Ipari Tagozat

Ipari Tagozat

Feladatai:

A tagozat feladata a tagozatot alkotó szakmai osztályok munkájának koordinálása, érdekvédelme, azok harmonizálása a hatékony kamarai munka elősegítésének érdekében.

További feladatok:

 • a tagozathoz tartozó ágazati szakmai érdekek feltárása és azok képviselete, érvényesítése;
 • a tagvállalkozások versenyképességének erősítése;
 • együttműködés és kapcsolattartás a tagozat tevékenységi köréhez kapcsolódó minisztériumokkal, hatóságokkal.

Rendszeres eseményeink: havonta megrendezett

Ipari Tagozat Fórum, Ipari Tagozati "Kérdezz-felelek!" reggeli.

Felsőoktatási tevékenységünk:

 • BKIK Akadémia
  • A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) és a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kara (BCE-KTK) között 2018. október 18-án létrejött együttműködési megállapodás alapján került megalapításra a Kandó Klub, amely már BKIK Akadémia néven folytatja tevékenységét.. 

   A BKIK Akadémia létrehozásának célja:

   Olyan fórum biztosítása a budapest vállalkozók, egyetemi hallgatók és a Kamara tisztségviselői számára, ahol lehetőség nyílik szakmai elképzelések megvitatására és személyes kapcsolatok kialakítására és mindenekelőtt, hogy aktív kapcsolat alakuljon ki a hallgatói közösség és a budapesti vállalkozói szektor között. Célunk a hallgatók bevonása Budapest versenyképességének fejlesztéséről történő kutatásokba, szakmai vitákba.
Elnök:
Haranghy Csaba Budapest Hydro Fejlesztő Kft.

Alelnökök:
Erdődy Viktor Szilágyi és Társa Kft.
Kott Ferenc Bluefield Kft.
dr. Ugron Gáspár Gábor e-Mobil Kft.

Elnökségi tagok:
dr. Ugron Gáspár Gábor e-Mobil Kft.
Dr. Vadász György Rákóczi Szolgáltató Kft.
Koji László IBH Zrt.
Földes Sándor e.v.
Reich Ádám Főtaxi Zrt.
Berkó Károly e.v.
Kott Ferenc Bluefield Kft.
Szabó tamás Gábor ReComp Informatika Zrt.
Erdődy Viktor Szilágyi és Társa Kft.
Jáseri Márk Habib Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.
Osztályelnök:
dr. Ugron Gáspár Gábor e-Mobil Kft.

Osztályelnök-helyettes:
dr. Horváth György Optran Kft.

Osztályelnökségi tagok:
Dr. Diós Jánosné Dinax Kft.
Lestyán Mária e.v.
Kiss-Orosz László Qualitas System Kft.
Klinka Katalin Power Euro Five Kft.
Molnár Krisztina ADVICE PRO Kft.
Nagy Sándor Nagy-Conto 2000 Bt.
Nánásy Csaba Advexorum Kft.
Rév Mátyás Zsolt FF Fémfeldolgozó Zrt.

Küldöttek:
Sajó Ákos Ötvösművész 2003 Kft.
Bellovics Péter László Witeg-Kőporc Kft.
dr. Funtig Zoltán Employers Consulting Kft.
Dr. Horváth György Optran Kft.
dr. Vadász György Rákóczi Szolgáltató Kft.
Gyorsok Péter Mozaik Kft.
Halmos László JBK Invest Kft.
Klinka Katalin Krisztina Power Euro Five Kft.
Molnár Krisztina ADVICE PRO Kft.
Nánásy Csaba Advexorum Kft.
Paulin Kristóf Archimage Pont Kft.
Radnai Máté GRAS Építőanyag Kft.
Winkler-Lukács István Zoltán Mind Global Kft.
Barkó Imre Fáma Kft.
Üdvözlöm a BKIK Építőipari Osztályának Elnöksége nevében!
Osztályunk az Ipari Tagozaton belül tömöríti azokat a fővárosi önkéntes kamarai tagokat, akik építőipari tervezéssel, kivitelezéssel, mérnöki szolgáltatássokkal foglalkoznak.
Az Osztály - tekintettel a Kamara köztestületi jellegére - valamennyi budapesti székhelyű építési vállalkozás és tervező, műszaki szolgáltató vállalkozás nevében jár el, képviseleti jogosultságánál fogva, tulajdonformától és szervezeti nagyságtól függetlenül.
Szakmai programunk lényeges elemeit a következőkben foglalom össze:
1. Az építési ágazat munkaellátottsága Budapesten, a szakember hiány enyhítésének lehetséges eszközei.
2. A képzés, azon belül is a duális képzés bővítése az építőipari alapszakmáknál kamarai szerepvállalással.
3. Építőipari lánctartozás csökkenthetősége Budapesten.
4. Építési export lehetőségek.
5. Az építési ágazatot érintő  szabályozási kérdések.
6. Az építési vállalkozások kamarai szakmai regisztrációja.
7. Szakmán belüli partneri kapcsolatok.
8. A főváros építési, beruházási vonzatú városfejlesztése.
9. Szakmai vásárokon, kiállításokon való részvétel.
10. Szakmai etikai , választott bírósági és békéltető testületi ügyek.
A kamarai környezet alkalmas arra, hogy más ágazatokkal is láttassuk a szakma piaci helyzetét, törekvéseit, elhelyezzük az építés ügyét a főváros gazdaságának egészében.
Minél több fővárosi vállalkozást szeretnénk megnyerni ahhoz, hogy az általánosítható piaci problémákkal, információs igényével forduljon a BKIK szervezetéhez és azon belül az Építőipari Osztályhoz.

Koji László
Osztályelnök

Osztályelnök:
Koji László IBH Zrt

Osztályelnökségi tagok:
Herczku Gyula Herczku-Kályhás Kft.
Böröczffy István Böröczffy Mérnöki Iroda Kft.
Földes Sándor e.v.
Hargitai Zoltán Hamix Kft.
Juhász János Secinvest Zrt.
Kemény Péter Dezső Tarokk Kft.
Ament Gábor VIV Zrt.
Lázi Károly LKD Bau Kft.
Makra Magdolna MM Bt.
Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal NSG Kft.

Küldöttek:
Ament Gábor VIV Zrt.
Böröczffy István Böröczffy Mérnöki Iroda Kft.
Földes Sándor e.v
Hargitai Zoltán HAMIX Építő és Szolgáltató Kft.
Juhász János Secinvest Zrt.
Kemény Péter Dezső Tarokk Kft.
Koji László IBH Zrt.
dr. Parragh László Heu-Trend Invest Kft.
Köszöntés 
A városi mobilitás ugrásszerű fejlődése új kihívások és lehetőségek elé állítja a szakmában dolgozó vállalkozásokat. A közlekedési osztály célja, hogy segítse a közlekedési szféra résztvevői a fejlődésben, jogszabályi megértésben, csokorba gyűjtse problémaiakat és javaslataikat képviselve azt a törvényhozás színterén. Legyen szó földi, légi vagy vízi közlekedésről.
Az osztályon belül számos munkacsoport létrehozását tervezzük (taxi, személyszállító, légügyi, árufuvarozó), hogy mindenki hallathassa hangját.

Tisztelettel:
Reich Ádám
Osztályelnök 

Osztályelnök:
Reich Ádám Főtaxi Zrt.

Osztályelnökségi tagok:
Berkó Károly e.v.
Metál Zoltán e.v.
Pásztor Gábor Zóna Transzfer Kft.
Tamás Miklós e.v.

Küldöttek:
Berkó Károly e.v.
Tamás Miklós e.v.
Metál Zoltán e.v.
Reich Ádám Főtaxi Zrt.
A VII. Hírközlés, informatika osztály alapvető célja a magyar gazdaság digitális transzformációjának támogatása és az informatikai, telekommunikációs ágazat vállalkozásainak érdekérvényesítése, az iparág és a kormányzat közötti együttműködés erősítése és az uniós fejlesztési források hatékony felhasználásának támogatása. Emellett fontos feladatunknak tekintjük az ágazat szereplőinek külpiacokra juttatását és innovatív magyar informatikai cégek számára külföldi partnerek és lehetséges megrendelők felkutatását a nemzetközi piacokon.
Tervezett programjaink:
 • A GINOP 3.2.1. MKIK pályázat mintájára a budapesti vállalkozások számára is elérhetővé tenni az ingyenes informatikai tanácsadást és a kedvezményes informatikai szolgáltatásokat.
 • Az együttműködés fenntartása a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal (NHIT).
Digitális kompetenciák a KKV szektorban című konferenciasorozat folytatása
 • Együttműködés az NFM-el, a GINOP 3. pályázatok előkészítésében.
Célok:
o   A digitális gazdaság fejlődésének előmozdítása
o    KKV-k versenyképességének növelése IKT eszközökkel
o    KKV-k hatékonyságának és informatizáltságának növelése
o    Elektronikus szolgáltatások felhasználási arányának növelése a vállalkozásoknál szakmai előkészítése
 • Az Államreform Bizottság munkájának szakértői támogatása.
 • Ipar 4.0 (Bitkom - industrie 4.0) szakmai koncepció magyarországi adaptációjának szakértői támogatása
Tervezett rendezvények
 • Digitális kompetenciák a KKV szektorban konferenciasorozat folytatása
 • Társszervezőként és szakmai támogatóként részvétel az Információs Társadalom Parlamentjén és az Infotér Konferencián.
 • Részvétel az IKT tematikájú konferenciákon

Osztályelnök:
Kott Ferenc Bluefield Kft.

Osztályelnök-helyettesek:
Kovács László Pont System Zrt.
Szabó Tamás Gábor ReComp Informatika Zrt.

Osztályelnökségi tagok:
Bódis Gyula Visoft Kft.
Trembeczki István KIMÉRA PLUSZ Kft.
Dr. Balla Gergely Nordic Consulting Kft.
Bendes Gyula László e.v.

Küldöttek:
Bendes Gyula László e.v.
Horváth Péter e.v.
Kovács László Pont System Zrt.
Szabó Tamás Gábor ReComp Informatika Zrt.
Üdvözlöm Önt, Erdődy Viktor vagyok, a BKIK VIII. Közüzemek és Közszolgáltatások Osztály Elnöke.
Szakmai osztályunk az Ipari Tagozaton belül a közüzemi cégeket tömöríti, ezen belül a kis, közepes és nagy vállalkozásokat.
A nagy szolgáltatók látják el a Fővárost többek között árammal, gázzal, vízzel stb.
A VIII. osztályban kaptak helyet a hulladékkal foglalkozó cégek is.
A taglistája megnézhető, és letölthetők a BKIK honlapjáról.
Szakmai programunk:
 • Tájékoztatás előadások keretében a hulladékgazdálkodási törvény változásairól.
 • Közös előadások szervezése a Főváros kerületeivel.
 • Folyamatos konzultáció a fővárosi közüzemi cégekkel.
 • A vállalkozások helyzetbe hozása a fővárosi beruházásokba.
 • Érdekérvényesítés.
 • Segítjük a vállalkozásokat, hogy betekintést nyerjenek a törvények és rendeletek változásaiba.
 • A szakmai piac áttekintése.

Osztályelnök:
Erdődy Viktor Szilágyi és Társa Kft.

Osztályelnök-helyettesek:
Antal Atilla Manna Event Vendéglátó és Rendezvényszervező Kft.
Jaseri Márk Habib Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.

Osztályelnökségi tagok:
Baumholczer Tamás Szívó Szippantó Kft.
Lénárt  Zoltán LÉ-Ma Sped Kft.
Molnár Zoltán Multiszint Kft.
Rácz Zsuzsanna Mária Tiszta Víz Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.

Küldöttek:
Antal Atilla Manna Event Vendéglátó és Rendezvényszervező Kft.
Erdődy Viktor Szilágyi és Társa Kft.
Jasery Márk Habib Városgazda XVIII. Krület Nonprofit Zrt.

BKIK Akadémia a Neumann János Egyetem budapesti képzési helyén

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább