Kereskedelmi Tagozat

Kereskedelmi Tagozat

Legfontosabb feladata a kereskedelmi és kereskedelmi szolgáltatási, idegenforgalmi és vendéglátó, pénzügyi, szolgáltató vállalkozások érdekeinek feltárása és képviselete.

További feladatai:

  • jogszabály-alkotásban való aktív részvétel a vállalkozások érdekeinek megfelelően;
  • kapcsolatépítés a magyar gazdaság vállalkozói környezetének kialakításáért felelős politikai és gazdasági intézményrendszerével;
  • kapcsolattartás a szakmai érdekképviseletekkel és szövetségekkel;
  • szakmai rendezvények szervezése, kiadványok készítése; új szakmai ismeretek terjesztésében való részvétel;
  • üzleti kapcsolatok kiépítése, külföldi piacok feltárása a hazai vállalatok érdekeinek megfelelően

A Tagozat választási osztályai:

Elnök:
Szatmáry-Jähl Angéla
Mátyás Központ Kft.

Alelnök:
dr. Bartos Richárd Gábor
Bartos és Társa Kft. 

Elnökségi tagok:
dr. Balog Ádám Promid Invest Zrt.
Balázs Ildikó Auchan Magyarország Kft.
Rátkai Tamás BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.
Köves Balázs Delego Holding Zrt.
Bánfi Krisztián Ampervadász Kft.
Bárdi László Tamás Webmestercenter.hu Kft.
Paraczkyné Budai Erika Unlimited Travel Kft.
Gál Gábor Hotelinfo Kft.
Bíró Attila Mentors & Partners Kft.
Hejduk Péter Tojás Futár Kft. 
Németh Tibor Tradenet 95 Kereskedelmi Bt.
Kovács József Faberty Ingatlanforgalmazó Kft.
Sramkó Magdolna ev.   
Az osztály a kamara önkormányzati szerve, a szakmai munka alapegysége, a tagok közvetlen részvételének színtere, s a küldöttek választásának fóruma. Az osztály feladata az ágazat átfogó gazdasági érdekeinek kifejezése és képviselete, közreműködés a gazdálkodó szervezetek üzleti kapcsolatainak szélesítésében, együttműködés a gazdaság­ fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal.
A kereskedelemben és a kereskedelmi szolgáltatásban Budapesten működő gazdálkodó szervezetek az önkéntes kamara tagjaként jogaikat és kötelezettségeiket a BKIK III. Osztályának keretében gyakorolják. Az osztály a kamara önkormányzati szerve, a szakmai munka alapegysége, a tagok közvetlen részvételének színtere, s a küldöttek választásának fóruma.
Az osztály feladata az ágazat átfogó gazdasági érdekeinek kifejezése és képviselete, közreműködés a gazdálkodó szervezetek üzleti kapcsolatainak szélesítésében, együttműködés a gazdaság fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. Képviseleti feladatát a BKIK képviseleti rendszerének keretében látja el.

Osztályelnök:
Bánfi Krisztián Ampervadász Kft.

Osztályelnök-helyettesek:
Németh Tibor Tradenet 95 Kereskedelmi Bt.
Kovács József Faberty Ingatlanforgalmazó Kft.

Osztályelnökségi tagok:
dr. N. Szász Adrián  Urban Port Kft.
Szűcs Gábor Maxház Ingatlanforgalmazó. Kft.
Varga József Valid Dental Kft.
Csajághy Katalin EV
Simó Gabriella Stella Zrt.
Tar Judit M&J Repro Stúdió Bt.
Rév Ádám Rév Gázipari Kft.

Küldöttek:
dr Bartos Richárd Bartos és Társa Kft.
Dienes Zoltán CBA Kereskedelmi Kft
Bánfi Krisztián Ampervadász Kft.
Balázs Ildikó Auchan Magyarország Kft.
Klinkáné Kucsma Katalin LIGHT GREEN TEAM Kft.
Hovanecz Szabolcs Hovanecz és Társa Bt.
Gablini Gábor Gablini Vagyonkezelő Zrt.
Bartal László Budafok-Tétény XXII. Kft.
László Béla AUTÓ-SZENTMIHÁLY KFT.
Rév András Rév Group Holding Zrt.
Karmacsi Mária Perfect Look Kft.
Kiss Gábor Seedconsulting Kft.

Pótküldöttek:
Sramkó Magdolna ev
Németh Tibor Tradenet 95 Kereskedelmi Bt.
Kovács József Faberty Ingatlanforg. és Vagyonkezelő Kft.
Liptay Péter Gravír&Ág Kft.
Hornek Ildikó ING-KOM Iroda Kft.
Mihály Ferenc Mihály ev
A IV. Kiskereskedelem, E-Kereskedelem Osztály (Választási) Osztály alapvető célja a kamarai tagság és a kamarai testületek közötti kapcsolatrendszer szakmai elveinek kialakítása és fejlesztése, a kétoldalú információs csatornák hatékony működésének biztosítása.
Az Osztály a Kereskedelmi Tagozat keretében látja el mindazon, a BKIK Alapszabályában meghatározott köz- és cél szerinti feladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli, illetve kívüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit. 

Osztályelnök:
Bárdi László Tamás Webmestercenter.hu Kft.

Osztályelnök-helyettesek:
Hejduk Péter Tojás Futár Kft.

Osztályelnökségi tagok:
Sólyom László Fotoland Kft.
Nemesvölgyi Emil e.v.

Küldöttek:
Hejduk Péter Tojás Futár Kft.
Bárdi László Webmestercenter.hu Kft.
Rózsavölgyi János R.Völgyi Kft.
Szatmáry Aranka Géré Kft.

Pótküldöttek:
Tarcsáné Suhajda Ildikó e.v.
Rózsavölgyi Márton Fix Hús Kft.
Az V. osztály az osztályautonómia keretében látja el mindazokat a köz- és célfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a BKIK saját hatáskörében és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit.
“Ennek érdekében feladata általában:
- Átfogó szakmai tevékenységet érintő jogszabálytervezetek, gazdasági előterjesztések véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése;
– Az osztály tagjainak általános és speciális gazdasági érdekképviselete;
– Az átfogó szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése, javaslattétel a kamarai testületek, illetve állami – önkormányzati szervek felé;–
Aktív részvétel a Kereskedelmi Tagozat munkájában;–
A Kamara vezető testületei megbízása, illetve jóváhagyása alapján részvétel az önkormányzati, a kamarai elnökségi munkabizottságok és ad-hoc bizottságok munkájában;
– Együttműködés és információcsere a BKIK kerületi tagcsoportjaival.” 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara) Kereskedelmi tagozatának  V. Turizmus Vendéglátás osztályában lezajlott választások eredményei  izgalomba hozták a vendéglátás és turizmus iparág iránt érdeklődőket. A kamara hivatalosan bejelentette az osztály új elnökeinek kinevezését, akik határozott célkitűzéseikkel és gazdag tapasztalatukkal hivatottak elősegíteni az iparág fejlődését és a szakmai közösség erősítését.
Szatmáry-Jähl Angéla az osztály új elnöke, hosszú évek óta szolgálja a turizmusban tevékenykedő vállalkozások érdekeit, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkezik, mind a turizmusban ,mind a kereskedelemben. Több évtizedes vállalkozói múltja és stratégiai gondolkodása új lendületet hozhat az osztály tevékenységébe.
 
Paraczkiné Budai Erika, Több mint 30 éves szakmai múltra tett szert a turizmus  területén. Idegenforgalmi szakközgazdászként a szakma aktuális problémáinak felvázolásával  és megoldások keresésével,  a  fenntartható fejlődés és a digitális innováció iránti elkötelezettsége új perspektívát hozhat a kamara tevékenységébe. .Fontos az együtt gondolkodás a szakma minden terülerén tevékenykefó vállalkozásokkal es a szakmai szervezetekkel.
 
Gál Gábor elkötelezett a szakmai közösség összetartásában és az iparág fejlődésében. Nagy hangsúlyt fektet a szakmai együttműködések erősítésére és a vállalkozók támogatására a turizmus és vendéglátás területén.. A fenntartható fejlődés és a digitális innováció iránti elkötelezettsége új perspektívát hozhat a kamara tevékenységébe.
 
A BKIK Kereskedelmi tagozat V. Turizmus Vendéglátás osztálya az új vezetőség alatt továbbra is elkötelezett marad a szektor fejlődése és a szakmai közösség erősítése iránt.
 Osztályelnök:
Szatmáry-Jähl Angéla Mátyás-Központ Kft.

Osztályelnök-helyettesek:
Paraczkyné Budai Erika Unlimited Travel Kft.
Gál Gábor Hotelinfo Kft.

Osztályelnökségi tagok:
Jung Csaba Atlantis-Visegrád Révhajózás
Radics Béla ev.
Hollandi Mátyás ev.
dr. Garabits Károly Baross 97. Vendéglátó Kft.

Küldöttek:
Bornemisza Miklós G.A.P. 2000 Kft. bornemisza@bornemisza.eu
Bodzsár Frigyesné VI-VII Vállalkozásfejlesztési Kamara és Ipartestület Segítő Kft.    
Tománné Kovács Edit Trendal Kft.       
Szatmáry-Jähl Angéla Mátyás-Központ Kft       

Pótküldöttek:
Bazsó Ildikó Amadeus Szálloda Kft.
Erdős Sándor Rafaelné ev.
Az Osztály a Kereskedelmi Tagozat keretében látja el többek között mindazon – a BKIK Alapszabályában meghatározott – közfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez, támogatásához szükségesek, annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében, és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet (önkéntes vagy regisztrált tag) általános érdekeit. Ennek érdekében az Osztály szorosan, többnyire rendszeresen, témától függően alkalmanként is, együttműködik az érintett szakmai érdekképviseletekkel és szükség esetén önállóan, vagy velük közösen dolgoz ki átfogó gazdasági programokat, javaslatokat.
“Az osztály tételesen a következő kamarai feladatokért felelős és képviseli azokat
– átfogó szakmai tevékenységet érintő jogszabálytervezetek, gazdasági előterjesztések véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése,
– a tagok és a tagszervezetek szakmai érdekképviseletének ellátása,
– átfogó szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése, javaslattétel a kamarai testületek, illetve állami- önkormányzati szervek felé,
– aktív részvétel a Tagozat munkájában,
– a Kamara vezető testületei megbízása alapján részvétel az önkormányzati, a kamara elnökségi munkabizottságok és ad-hoc bizottságok munkájában,
– alapvető gazdasági és pénzügyi programok követése, véleményezése és aktív részvétel azok kidolgozásában a szakmai érdekképviseletekkel közösen” 

Osztályelnök:
Rátkai Tamás BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.

Osztályelnök-helyettes:
Bíró Attila MENTORS & PARTNERS Kft.

Osztályelnökségi tagok:
Dr. Ferdinandy István ev
Nagy Levente LEGEND HUNGARY Kft.
Keszthelyi Péter BPR EUROPE Kft.
Dr. Györgyi Piroska Sarolta LÁDAFIA KERESKEDŐ Bt.
Szatmáry Lénárd Aja-Szat Kft.
Balkányi Márta Proplus Bt.
Kollega Tarsoly Dániel MBH Bank Nyrt.
Nagy Gergely OTP Bank Nyrt.

Küldöttek:
Rátkai Tamás BÁV Faktor Zrt.
Balog Ádám Promid Zrt.
Biró Attila Mentors & Partners Group Kft.
Köves Balázs Delego Holding Zrt.

Pótküldöttek:
Szatmáry Lénárd Aja – Szat Kft.
Balkányi Gáborné Proplus Ügynöki Bt.
 

Tagozati SZMSZ

 

Kapcsolat:

Kereskedelmi Tagozat Elnöke
Szatmáry-Jähl Angéla
Telefon: +36 1 488 2045
E-mail: kertagelnok@bkik.hu
Tagozati Alelnök
Bartos Richárd Gábor
Telefon: +36 1 488 2045
Kereskedelmi Tagozati Titkár
Tóth Krisztina Veronika
Telefon: +36 1 488 2000/2489
E-mail: szepesi.valeria@bkik.hu
Osztálytitkár
Tóbiás Balázs
Telefon: +36 1 488 2151
E-mail: tobias.balazs@bkik.hu
Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább