Kereskedelmi Tagozat

Kereskedelmi Tagozat

Legfontosabb feladata a kereskedelmi és kereskedelmi szolgáltatási, idegenforgalmi és vendéglátó, pénzügyi, szolgáltató vállalkozások érdekeinek feltárása és képviselete.

További feladatai:

  • jogszabály-alkotásban való aktív részvétel a vállalkozások érdekeinek megfelelően;
  • kapcsolatépítés a magyar gazdaság vállalkozói környezetének kialakításáért felelős politikai és gazdasági intézményrendszerével;
  • kapcsolattartás a szakmai érdekképviseletekkel és szövetségekkel;
  • szakmai rendezvények szervezése, kiadványok készítése; új szakmai ismeretek terjesztésében való részvétel;
  • üzleti kapcsolatok kiépítése, külföldi piacok feltárása a hazai vállalatok érdekeinek megfelelően

A Tagozat választási osztályai:

Elnök:
Szatmáry-Jähl Angéla
Mátyás Központ Kft.

Alelnök:
Bornemisza Miklós
G.A.P.  Urbis Consulting Kft
Rátkai Tamás BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.
Kovács József Faberty Kft.

Elnökségi tagok:
Rév András Rév és Társai Ker. Zrt.
Simó Gabriella Stella Zrt.
Dienes Zoltán CBA Kereskedelmi Kft.
Kutor Géza Optoved Kft.
Balázs Ildikó Auchan Magyarország Kft.
Gablini Gábor Gablini Vagyonkezelő Kft.
Rózsavölgyi János R Völgyi Kft.
Bárdi László Tamás Webmestercenter.hu Kft.
Köves Balázs Delego Holding Zrt.
Nagy Levente LEGEND Hungary Kft.
Szántóné Csajághy Katalin e.v.
Tajcsáné Suhajda Ildikó e.v.
Bazsó Ildikó Amadeus Kft.
Balkányi Gáborné Proplus Ügynöki Bt.
Az osztály a kamara önkormányzati szerve, a szakmai munka alapegysége, a tagok közvetlen részvételének színtere, s a küldöttek választásának fóruma. Az osztály feladata az ágazat átfogó gazdasági érdekeinek kifejezése és képviselete, közreműködés a gazdálkodó szervezetek üzleti kapcsolatainak szélesítésében, együttműködés a gazdaság­ fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal.
A kereskedelemben és a kereskedelmi szolgáltatásban Budapesten működő gazdálkodó szervezetek az önkéntes kamara tagjaként jogaikat és kötelezettségeiket a BKIK III. Osztályának keretében gyakorolják. Az osztály a kamara önkormányzati szerve, a szakmai munka alapegysége, a tagok közvetlen részvételének színtere, s a küldöttek választásának fóruma.
Az osztály feladata az ágazat átfogó gazdasági érdekeinek kifejezése és képviselete, közreműködés a gazdálkodó szervezetek üzleti kapcsolatainak szélesítésében, együttműködés a gazdaság fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. Képviseleti feladatát a BKIK képviseleti rendszerének keretében látja el.

Osztályelnök:
Dienes Zoltán CBA Kereskedelmi Kft.

Osztályelnök-helyettesek:
Házi Zoltán Hásító Kft.
Balázs Ildikó Auchan Magyarország Kft.

Osztályelnökségi tagok:
Németh Tibor Tradent 95 Bt.
Berki Csaba Ali-Beautysun Bt.
Varga József Valid Dental Kft.
Kárpáti Zsuzsanna Art-Trade Invest Kft.
Hornek Ildikó Ing-Kom Iroda Ingatlanközvetítő és Kommunikációs Tanácsadó Kft.
Dávid Imre Agroinvest Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki Zrt.
Gergeyl György Top Trade Export-Import Kft.
Szántóné Csajághy Katalin e.v.
Sramkó Magdolna Mesterlevél kft.

Küldöttek:
Dienes Zoltán CBA Kereskedelmi  Kft.
Kovács József Faberty Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Kft.
Nagy Elek BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt.
Gablini Gábor Gablini Vagyonkezelő Zrt.
Hovanecz Szabolcs Hovanecz és Társa Bt.
Kiss Gábor SEEDSCONSULTING
Rév András Rév és Társai Ker. Zrt.
Tarjányi János Autó Tarjányi Kft.
László Béla AUTÓ-SZENTMIHÁLY Kft.
Bartal László Budafok-Tétény XXII. Kft.
Kutor Géza Optoved Kft.
Simó Gabriella Stella Zrt.

Pótküldöttek:
Liptai Péter Gravír&Ág Kft.
Dörnyeiné Rozs Mariann Roszi-3000 Kft.
Mészáros Gyula Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi Tér Kft.
Németh Tibor Tradenet 95 Bt.
Házi Zoltán Hásitó Kft.
A IV. Kiskereskedelem, E-Kereskedelem Osztály (Választási) Osztály alapvető célja a kamarai tagság és a kamarai testületek közötti kapcsolatrendszer szakmai elveinek kialakítása és fejlesztése, a kétoldalú információs csatornák hatékony működésének biztosítása.
Az Osztály a Kereskedelmi Tagozat keretében látja el mindazon, a BKIK Alapszabályában meghatározott köz- és cél szerinti feladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli, illetve kívüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit. 

Osztályelnök:
Bárdi László Tamás Webmestercenter.hu Kft.

Osztályelnök-helyettesek:
Rózsavölgyi János R. Völgyi Kft.
Gergő Gábor Leet Gaming Kft.

Osztályelnökségi tagok:
Tarácsné Suhajda Ildikó e.v.
Erdős Sándor Rafaelné e.v.
dr. Ferdinándy István e.v.
Sólyom László Fotoland Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Dömsödi Andrásné e.v.
Bata Mihály e.v.
Szatmáry Aranka GÉRÉ Kft..
Rózsavölgyi Márton Atilla Fix-Hús Kft.

Küldöttek:
Gerő Gábor Leet Gaming Kft.
Bárdi László Tamás Wbmestercenter.hu Kft.
Rózsavölgyi János R. Völgyi Kft.
Hejduk Péter Zöldség és Gyümölcs Kft.

Pótküldöttek:
Erdős Sándor Rafaelné e.v.
dr. Ferdinandy István e.v.
Az V. osztály az osztályautonómia keretében látja el mindazokat a köz- és célfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a BKIK saját hatáskörében és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit.
“Ennek érdekében feladata általában:
- Átfogó szakmai tevékenységet érintő jogszabálytervezetek, gazdasági előterjesztések véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése;
– Az osztály tagjainak általános és speciális gazdasági érdekképviselete;
– Az átfogó szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése, javaslattétel a kamarai testületek, illetve állami – önkormányzati szervek felé;–
Aktív részvétel a Kereskedelmi Tagozat munkájában;–
A Kamara vezető testületei megbízása, illetve jóváhagyása alapján részvétel az önkormányzati, a kamarai elnökségi munkabizottságok és ad-hoc bizottságok munkájában;
– Együttműködés és információcsere a BKIK kerületi tagcsoportjaival.” 

Osztályelnök:
Bornemisza Miklós G.A.P. Urbis Consulting Kft.

Osztályelnök-helyettes:
Gál Gábor Hotelinfo Kft.

Osztályelnökségi tagok:
Dr. Koncz Tiborné Katherin Travel Utazási Iroda
Gulyás József Aktív Hotels International
Bazsó Ildikó Amadeus Kft.
dr. Garabits Károly Baross 97 Kft.
Hejduk Tamás HT Invest Zrt.
Paraczkyné Budai Erika Unlimited Travel Kft.

Küldöttek:
Bornemisza Miklós G.A.P. Urbis Consulting Kft.
Szatmáry-Jähl Angéla Mátyás Központ Kft.
Tománné Kovács Edit Trendal Kft.
Bodzsár Frigyesné VI-VII Kerületi Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Csordás Imre Hotel Aquarius Kft.

Pótküldöttek:
Bazsó Ildikó Amadeus Kft.
Gál Gábor Hotelinfo Kft.
Az Osztály a Kereskedelmi Tagozat keretében látja el többek között mindazon – a BKIK Alapszabályában meghatározott – közfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez, támogatásához szükségesek, annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében, és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet (önkéntes vagy regisztrált tag) általános érdekeit. Ennek érdekében az Osztály szorosan, többnyire rendszeresen, témától függően alkalmanként is, együttműködik az érintett szakmai érdekképviseletekkel és szükség esetén önállóan, vagy velük közösen dolgoz ki átfogó gazdasági programokat, javaslatokat.
“Az osztály tételesen a következő kamarai feladatokért felelős és képviseli azokat
– átfogó szakmai tevékenységet érintő jogszabálytervezetek, gazdasági előterjesztések véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése,
– a tagok és a tagszervezetek szakmai érdekképviseletének ellátása,
– átfogó szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése, javaslattétel a kamarai testületek, illetve állami- önkormányzati szervek felé,
– aktív részvétel a Tagozat munkájában,
– a Kamara vezető testületei megbízása alapján részvétel az önkormányzati, a kamara elnökségi munkabizottságok és ad-hoc bizottságok munkájában,
– alapvető gazdasági és pénzügyi programok követése, véleményezése és aktív részvétel azok kidolgozásában a szakmai érdekképviseletekkel közösen” 

Osztályelnök:
Rátkai Tamás BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.

Osztályelnök-helyettes:
Póka Valentin Coface Kft.
Nagy Levente LEGEND Hungary Kft.

Osztályelnökségi tagok:
Balog Ádám e.v.
Csonka Tibor OTP Bank Nyrt.
Szántó Csaba Kalitera Konzulting Kft.
Balkányi Gáborné Proplus Ügynöki Bt.
Keszthelyi Péter Bpr Europe Szolgáltató Kft.
Bolla Zoltán Szerencsejáték Zrt.
Bodor Csaba Mobilab Consulting

Küldöttek:
Köves Balázs Delego Holding Zrt.
Dr. György Piroska Sarolta Ládafia Kereskedő Bt.
Horonszky Imre Ideagen Üzleti Tanácsadó Kft.
Bíró Atilla Mentors & Parners Kft.
Dénes Atilla Human Compenece Hungary Kft.
Rátkai Tamás BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.

Pótküldöttek:
Szántó Csaba Kalitera Konzulting Kft.
Nagy Levente LEGEND Hungary Kft.
Bodor Csaba Mobilab Consulting

Tagozati SZMSZ

 

Kapcsolat:

Kereskedelmi Tagozat Elnöke
Szatmáry-Jähl Angéla
Telefon: +36 1 488 2045
E-mail: kertagelnok@bkik.hu
Tagozati Alelnök, Osztályelnök
Bornemisza Miklós
Telefon: +36 1 488 2045
Tagozati Alelnök
Rátkai Tamás
Telefon: +36 1 488 2045
Tagozati Alelnök
Kovács József
Telefon: +36 1 488 2045
Kereskedelmi Tagozati Titkár
Tóth Krisztina Veronika
Telefon: +36 1 488 2000/2489
E-mail: szepesi.valeria@bkik.hu
Osztálytitkár
Tóbiás Balázs
Telefon: +36 1 488 2151
E-mail: tobias.balazs@bkik.hu
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább