez az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) negyedik kereskedési időszakában (2021-2030) az Innovációs Alap maximum 60%-os támogatási intenzitással, vissza nem térítendő támogatások formájában kívánja támogatni a demonstrációs fázisban lévő, alacsony szén-dioxid kibocsátású technológiákat.

Az Innovációs Alap a megújuló erőforrások, a széndioxid leválasztás és tárolás és vagy felhasználás technológiák, energiatárolás, energiaintenzív szektorokban lévő innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra fókuszál.

Jelenleg egy 3 milliárd euró keretösszegű nagy léptékű pályázati felhívás áll nyitva a pályázók előtt. A nagy léptékű projektek esetében a projektjavaslatnak 7,5 millió euró feletti teljes tőkekiadásnak kell lennie és a pályázatban található kritériumnak kötelezően meg kell felelni.

A technikai részletekről és a releváns dokumentumokról ide kattintva találnak bővebb információkat, emellett apályázáshoz az ezen az oldalon található dokumentum nyújthat segítséget. 

Az Európai Bizottság Klímaügyi Főigazgatósága (DG CLIMA) és Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynöksége (CINEA) a következő online eseményeket szervezi, melyekre ezen a linken tudnak regisztrálni:

 • 2022. november 29. 14:00: Lessons learned seminar, amelyen a második nagy léptékű felhívás statisztikái és jó gyakorlatai kerülnek bemutatásra
 • 2022. november 30. 10:00: Infónap, amely során a sikeres pályázás feltételeiről és a technikai részletekről kaphatnak tájékoztatást.

A projektek benyújtási határideje 2023. március 16. 17 óra.

A pályázók közvetlenül az Európai Bizottság részére küldhetik meg projektjavaslataikat angol nyelven a Funding and Tenders platformon keresztül, így a Minisztérium csak általános információk megosztását tudja garantálni. Az Innovációs Alapról szóló általános információkat illetően pedig az Európai Bizottság honlapjáról juthatnak több információhoz.

Általános jellegű kérdések esetén denes.kobanyai@tim.gov.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program - Október 20-tól nyújthatók be a támogatási kérelmek

A támogatást olyan kkv-k igényelhetik, amelyek árbevételének több mint 50%-a feldolgozóipari tevékenységből származik, vagy feldolgozóipari TEÁOR-ú főtevékenységgel rendelkeznek.

A jelenlegi gazdasági helyzet sajnos minden vállalkozás számára nehéz – a rezsi árak az egekben, és senki sem tudja, hogy mikor is fog ez a tendencia megállni. Mit lehet azonban tenni ez ellen? Egy megoldás lehet a Feldolgozóipari  KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program!

A kormány 75 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetette a Feldolgozóipari  KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programot annak érdekében, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál folytatódhasson a termelés, ne kerüljön sor gyárbezárásokra, valamint ezek a vállalkozások ne essenek ki az ellátási láncokból.

A támogatást olyan kkv-k igényelhetik, amelyek árbevételének több mint 50%-a feldolgozóipari tevékenységből származik, vagy feldolgozóipari TEÁOR-ú főtevékenységgel rendelkeznek. Kitétel még továbbá, hogy a vállalkozás 2021-es árbevételének arányában az energiaköltsége – beleértve a gáz, az áram és más üzemanyagok árát – elérte vagy meghaladta a 3%-ot. Amennyiben a pályázó sikeresen elnyeri a támogatást, vállalnia kell, hogy a foglalkoztatotti létszáma nem fog 10%-nál nagyobb mértékben csökkenni. További fontos kötelezettség még nyertesség esetén, hogy a kedvezményezett vállalja, hogy 2024. december 31-ig energiaköltség csökkentő beruházást hajt végre.

Komponensek

A program két komponenst határoz meg. Az „A” komponens keretein belül a kormány a 2022. évi októberi, novemberi és decemberi áram és gázszámlákat fogja vizsgálni, ezek esetében az árnövekedésből fakadó növekmény 50%-ára igényelhető majd támogatás.

„B” komponens kapcsán energiahatékonysági beruházások, gépészeti felújítások kerülhetnek támogatásra, amennyiben ezeket a vállalkozás a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukcióból finanszírozta. Ebben az esetben a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének 15%-át téríti meg a kormány, önerő kiegészítésként.  

Mindkét komponens esetében 2022. október 20-tól nyújthatóak be a támogatási kérelmek.