Kötelező regisztráció

Kötelező regisztráció

Minden olyan gazdálkodó szervezeteknek, amelynek főtevékenysége nem agrárgazdasági tevékenység, kötelező a kamarai regisztráció. Az így létrejövő nyilvántartás célja, hogy a vállalkozások gazdálkodásával, tevékenységével kapcsolatos adatbázisként javítsa az üzleti forgalom biztonságát, a gazdálkodó szervezetek iránti bizalom megítélését. A regisztrációval a gazdálkodó szervezet nem válik a kamara tagjává, de igénybe veheti a kamara olyan alapszolgáltatásait, mint a tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; pályázatfigyelés; üzleti partnerkeresés támogatása, valamint vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás.

Az igénybevehető szolgáltatásokról bővebben itt olvashat.

Felhívjuk a tisztelt érintettek, gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy a 2024. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje 2024. március 31.
Tájékoztató a területi gazdasági kamaráknál vezetett nyilvántartásba történő bejegyzésről Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (továbbiakban: Gktv.)  módosítását.
A kamarai törvény módosítása három lényeges változást tartalmaz, mely szerint a 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek:
- a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
- a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni. A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonásra kerül a tagdíjból."
A kamarai hozzájárulást 2022. január 1-jét követően a Gktv. módosítása miatt a már létező és az újonnan alakuló vállalkozásoknak is a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a  vállalkozás 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.
Amennyiben a vállalkozásnak a 2021. december 31. napját megelőző időszakra vonatkozóan hátraléka van a kamarai hozzájárulás megfizetése vonatkozásában, úgy azt változatlanul a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: BKIK) felé kell megfizetni a MBH Banknál vezetett 10102086-02614500-02003005 számú számlaszámra. Ha a 2022. évi kamarai hozzájárulást már megfizette a BKIK-felé, az az MKIK-val elszámolásra kerül, ismételt befizetésre nincs szükség.
A kamarai hozzájárulás megfizetése 2021. év és azt megelőző évekre esedékes kamarai hozzájárulások esetén:
Díja: 5 000 Ft/év
Befizetés: személyesen vagy banki átutalással
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. fsz.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 903.
Bankszámlaszám: MBH Bank 10102086-02614500-02003005
Kedvezményezett neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
Közlemény: a vállalkozás adószáma
Nemzetközi számlaszám: HU37 1010 2086 0261 4500 0200 3005
SWIFT kód: MKKBHUHB
A BKIK adószáma: 18067666-2-41
A kamarai hozzájárulás megfizetése a 2022. évtől esedékes kamarai hozzájárulások esetén:
 
Díja: 5 000 Ft/év
Számlaszám: Gránit Bank 12100011-10639683
Kedvezményezett neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
Közlemény: a vállalkozás adószáma
Nemzetközi számlaszám: HU90 1210 0011 1063 9683 0000 0000
SWIFT kód: GNBAHUHB
A Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
Kérdés esetén bárki fordulhat a Regisztrációs Iroda szakembereihez. A tanácsadás sokrétű és ingyenes, e-mailben, telefonon és személyesen is várjuk a gazdálkodó szervezetek megkereséseit. Azon gazdálkodó szervezetekét, akik az elmúlt években eleget tettek a törvényi előírásoknak és kamarai nyilvántartásba vételük megtörtént (rendelkeznek regisztrációs számmal), idén már nem kell adatot szolgáltatniuk (amennyiben ezek nem változtak), viszont a kamarai hozzájárulás megfizetése a törvény rendelkezése alapján idén is szükséges.
A nyilvántartásba vételi kötelezettségüket, vagy a kamarai hozzájárulás megfizetését eddig elmulasztó vállalkozásoktól kérjük, hogy mihamarabb pótolják ezt az elmaradásukat.
1. Az újonnan alakuló társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, az egyéni vállalkozás az egyéni vállalkozási tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni és a kamarai hozzájárulás összegét az MKIK Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlájára megfizetni.
2. A kamarai törvény rendelkezése szerint minden gazdálkodó szervezet, a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.
3. Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.
4. A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.
*Akik elmulasztották a törvényben előírtak teljesítését (nyilvántartásba vétel, illetve hozzájárulás megfizetése) számíthatnak arra, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) behajthatja a díjat, miután az köztartozásnak minősül. 
II.) A BEJELENTÉS MÓDJA
- online (internetes)
- papíralapú (postai, személyes, e-mailes)"
a) A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az Internetes (online) regisztráció.
Ennek főbb lépései:  
A program elindításához kattintson az alábbi linkre: Online regisztrációs felület
Amennyiben az Ügyfélkapu bejelentkezés elnevezésű regisztrációt választja, akkor a rovatok kitöltését követően utolsó lépésként a kék színű „Adatlap beküldése elektronikusan” gombra kattintással lezárul a regisztrációs folyamat.
Amennyiben a Tovább ügyfélkapuval bejelentkezés nélkül elnevezésű regisztrációt választja, akkor az alábbi lépéseket kell követnie:
1) Írja be a kötelezően kitöltendő adatokat!
2) Töltse ki az önkéntesen megadható adatokat!
3) Az utolsó oldalon a "A beküldendő regisztrációs lap letöltése"-re kattintva a kitöltött adatlapot töltése le(PDF formátum)!
4) Nyomtassa ki a megjelenő PDF dokumentumot a saját számítógépén!
5) Lássa el (cégszerű)aláírásával!
6) A nyomtatványt küldje meg a kamarának a következő módok egyikén:
- postai úton(1535 Budapest, Pf. 903.)
- az aláírt adatlap lapolvasása után e-mail mellékletként
(regisztracio@bkik.hu).
Kérjük, hogy valós adatokkal töltse ki az elérhetőségi adatok, illetve a kapcsolattartó e-mail címét, mert ezen értesítjük önt az eredményről, illetve a későbbi online adatmódosításhoz is ezek az adatok szükségesek.

Néhány jó tanács a program használatához:
A mezők egy részét a program formailag és tartalmilag ellenőrzi. Ha hibásnak találja, pirossal kiírja a hibát, és meg is jelöli a hibás adatot.

Az ablakok előtt levő kék "i" betű fölé húzva az egeret az adott adat kitöltésével kapcsolatos információk jelennek meg.
b) Az online regisztráción kívül a gazdálkodó szervezetek más módon is eleget tehetnek regisztrációs kötelezettségüknek.
A kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltését és cégszerű aláírását követően nyújthatják be regisztrációs kérelmüket:
- postai úton (1535 Budapest, Pf. 903.)
- személyesen (1016, Budapest Krisztina krt. 99. fsz. - ügyfélszolgálat)
- szkennelés után e-mail mellékletként (regisztracio@bkik.hu)
A regisztrációs adatlap itt érhető el: Regisztrációs adatlap

A BKIK ügyfélszolgálat elérhetősége 

 Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.                                              
Postacím: 1535 Budapest,  Pf. 903.                                                  
Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000                                         
E-mailugyfelszolgalat@bkik.hu     

A BKIK nyitvatartási ideje:
Hétfő 9:00-15:00
Kedd 9:00-15:00
Szerda 9:00-15:00
Csütörtök 9:00-15:00
Péntek 9:00-13:00
III.) A KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSEa) 2021. év és azt megelőző évekre esedékes kamarai hozzájárulások esetén
- banki átutalás
- készpénz-, illetve bankkártyás befizetés (ügyfélszolgálat)
A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak a BKIK erre a célra elkülönített 10102086-02614500-02003005 számú (MBH Bank) bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.
Az összeg átutalásánál a közlemény rovatban fel kell tüntetni a vállalkozás adószámát.
A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálaton történő készpénz, illetve bankkártyás befizetésre is.
A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap a területi kereskedelmi és iparkamarától (amennyiben a kérelmező e-mail címet megadott), amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.
A kamara a gazdálkodó szervezet által befizetett kamarai hozzájárulást az esedékesség sorrendjében - a gazdálkodó szervezet e címen legrégebben fennálló tartozásának kiegyenlítéseként - számolja el.
b) 2022. év kamarai hozzájárulások esetén
- banki átutalás
- készpénz-, illetve bankkártyás befizetés (ügyfélszolgálat)
A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak az MKIK erre a célra elkülönített 12100011-10639683 számú (Gránit Bank ) bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.
Az összeg átutalásánál a közlemény rovatban fel kell tüntetni a vállalkozás adószámát.
A banki átutalás mellett lehetőség van az MKIK, illetve a BKIK ügyfélszolgálatán történő készpénz, illetve bankkártyás befizetésre.
A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap a területi kereskedelmi és iparkamarától (amennyiben a kérelmező e-mail címet megadott), amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.
A kamara a gazdálkodó szervezet által befizetett kamarai hozzájárulást az esedékesség sorrendjében - a gazdálkodó szervezet e címen legrégebben fennálló tartozásának kiegyenlítéseként - számolja el.
Tájékoztató a kötelező kamarai hozzájárulás bizonylatolásáról
Adatmódosításhoz szükséges további pótlapok, melyek csak a papíralapú regisztrációs adatlap megküldését követően szükségesek. Online regisztráció esetén a módosítási kérelmek a www.knyr.mkik.hu felületen kezdeményezhetőek.
A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az Internetes (online) regisztráció.
Ennek főbb lépései:
A program elindításához kattintson az alábbi linkre: Online regisztrációs felület 
Amennyiben az Ügyfélkapu bejelentkezés elnevezésű regisztrációt választja, akkor a rovatok kitöltését követően utolsó lépésként a kék színű „Adatlap beküldése elektronikusan” gombra kattintással lezárul a regisztrációs folyamat.
Amennyiben a Tovább ügyfélkapuval bejelentkezés nélkül elnevezésű regisztrációt választja, akkor az alábbi lépéseket kell követnie:
1) Írja be a kötelezően kitöltendő adatokat!
2) Töltse ki az önkéntesen megadható adatokat!
3) Az utolsó oldalon a "A beküldendő regisztrációs lap letöltése"-re kattintva a kitöltött adatlapot töltése le(PDF formátum)!
4) Nyomtassa ki a megjelenő PDF dokumentumot a saját számítógépén!
5) Lássa el (cégszerű)aláírásával!
6) A nyomtatványt küldje meg a kamarának a következő módok egyikén:
- postai úton(1535 Budapest, Pf. 903.)
- az aláírt adatlap lapolvasása után e-mail mellékletként
(regisztracio@bkik.hu).
Kérjük, hogy valós adatokkal töltse ki az elérhetőségi adatok, illetve a kapcsolattartó e-mail címét, mert ezen értesítjük önt az eredményről, illetve a későbbi online adatmódosításhoz is ezek az adatok szükségesek.
Néhány jó tanács a program használatához:
A mezők egy részét a program formailag és tartalmilag ellenőrzi. Ha hibásnak találja, pirossal kiírja a hibát, és meg is jelöli a hibás adatot.
Amennyiben nem kívánja az online regisztrációs felületet használni a regisztráció során, az alábbi papíralapú regisztrációs lapot kell kinyomtatni, kitölteni és postai úton a BKIK postacímére (1535 Budapest, Pf. 903.) vagy e-mailen megküldeni a regisztracio@bkik.hu .
 
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább