Energiaválság

Energiaválság

AZ ENEGIAVÁLSÁGGAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ELINDÍTOTT TÁMOGATÁSOK, PROGRAMOK

2023. január 20-ától nyílik meg a pályázati regisztráció a kibővült KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programra

 

A Kormány kiterjesztette a KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programját a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozásokra (TEÁOR 55-56) is. Az érintett vállalkozásoknak 2023. január 20-ától nyílik meg a pályázati regisztráció.

A támogatási programban kétféle támogatása konstrukció érhető el. A 2023. január, február, március havi, számlával igazolható földgáz-, villamosenergia-, illetve távhőköltségek esetében vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni, amelynek mértéke az előző év azonos időszakához mért növekmény maximum 50%-a lehet. A támogatási kérelmet az egyes hónapokra külön-külön vagy egyszerre is be lehet nyújtani. Továbbá lehetőségük van energiahatékonysági beruházás hitellel érintett részéhez az önerőt kiegészítő, legfeljebb 15 százalékos vissza nem térítendő támogatás igénybevételére is.

A pályázati kritériumok és kötelező vállalások között szerepel:

  • a vállalkozás 2021-es energiaköltsége eléri az adott évi értékesítés nettó árbevételének 2 százalékát.
  • a vállalkozás 2021-ről teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és 2021. január 1. előtt alapították.
  • 2023. IV. negyedévének végére a vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma legfeljebb 10 százalékkal csökkenhet a 2022-es év azonos időszakához képest.
  • a vállalkozás vállalja, hogy energiahatékonysági beruházást hajt végre legkésőbb 2024 végéig.

A pályázati felhívás ezen a linken érhető el. A kitöltési útmutatót pedig ide kattintva érheti el.

 

2023 első negyedévében tovább támogatják az energiaintenzív kkv-kat

A Kormány 2022. október 1-jével elindította a Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programot, amelyben 2022-ben 100 milliárd, 2023-ban pedig 120 milliárd forintos keretösszeggel támogatja a vállalkozások működési költségnövekedését, illetve energiahatékonysági beruházásait.

A Program keretében vissza nem térítendő közvetlen támogatást lehetett igénybe venni 2022. utolsó 3 hónapjára vonatkozóan az energiaköltség növekmény 50%-a erejéig. Emellett lehetőség volt az energiahatékonysági beruházás hitellel érintett részéhez az önerőt kiegészítő, legfeljebb 15%-os vissza nem térítendő támogatás igénybevételére is.

A Kormány észlelve, hogy a szankciós energiafelár egyre nagyobb terhet jelent a vállalkozásoknak, korábban a Program könnyítéséről döntött, így mára már azon vállalkozások is jelentkezhetnek támogatásért, amelyek energiaköltségei az árbevétel 2%-t érik el (a korábbi 3%-os feltétel helyett). Ez a lehetőség a korábbi 9 ezer helyett 16 ezerre növelte azon kkv-k számát, amelyek számára a Program támogatásai elérhetők.

Folyamatosan egyeztetve a piaci szereplőkkel és érzékelve, hogy a szankciók nem csak a termelő vállalatok esetében hozzák szorult helyzetbe a kkv-kat, a Kormány újabb döntéseket hozott:

(1) Újabb 3 hónappal meghosszabbították a támogatási időszakot, így már 2023 első három hónapjára, azaz az új áramévben is igénybe lehet venni az energiaköltség növekményre vonatkozó támogatást.

(2) Kiterjesztették a programot a turisztikai ágazatra. Ennek értelmében a magas energiaintenzitású szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatokban érintett kkv-k is jogosulttá válnak a támogatásra. Ezzel további 20 ezer kkv előtt nyílik meg a lehetőség, hogy 2023. első 3 hónapjára vonatkozóan az energiaköltség növekményük 50 százalékát kompenzálja az állam, illetve támogassa energiahatékonysági beruházásaikat.

A kibővített feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022 című Pályázati felhíváshoz kapcsolódó regisztrációs felület az alábbi linken érhető el: https://energiatamogatas2022.nffku.hu/

A felhíváshoz tartozó dokumentumokat és a kitöltési útmutatót ezen az oldalon ismerhetik meg.

A regisztrációhoz szükséges segédletet ide kattintva érhetik el, további kérdés esetén a Nemzeti Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökséghez fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken: +36 70 930 8728 (hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között) energiatamogatas2022@nffku.hu

 

Energetikai útmutató 

Az energiaválság és annak következményei számos vállalkozást érintenek érzékenyen. Mind az elszálló energiaárak miatti költségnövekedés, mind az energiaszolgáltatókkal való szerződéskötés nehézséget okoz napjainkban. A vállalkozások helyzetének megkönnyítése érdekében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft-vel (PwC) közösen készített egy energetikai útmutatót, amely röviden összefoglalja az energiaszerződéssel kapcsolatos problémákat és a kereskedőváltás folyamatát. Az útmutatóban bemutatásra kerül néhány energiahatékonysági tipp, amelyet a KKV szektor működési területtől függetlenül alkalmazni tud, illetve az energiahatékonysági beruházási lehetőségek is felsorolásra kerültek.

 

December 19-ig igényelhető a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergiaellátás

Veszélyhelyzeti átmeneti ellátás révén juthatnak villamos energiához, jövőre is megőrizhetik működőképességüket az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, szerződéssel nem rendelkező felhasználók. Az idén 2 GWh-nál kevesebbet fogyasztó vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, társadalmi szervezeteknek 2022. december 19-ig elektronikus úton kell nyilatkozniuk, így áramellátásukról 2023. január 1-től havonta változó áron gondoskodik majd az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Nyilatkozattételt csak az tehet, akinek jelenleg nincs villamosenergia- ellátást biztosító szerződése, tehát energiaállátása nem biztosított 2023. január 1-jétől és 2022. december 13-ig nincs elfogadott ajánlata sem.

A rendelet nem zárja ki az önkormányzati cégek és a sport szövetségek, egyéb szervezetek jelentkezését sem!

Előzmény: Több területi kamara levélben fordult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához jelezvén, hogy az alacsony fogyasztású versenypiaci ügyfelekkel nem kötnek szerződést az energiaszolgáltatók. Éppen ezért az MKIK jelezte a problémát Lantos Csaba, energiaügyi miniszter felé kérve, hogy ne csak az egyetemes szolgáltatásra jogosultak számára legyen kijelölve végső menedékes szolgáltató.

A Magyar Közlöny 205. számában megjelent a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás biztosításáról és egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásával kapcsolatos szabályokról szóló 520/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet.

A rendelet kimondja:

  • Azon felhasználó, amely nem jogosult egyetemes szolgáltatásra villamosenergia-ellátása 2023. január 1. napjától nem biztosított e  rendelet hatálybalépését megelőző napig elfogadott ajánlattal vagy megkötött villamosenergia-vásárlási szerződéssel, illetve a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján vagy a  felhasználót 2022. december 31. napján ellátó villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata alapján egyéb módon, és veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátással érintett felhasználási helyeit tekintve 2022. évi tényleges – profilos elszámolású felhasználási hely esetén az  elosztó által alkalmazott mértékadó éves fogyasztás alapján meghatározott – villamosenergia-fogyasztása nem haladja meg a  2 GWh-t, azzal, hogy a  2022. évre naparányosan vetítve kell figyelembe venni azon felhasználási helyek fogyasztását, amelyek hálózatra csatlakozása 2022. év során történt.
  • A felhasználó 2023. január 1. napjától teljes ellátás alapú veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra jogosult.
  • A felhasználó a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátás igénybevétele érdekében 2022. december 14. és 2022. december 19. napja között a villamosenergia-kereskedő által e rendelet hatálybalépését követő munkanapon közzétett, az e célra biztosított elektronikus felületen keresztül e-mail-címének megadásával nyilatkozatot tesz, ettől eltérő esetben a nyilatkozat érvénytelen. A határidő jogvesztő. A nyilatkozattétel fogadását a villamosenergia-kereskedő elektronikus levélben igazolja vissza a megadott e-mail-címre.
  • 2023. január 1. napjának kezdetével a villamosenergia-kereskedő és az 5.  § szerint nyilatkozatot tett felhasználó között határozatlan időtartamra villamosenergia-vásárlási szerződés jön létre a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzatában meghatározott mintaszerződés szerinti tartalommal. A villamosenergia-vásárlási szerződés a felmondásra irányuló jognyilatkozat közlését követő második hónap első napjára felmondható.
  • A Vet. 47/B.  § (9) bekezdésétől eltérően a villamosenergia-kereskedő az 5.  § szerint nyilatkozatot tett felhasználó esetében a kereskedőváltást 2023. január 10-ig jelenti be az érintett hálózati engedélyesnél, és a hálózati engedélyes a kereskedőváltással kapcsolatos kötelezettségeit 2023. január 1-jére visszamenőlegesen teljesíti.
  • A villamosenergia-kereskedő a veszélyhelyzeti átmeneti villamosenergia-ellátásra való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából jogosult legalább 8 napos határidő biztosításával a jogosultság alátámasztásául szolgáló iratokat a felhasználótól bekérni. A 2022. évi villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó adatokat a villamosenergiakereskedő az elosztó hálózati engedélyestől kéri, amely azt 8 napon belül megadja.

További fontos információ, hogy hónapról hónapra változó áras termékről van szó, amelynek havi ára a tárgyhónapot megelőző hónap első kereskedési napjától az utolsó előtti kereskedési napjának végéig publikált, tárgyhónapi időszakra vonatkozó tőzsdei zsinór és csúcs termék elszámoló árainak számtani átlaga alapján kerül meghatározásra.

Az MKIK kérésének megfelelően az MVM ügyfélszolgálatának kapacitását is bővítik, 30%-kal növelik a személyes és online ügyfélszolgálaton dolgozók létszámát.

Reméljük fenti intézkedéseknek köszönhetően számos vállalkozásnak biztosítva lesz az áramellátása, amely problémát a kamarai hálózat jelzése alapján ismerhette meg a döntéshozó és az MKIK közreműködésével rendkívül gyors döntést hozhatott az érintett vállalkozások energiaellátás biztosítása érdekében.

A BKIK és a MAGEOSZ közös vállalkozói konferenciáján is ez a problémakör volt előtérben, ahol az MVM képviselői összefoglalták a jelenlegi energiapiaci helyzetet, az energiaszolgáltatás állapotát, valamint felvázolták, hogy az MVM a különböző partneri csoportoknak milyen szolgáltatási lehetőségeket kínál. A konferenciáról készült összefoglalót itt találják. 

 

A kormány könnyítést vezetett be a Beruházási Támogatási Programjában

„Míg eddig az a vállalkozás minősült energiaintenzívnek, amely energiaköltsége 2021-ben elérte az árbevétel 3 százalékát, úgy a jövőben ez az elvárás 2 százalékra csökken, mostantól tehát már ezek a vállalkozások is regisztrálhatnak.” közölte november 21-én Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Továbbra is kéri a kormány, hogy a támogatottak védjék meg a munkahelyeket, őrizzék meg a foglalkoztatottak legalább 90 százalékát.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a beruházási támogatási program módosítását indítványozta. Az előzetes várakozásokkal ellentétben jóval kevesebb vállalkozó tud élni a lehetőséggel, ezért a 3 százalékos árbevétel arányos energiaköltség-korlát 2 százalékra való csökkentését javasolta.

Garancia- és hitelprogram nagy- és középvállalkozások számára 

 

A korábban már bejelentett Gyármentő programon túl egy 200 milliárd forintos keretösszegű garancia- és hitelprogram indításáról döntött a kormány. A program január 1-jétől lesz elérhető a nagy- és középvállalkozások számára.

A program két részből tevődik össze. Egyrészt a Magyar Fejlesztési Bank Zrt (MFB) 100 milliárd forint keretösszegű gyármentő likviditási garanciaprogramot indít, amelyben az MFB állami kezességet és garanciát vállal a forgóeszközhitelekre, a folyószámlahitelekre és a működést finanszírozó hitelekre. Emellett az Eximbank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegű gyármentő beruházási hitelprogramja lesz elérhető. Az Eximbank államilag támogatott, kedvezményes és futamidő végéig fix kamatozású beruházási hiteleket nyújt a hazai termelő közép-és nagyvállalatok energiahatékonysági és megújuló energiatermelő beruházásaihoz.

Ez a hitel kiegészítést jelent a már meghirdetett gyármentő program vissza nem térítendő támogatására. Forint hitelek esetén a kamat maximális mértéke 5 százalék, euró alapú hitel esetében 3,5 százalék lehet.

Amennyiben a regisztrált vállalkozások megfelelnek a hitelprogram feltételeinek, akkor olyan vállalkozások is pályázhatnak, akik vissza nem térítendő támogatásra nem jogosultak.

Az elérhető maximális hitelösszeg meghaladhatja a 2 milliárd forintot. 

 

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású technológiák támogatása

Az Európai Bizottság által irányított Innovációs Alap 2022. november 3-án közzétette harmadik felhívását nagy léptékű projektek számára.

A Zöld átállás segítéséhez az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) negyedik kereskedési időszakában (2021-2030) az Innovációs Alap maximum 60%-os támogatási intenzitással, vissza nem térítendő támogatások formájában kívánja támogatni a demonstrációs fázisban lévő, alacsony szén-dioxid kibocsátású technológiákat.

Az Innovációs Alap a megújuló erőforrások, a széndioxid leválasztás és tárolás és vagy felhasználás technológiák, energiatárolás, energiaintenzív szektorokban lévő innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra fókuszál.

Jelenleg egy 3 milliárd euró keretösszegű nagy léptékű pályázati felhívás áll nyitva a pályázók előtt. A nagy léptékű projektek esetében a projektjavaslatnak 7,5 millió euró feletti teljes tőkekiadásnak kell lennie és a pályázatban található kritériumnak kötelezően meg kell felelni.

A technikai részletekről és a releváns dokumentumokról ide kattintva találnak bővebb információkat, emellett apályázáshoz az ezen az oldalon található dokumentum nyújthat segítséget. 

Az Európai Bizottság Klímaügyi Főigazgatósága (DG CLIMA) és Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynöksége (CINEA) a következő online eseményeket szervezi, melyekre ezen a linken tudnak regisztrálni:

•                     2022. november 29. 14:00: Lessons learned seminar, amelyen a második nagy léptékű felhívás statisztikái és jó gyakorlatai kerülnek bemutatásra

•                     2022. november 30. 10:00: Infónap, amely során a sikeres pályázás feltételeiről és a technikai részletekről kaphatnak tájékoztatást.

A projektek benyújtási határideje 2023. március 16. 17 óra.

A pályázók közvetlenül az Európai Bizottság részére küldhetik meg projektjavaslataikat angol nyelven a Funding and Tenders platformon keresztül, így a Minisztérium csak általános információk megosztását tudja garantálni. Az Innovációs Alapról szóló általános információkat illetően pedig az Európai Bizottság honlapjáról juthatnak több információhoz.

Általános jellegű kérdések esetén denes.kobanyai@tim.gov.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

 

KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program - Október 20-tól nyújthatók be a támogatási kérelmek

A támogatást olyan kkv-k igényelhetik, amelyek árbevételének több mint 50%-a feldolgozóipari tevékenységből származik, vagy feldolgozóipari TEÁOR-ú főtevékenységgel rendelkeznek.

A jelenlegi gazdasági helyzet sajnos minden vállalkozás számára nehéz – a rezsi árak az egekben, és senki sem tudja, hogy mikor is fog ez a tendencia megállni. Mit lehet azonban tenni ez ellen? Egy megoldás lehet a Feldolgozóipari  KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program!

A kormány 75 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetette a Feldolgozóipari  KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Programot annak érdekében, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál folytatódhasson a termelés, ne kerüljön sor gyárbezárásokra, valamint ezek a vállalkozások ne essenek ki az ellátási láncokból.

A támogatást olyan kkv-k igényelhetik, amelyek árbevételének több mint 50%-a feldolgozóipari tevékenységből származik, vagy feldolgozóipari TEÁOR-ú főtevékenységgel rendelkeznek. Kitétel még továbbá, hogy a vállalkozás 2021-es árbevételének arányában az energiaköltsége – beleértve a gáz, az áram és más üzemanyagok árát – elérte vagy meghaladta a 3%-ot. Amennyiben a pályázó sikeresen elnyeri a támogatást, vállalnia kell, hogy a foglalkoztatotti létszáma nem fog 10%-nál nagyobb mértékben csökkenni. További fontos kötelezettség még nyertesség esetén, hogy a kedvezményezett vállalja, hogy 2024. december 31-ig energiaköltség csökkentő beruházást hajt végre.

Komponensek

A program két komponenst határoz meg. Az „A” komponens keretein belül a kormány a 2022. évi októberi, novemberi és decemberi áram és gázszámlákat fogja vizsgálni, ezek esetében az árnövekedésből fakadó növekmény 50%-ára igényelhető majd támogatás.

„B” komponens kapcsán energiahatékonysági beruházások, gépészeti felújítások kerülhetnek támogatásra, amennyiben ezeket a vállalkozás a Széchenyi Újraindítási Beruházási Hitel konstrukcióból finanszírozta. Ebben az esetben a hitellel érintett energiahatékonysági beruházás nettó összköltségének 15%-át téríti meg a kormány, önerő kiegészítésként.  

Mindkét komponens esetében 2022. október 20-tól nyújthatóak be a támogatási kérelmek.