2024 június 6. | Csütörtök - 10:00 | 17:00 | Budapest, BKIK Székház, Krisztina körút 99. VII. emelet

Fenntartható és körforgásos divat: A hagyományoktól az innovációig

minden esemény

Június 3-8. között, immár 8.alkalommal kerül megrendezésre Közép-Európa legerősebb fenntartható divathete, a Globális Fenntarthatósági Divathét Budapesten.

Ha érdekli a fenntartható és körforgásos textil- és divatipar fejleményei és az elismert külföldi szakemberek legjobb gyakorlatai ezen a területen, érdemes eljönni a június 6-i nemzetközi konferenciára. A konferencia nyelve angol.

Sustainable and circular fashion: From tradition to innovation/
Fenntartható és körforgásos divat: A hagyományoktól az innovációig

From 3-8 June, for the 8th time, Central Europe's strongest sustainable fashion week, Global Sustainable Fashion Week, will take place in Budapest.
Suppose you are curious about the developments in the sustainable and circular textile and fashion industry and the best practices of renowned foreign experts in this field, you should come to the international conference on 6 June. The conference will be held in English.

Június 3-8. között, immár 8. alkalommal kerül megrendezésre Közép-Európa legerősebb fenntartható divathete, a Globális Fenntarthatósági Divathét Budapesten.
Ha érdekli a fenntartható és körforgásos textil- és divatipar fejleményei és az elismert külföldi szakemberek legjobb gyakorlatai ezen a területen, érdemes eljönni a június 6-i nemzetközi konferenciára. A konferencia nyelve angol.

Direct link for registration: https://uwbwu3a9.forms.app/registration-form...

Regisztrációs link:
https://uwbwu3a9.forms.app/registration-form...

Előadók és témák angolul és magyarul:
Speakers and topics are in English and Hungarian:

10.00-10.10 Greetings/Köszöntők

10.10- 10.25 Gabriella Igyártó (Hungary) NESZ ügyvezető igazgatója/Executive Director of NESZ:
”Blending heritage with innovation”
“Örökség és innováció ötvözése”
(https://nesz.hu/)

10.25- 10.40 Claudia Castanheira (Brazil): “Rethinking Innovation in the fashion industry: transformative solutions through Heritage and a Decolonial Lens”
“Az innováció újragondolása a divatiparban: transzformatív megoldások az örökség és a dekolonialista szemlélet segítségével” (https://www.linkedin.com/in/claudiacastanheira/)

10.40 - 11.15 - “WORTH Partnership Project for the creative Europe” “WORTH Partnership Projekt a kreatív Európáért”
Dr.Gabriella Mányi Walek, WORTH Ambassador/nagykövet, #GSFW President
Presentation of WORTH Project winners/WORTH nyertes pályázok bemutatkozása:
1. Paolo Dal Bo - Sunflexion (Portugal, Italy)
https://worth-partnership.ec.europa.eu/.../sunflexion_en...
2. Szonja Lang - ReBoots (Hungary, Austria)
https://worth-partnership.ec.europa.eu/proj.../reboots_en...
3. Anna Kudron/PINKPONILO - BIOWOOLNESS (Austria, Hungary)
https://worth-partnership.ec.europa.eu/pro.../biowoolness_en

A further winner of WORTH, VIAPLANT will be presented at the venue of FUGA (Hungary, Slovenia): https://worth-partnership.ec.europa.eu/pro.../viaplant_en...
on 7th June 2024.

11.15- 11.30 Dr.Bahareh Zamani (Germany)
“Unlock your product’s carbon footprint with the easy-to-use scaled-up LCA”
"Nyissa ki termékei szénlábnyomát a könnyen használható, méretezett LCA segítségével"
(https://www.linkedin.com/in/baharehzamani/)

11.30 - 11.50 Nils Bader (Germany): “Leveraging the Green Product Award: Catalyzing Visibility for Sustainable Fashion Solutions and Circular Industry Advancements”
”A Zöld Termékdíj (Green Product Award): A fenntartható divat megoldások és a körforgásos iparági fejlesztések láthatóságának katalizálása” (https://www.linkedin.com/in/nils-bader/)

11.50 - 12.05 Madai Nikolett (Germany):
“Dyeluxe: Redefining Sustainable Textile Dyeing through Grave-to-Cradle Methodology”
“A fenntartható textilfestés újradefiniálása a sírból a bölcsőig módszerrel”
(https://www.linkedin.com/in/nikolett-madai-35b7a212a/)

12.05 - 12.20 Ipek Sari (Turkey):
“A Sustainable Approach in Printed Towel Production”-
“Fenntartható megközelítés a nyomtatott törülköző gyártásban” (https://www.linkedin.com/in/ipek-sari/)

12.20 -12.35 - kérdés-felelet/Q&A
12.35 - 14.00 Ebédszünet/Lunch break - Matchmaking

14.00 - 14.15 Air France KLM : “Destination Sustainability” - “Célállomás a fenntarthatóság”

14.15 -14.35 Emil Pettersen (Sweden); “Improve what you can today, do it again tomorrow-The importance of small test beds in search of scalable solutions to minimize environmental harm while remaining economically viable.”
“Javítsd, amit ma tudsz, holnap újra csináld” - A kis tesztkörnyezetek fontossága a környezeti ártalmak minimalizálását célzó, ugyanakkor gazdaságilag életképes, skálázható megoldások keresésében”
(https://www.linkedin.com/in/emilpettersen/)

14.35 - 14.50 Krisztina Maróy, Glamour Magyarország/Glamour Hungary főszerkesztője/editor-in-chief::
“The Legacy of Katharine Hamnett’s T-shirts. Fashion as Activism”
“Katharine Hamnett pólóinak öröksége. A divat mint aktivizmus” (https://www.linkedin.com/in/krisztina-maroy-a34b4b21/)

14.50 - 15.10 Benjamin Itter (Germany): ”Can elastane go circular? Biodegradable bio-polymer based elastane alternatives - what's next?”
“Lehet-e az elasztán körkörös? Biológiailag lebomló, biopolimer alapú elasztán alternatívák - mi a következő lépés?”
(https://www.linkedin.com/in/benjamin-itter/)

15.10 - 15.25 Tamás Krain - MOHU (Hungary)
“Municipal textile waste management in Hungary”
"Települési textilhulladék-gazdálkodás Magyarországon". (https://www.linkedin.com/in/tam%C3%A1s-krain-578959172/)

15.25 - 15.40 Milind Rane (India):” Circular Sustainable Fashion”-“Körkörös fenntartható divat”
(https://www.linkedin.com/in/milind-rane-7aba642a4/)

15.40 - 15.55 Sertaç Güney (Turkey)
“Sustainable and Ergonomic Approaches in Design of Handcrafted Women’s Bags”
"Fenntartható és ergonómiai megközelítések a kézzel készített női táskák tervezésében".

15.55 - 16.10 Muhammad Fawad Noori (Pakistan):
“Shades of Sustainability: Sustainable Color Trends Shaping Tomorrow's Designs”- “A fenntarthatóság árnyalatai: Fenntartható színtrendek a holnap designjának alakításában”
(https://www.linkedin.com/in/fadnoori/)

16.10 - 16.30 kérdés-felelet/Q&A + Surprise/Meglepetés

More information about the even can be found on the #GSFW website: https://gsfashionweek.com/8thgsfw-information/

Az eseményről további információ a #GSFW honlapján található: https://gsfashionweek.com/8thgsfw-information/

On 7 June at 7pm, the programme will be accompanied by an International Eco Fashion Show/
Június 7-én 19 órakor a programhoz egy Nemzetközi Öko Divatbemutató is csatlakozik.

Tickets are available here:
(EN): https://cooltix.hu/event/6638d22e1634916daf2eed92
(HU) https://cooltix.hu/event/6638ceff7e06f33f73f322

Angol nyelvű esemény linkje: https://cooltix.hu/event/6638d22e1634916daf2eed92
Magyar nyelvű esemény linkje: https://cooltix.hu/event/6638ceff7e06f33f73f322

A divatbemutató helyszínén korlátozott a részvétel és ezért előnyt élveznek a konferencián is résztvevők!

 

Események
Kategóriák
Regisztrált vállalkozások országos keresője
Tovább