Egyéni vállalkozási formák

Mielőtt vállalkozást alapítana, vagy abba betársulna, mérje fel az abban folytatni kívánt tevékenység tőke és egyéb erőforrásigényét, a befektetés várható megtérülését, üzleti és anyagi kockázatát, és hogy e kockázatból ésszerűen mennyi vállalható, mert ezek ismeretében határozható meg, melyik vállalkozási forma felel meg legjobban e sajátosságoknak.

De a megfelelő vállalkozási forma megválasztása attól is függ, hogy a vállalkozást saját maga egyedül vagy másokkal társulva működtetné, vagy csak a tőkéjét kívánja befektetni, anélkül, hogy tevőlegesen közreműködne a vállalkozás tevékenységében.

A választáshoz jó tisztában lenni a különböző vállalkozási formák előnyeivel és hátrányaival is.

E szempontok alapján mérlegelhető, hogy vállalkozásának az egyéni vállalkozás, az egyéni cég vagy a gazdasági társaság (és azon belül melyik társasági cégforma), esetleg szövetkezet volna az ideális, a legalkalmasabb.

Kivételt képez ez alól, ha a folytatni kívánt gazdasági tevékenység kizárólag törvény által meghatározott valamely szervezeti formában gyakorolható.

Aki az üzleti-vállalkozói világban járatlan, különösen, ha tevékenységének várható üzleti kockázata vállalható és rendelkezik a tevékenysége indításához szükséges tőkével, eszközökkel, valamint vállalkozását annak önfinanszírozóvá válásáig önerőből finanszírozni képes, és nem muszáj feltétlenül társaságot alapítania, akkor kezdje vállalkozói életét egyéni vállalkozóként és így szerezzen vállalkozói tapasztalatot.

Hazánkban jelenleg a következő vállalkozási formák léteznek:

  • egyéni vállalkozó
  • egyéni cég
  • gazdasági társaság
  • szövetkezet

Egyéni vállalkozó

Magánszemély vállalkozási tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.

Az egyéni vállalkozás nem választható el az egyéni vállalkozó személyétől:

  • az egyéni vállalkozónak a kizárólag a vállalkozási tevékenységét szolgáló vagyona is a vállalkozó magánvagyonának része;
  • jogokat a vállalkozása javára is magánszemélyként szerez, és a vállalkozása révén teljesítendő kötelezettségeket is magánszemélyként vállalja.

Az egyéni vállalkozó egyidejűleg nem lehet egyéni cég vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Az egyéni vállalkozónak vállalkozásában személyesen kell közreműködnie, de munkaviszonyban vagy megbízással másokat is foglalkoztathat.

Vállalkozásában szakképesítéshez, iskolai végzettséghez kötött tevékenység akkor végezhető, ha azzal ő vagy foglalkoztatottja rendelkezik.

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti.

A szünetelés alatt vállalkozóként nem biztosított és adókötelezettség sem terheli.

Az egyéni vállalkozás indításának, szüneteltetésének, megszüntetésének bejelentése díjmentes, azt a vállalkozó ügyfélkapun keresztül maga intézheti.

Az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének továbbfolytatására egyéni céget vagy egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat. Egyszemélyes Kft. alapítása esetén a bejegyzését követő 5 évig az alapító egyéni vállalkozó nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, és nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói jogviszonyt.

Egyéni cég

Az egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre, alapításához, bejegyzéséhez jogi képviselő közreműködése szükséges.

Az egyéni cég jogi személyiséggel nem rendelkezik, de jogképes: cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

Az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek az egyéni céget jogutódként terhelik.

Az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel.

Egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Az egyéni cég gazdasági társasággá alakulhat át.

 

A jelen összefoglaló anyagnak nem célja mindazon szakmai ismeretek kimerítő jellegű bemutatása, hanem a teljesség igénye nélkül, tájékoztatási céllal kívánunk a vállalkozásoknak segíteni. Esetleges további kérdés esetén forduljanak bizalommal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához a tudastar@bkik.hu e-mail címen vagy keresse fel könyvelőjét, vagy jogi képviselőjét. A Kamara nem tudja szavatolni, hogy egyedi ügyekben a hatóságok a tájékoztatásban elhangzott szakmai véleménnyel azonos álláspontot képviselnek, ezzel kapcsolatosan a felelősségét kizárja.

Események
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább