Etikai Bizottság

Etikai Bizottság

Feladatok:

Az Etikai Bizottság látja el – az etikai szabályok megállapítása kivételével – a Gktv. 10. § (1) bekezdésének d)–f) pontjaiban és jelen Alapszabály 10. pont c.) – f.) pontjaiban meghatározott kamarai feladatokat a gazdálkodó szervezetek tekintetében.

Eljárás indítása:

Az Etikai Bizottság eljárása kérelemre, vagy hivatalból indul.

Eljárás menete:

Az Etikai Bizottság véleményezési jogosítványa a BKIK tevékenységével kapcsolatos valamennyi etikai kérdés kapcsán fennáll a jogszabályok által nem tiltott keretek között. A Kamara tisztségviselői az Etikai Bizottság tevékenységében – szükség szerint – közreműködnek.

Az Etikai Bizottság elnöke a bizottság feladatkörében képviseli a Kamarát. A képviseleti jog kiterjed az Etikai Bizottság határozatainak megtámadása esetén a bíróság és más hatóságok előtti képviseletre és az ezzel kapcsolatban adott képviseleti meghatalmazásra is. E jogkörét az elnök esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a bizottság tagjaira írásban átruházhatja.

Az Etikai Bizottságnak az etikai kódexben nem szabályozott és a Kamara tagjait közvetlenül nem érintő működésére vonatkozó további szabályokat ügyrendjében maga állapítja meg. Az ügyrendbe a kamarai tag a Kamara hivatalos helyiségében hivatali időben bármikor betekinthet, arról másolat kiadását kérheti.

Az Etikai Bizottság munkája elvégzése során külső szakértőt vonhat be. A Küldöttgyűlés az Etikai Bizottság részére e célra az éves költségvetésben meghatározott keretösszeget állapít meg, amelynek felhasználásáról az Etikai Bizottság dönt.

Kérelem etikai eljárás megindítására:

Az Etikai Bizottság testületi szerv, tagjainak száma 18 fő. Az Etikai Bizottsági tagságra jelölt személyek közül a Küldöttgyűlés választ tagokat. Amennyiben az Etikai Bizottság tagjainak a száma az előzőekben meghatározottnak a 2/3-a alá csökken, továbbá ha valamely tagozat képviseleti aránya jelentősen csökken, és nincs a megüresedett helyek betöltésére megválasztott póttag, a küldöttgyűlést három hónapon belül össze kell hívni újabb etikai bizottsági tagok megválasztása céljából. A testület létszámát választási ciklusonként az Alapszabályban kell meghatározni.

Az Etikai Bizottság látja el – az etikai szabályok megállapítása kivételével – a Gktv. 10. § (1) bekezdésének d)–f) pontjaiban és jelen Alapszabály 10. pont c.) - f.) pontjaiban meghatározott kamarai feladatokat a gazdálkodó szervezetek tekintetében. Az Etikai Bizottság eljárása kérelemre, vagy hivatalból indul. Az Etikai Bizottság véleményezési jogosítványa a BKIK tevékenységével kapcsolatos valamennyi etikai kérdés kapcsán fennáll a jogszabályok által nem tiltott keretek között. A Kamara tisztségviselői az Etikai Bizottság tevékenységében – szükség szerint – közreműködnek.

Az Etikai Bizottság elnöke a bizottság feladatkörében képviseli a Kamarát. A képviseleti jog kiterjed az Etikai Bizottság határozatainak megtámadása esetén a bíróság és más hatóságok előtti képviseletre és az ezzel kapcsolatban adott képviseleti meghatalmazásra is. E jogkörét az elnök esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a bizottság tagjaira írásban átruházhatja.

Az Etikai Bizottságnak az etikai kódexben nem szabályozott és a Kamara tagjait közvetlenül nem érintő működésére vonatkozó további szabályokat ügyrendjében maga állapítja meg. Az ügyrendbe a kamarai tag a Kamara hivatalos helyiségében hivatali időben bármikor betekinthet, arról másolat kiadását kérheti.

Az Etikai Bizottság munkája elvégzése során külső szakértőt vonhat be. A Küldöttgyűlés az Etikai Bizottság részére e célra az éves költségvetésben meghatározott keretösszeget állapít meg, amelynek felhasználásáról az Etikai Bizottság dönt.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe >> és annak mellékletét képező Eljárási szabályzata >>

Az Etikai Bizottság Ügyrendje

Etikai Bizottság beszámolók

Etikai Bizottság határozatok

Hargitai Zoltán elnök Ipari tagozat

Bata Mihály Kereskedelmi Tagozat
Mihály Ferenc Kereskedelmi Tagozat
Erdős Sándor Rafaelné Kereskedelmi Tagozat
Hornek Ildikó Kereskedelmi Tagozat
Lencsér László Gazdasági Szolgáltatások Tagozat
Dr. Szilágyi András Gazdasági Szolgáltatások Tagozat
Hámoriné Módos Gabriella Írisz Gazdasági Szolgáltatások Tagozat
Osadcow Gergely Gazdasági Szolgáltatások Tagozat
Gondos György Kézműipari Tagozat
Sigyánszki Béla Kézműipari Tagozat
dr. Funtig Zoltán Ipari Tagozat
Kiss-Orosz László Ipari Tagozat
Lénárt Zoltán Ipari Tagozat
Tamás Miklós Ipari Tagozat
Klinka Katalin Krisztina Ipari Tagozat
Paulin Kristóf Ipari Tagozat
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább