Ellenőrző Bizottság

Ellenőrző Bizottság

Feladata 

Az Ellenőrző Bizottság vizsgálja, hogy a Kamara tevékenysége, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és más önkormányzati szabályzatoknak. A bizottság vizsgálja a gazdálkodás célszerűségét is.

Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kamara gazdálkodását legalább évenként független könyvvizsgálóval megvizsgáltatni. A Küldöttgyűlés a Kamara éves költségvetéséről és az éves beszámolóról (mérlegről) csak az Ellenőrző Bizottság és a független könyvvizsgáló véleményének ismeretében dönthet.

Működése

Az Ellenőrző Bizottság a Kamara tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a Kamara tisztségviselőitől és ügyintéző szervezetétől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Munkája elvégzése során külső szakértőt vonhat be.

Az Ellenőrző Bizottság a tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek számol be, tagjai részére feladataik ellátása körében utasítás nem adható.

Az Ellenőrző Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály 19. pontja határozza meg.

Tagjai

Az Ellenőrző Bizottság testületi szerv, amely 7-9 tagból, illetve 5 póttagból áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjait és póttagjait a Küldöttgyűlés, az elnökét az Ellenőrző Bizottság a tagjai közül maga választja.

Elnök:
Kemény Péter Dezső
Tarokk Kft.

Elnökhelyettesek:
Bartal László
Budafok-Tétény XXII. Kft.
Schváb Zoltán Biztonságkutató Mérnöki Iroda Kft.

Tagok:
Bodzsár Frigyesné
VI-VII. Kerületi Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Kft.
Ebneth Zsolt Avix Trade Kft.
Moldoványi Atilla MM-STÚDIÓ Consulting Kft.
Nagy Sándor Nagy-Conto 2000 Bt.

Jogi szakértő:
Dr. Balázs Péter
Ügyvéd

Titkár:
Dr. Sághy Anita
Ügyvéd
anita.saghy@saghy.eu

Költségvetése

A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság részére e célra az éves költségvetésben meghatározott keretösszeget állapít meg, amelynek felhasználásáról az Ellenőrző Bizottság dönt.

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább