Elnökség

Elnökség

Az Elnökség testületi szerv, feladata a Küldöttgyűlések közötti időszakban, a Küldöttgyűlés határozatainak megfelelően a Kamara működésének irányítása. Az Elnökség ülései a BKIK küldöttei számára nyilvánosak, azokon – tanácskozási jog nélkül – bármelyik küldött részt vehet.

A BKIK Elnökségének határozatai

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a) a Küldöttgyűlés dokumentumainak és döntéseinek előkészítése;

b) a Kamara éves költségvetésére vonatkozó javaslat összeállítása az Ellenőrző Bizottság, valamint a Pénzügyi Költségvetési- és Tagdíj Bizottság véleményének meghallgatásával, és annak a Küldöttgyűlés elé terjesztése;

c) az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően kamarai szintű Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Tagfelvételi és Kizárási Szabályzat megalkotása, módosítása, a tagok kizárása és a tagok kérelmére a főtitkár osztályba sorolással összefüggő határozatainak felülvizsgálata;

d) kamarai összeférhetetlenségi helyzet (Gktv. 27.§) észlelésekor a szükséges intézkedés, illetve a visszahívási indítvány megtétele;

e) az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően kerületi tagcsoportok létrejöttének megállapítása, működésük felfüggesztése, vagy megszüntetése;

f) a Kamara főtitkárával és főtitkárhelyettesével kapcsolatos, a Gktv. 26.§(3) bekezdésben előírt munkáltatói jogok gyakorlása;

g) munkabizottságok létrehozása;

h) döntés közhasznú, illetve gazdasági társaságok megalapításáról, vagy azokban való részvételről, továbbá a közhasznú, illetve gazdasági társaságokkal kapcsolatos törvényben előírt tulajdonosi jogok gyakorlásáról, amennyiben az nem a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik;

i) döntés alapítványokhoz történő csatlakozásról és ezek alapításáról, amennyiben az éves költségvetés ilyen előirányzatot tartalmaz;

j) pénzügyi kötelezettségvállalással járó együttműködési megállapodások jóváhagyása, támogatási kérelmek elbírálása, amennyiben az éves költségvetés ilyen előirányzatot tartalmaz;

k) döntés minden olyan ügyben, amelyet a törvény és jelen Alapszabály az Elnökség hatáskörébe utal, illetve nem utal a Küldöttgyűlés, más testületi és egyéb szerv kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökség a hatáskörébe tartozó és általa stratégiai fontosságúnak ítélt kérdésekben írásban megkeresheti a rendezett tagdíjú tagvállalkozásokat álláspontjuk megismerése érdekében (bázisszavazás). A bázisszavazás eredménye az Elnökségre nézve kötelező, határozatában azt teljes körűen érvényre kell juttatnia, amennyiben a megkérdezett tagok több, mint fele érvényesen véleményt nyilvánított.

Nagy Elek
Lexholding Zrt.
 
dr. Balog Ádám 
PROMID Invest Zrt.
 
Reich Ádám
Magyar Nyugat-út Kft.
Balázs Ildikó
Auchan Magyarország Kft.
László Sándor
Ev.
Kárpáti Péter
KRPT Consulting Kft.
Kálmán Anikó
CashControl Professional Kft
dr. Poór József 
MMPC TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT
Sepsi Zsigmond
IT Corp Kft
dr. Sztranyák József       
El Cordobes Kft.
Szatmáry-Jähl Angéla    
Mátyás-Központ Kft
dr. Bartos Richárd Gábor            
Bartos és Társa Kft.
Rátkai Tamás    
BÁV Faktor Zrt.
Köves Balázs     
Delego Holding Zrt.
dr.Ugron Gáspár Gábor
Allodial Kft.
Böröczffy István              
Böröczffy Mérnöki Iroda Kft.
Földes Sándor   
Ev.
Kovács László    
Pont System Zrt.
Haranghy Csaba             
Budapest Hydro Fejlesztő Kft.
Erdődy Viktor   
Szilágyi és Tsa Kft.
Lőrincz Gergely   
Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.
Gondos György Antal    
Accurato Szolg. És Ker. Bt.
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább