Kamarai Bizalom védjegy

Kamarai Bizalom védjegy

KAMARAI BIZALOM

a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által minősített

megbízható és a zöld gazdálkodás követelményeinek is megfelelő vállalkozás

 

 

Mi a BKIK új minősítési rendszere?

A BKIK alapvető célja ezzel a szolgáltatással, hogy segítse a minősített budapesti vállalkozásokat új piacokhoz jutni, és igazolja azok megbízhatóságát a hazai vállalkozói környezetben és egyúttal lehetőséget teremtsen a nemzetközi kamarai minősítés megszerzéséhez a kamarák nemzetközi hálózata révén. A KAMARAI BIZALOM védjegyet a BKIK vezette be 2022. július 1-jén és az önkéntes tagjainak teszi elérhetővé. A későbbiekben tervezzük, hogy a minősítés a BKIK-nál regisztrált valamennyi budapesti vállalkozóknak is elérhető legyen.

A BKIK minősítő rendszere a minősített vállalkozások számára ismertséget és egyúttal kamarai ajánlást is jelent, továbbá azt is igazolja, hogy a vállalkozás megfelel a fenntartható gazdálkodás alapkövetelménynek és ennek alapján zöld vállalkozásnak minősíthető. A védjegy, amely egy kiállított oklevél és a tanúsított vállalkozások által használható pecsét formájában jelenik meg.

A KAMARAI BIZALOM védjegy

A kamara által minősített vállalkozás, azaz a KAMARAI BIZALOM védjegy azt jelenti, hogy az adott vállalkozás kamarai átvilágítása megtörtént és igazolja, hogy a cég jogszerűen működik, megbízható kamarai tag és azokkal a termékekkel és szolgálatatásokkal foglalkozik, amelyek az cégismertetőben szerepelnek, valamint amelyeket az internetes oldalán, szórólapjain, termék, vagy szolgáltatás ismertetőjén feltüntetett. A minősítő védjegy egyúttal azt is igazolja, hogy minden sajátjaként megjelölt honlapot valóban az adott cég, vagy egy általa hivatalosan megbízott fél, üzemelteti. Az oklevél és pecsét ezen túlmenően a BKIK megerősítése a vállalkozás fizetési képességéről és készségéről is, és a megbízhatóság tanúsítása a BKIK által áttekintett üzleti területen, továbbá igazolja azt is, hogy lehetőségei szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen a fenntartható vállalkozás alapkövetelményeinek is.

A minősítés a kezdeti első évben a BKIK rendezett tagsági viszonnyal rendelkező önkéntes tagjai számára díjmentes, de regisztrációhoz kötött és minden tekintetben követnie kell annak szabályzatát, valamint a regisztrációs eljárás menetét.

A KAMARAI BIZALOM egy a BKIK által elfogadott és garantált alapminősítési rendszer, amelyben a kamara által kijelölt Minősítő Testület végzi a jelentkező vállalkozások átvilágítását és az eredmények hitelesítését.

Hogyan működik a minősítés?

A KAMARAI BIZALOM védjegy a BKIK által elfogadott szabályzat szerint évente kerül kiadásra és minden évben megtörténik annak felülvizsgálata. A minősítési folyamatban a Minősítő Testület a regisztráció alkalmával bekért alábbi hivatalos dokumentumokat és információkat vizsgálja meg: 

  1. Cégbírósági végzés, egyéni vállalkozói bejegyzés, aláírási címpéldány a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos kötelező dokumentum (pl. társasági szerződés, annak módosításai, székhely, telephely-, fióktelep engedélyek, üzlethelyiség engedély, tevékenység folytatásához szükséges engedély, ha ilyen szükséges, stb.).
  2. NAV 0–ás minősítés, azaz köztartozásmentes pénzügyi háttér igazolása
  3. Pénzügyi beszámoló megléte - nem kell feltétlen pozitív - és természetesen azon vállalkozás, egyéni vállalkozó is kaphat minősítést, amelyik mérleg készítésére nem kötelezett. Mérlegkészítésre nem kötelezett vállalkozás esetében a kamarai adatlap helyettesíti a mérleget.Ehhez kapcsolódó feltétel, hogy adott vállalkozás már legalább egy évet eltöltött a kamarai rendszerben.
  4. Székhely adatok: telephely, cím, telefonszám
  5. Honlap(ok) e-mail címe(k)
  6. Kamarai fogyasztóvédelmi háttér (bejelentések, káresetek, bírósági ügyek ellenőrzése), Békéltető Testület negatív igazolása a Minősítő Testületbe kijelölt tag nyilatkozata alapján
  7. Nyilatkozat a vállalkozás fenntartható és környezettudatos szemléletmódjáról és gazdálkodásáról  a regisztrációs adatlapon

Adott vállalkozás a minősítést ezeknek a dokumentumoknak az értékelését követően kaphatja meg. 

További információk:

Amennyiben további kérdései vannak a BKIK minősítési rendszerével kapcsolatban, vagy észrevételeivel, javaslataival hozzá szeretne járulni a rendszer fejlesztéséhez, forduljon a Minősítő Testülethez a kamaraibizalom@bkik.hu email címen.

 

AZ ALÁBBI NYOMTATVÁNYOKAT KÉRJÜK A REGISZTRÁCIÓHOZ KITÖLTENI:

Regisztrációs űrlap 

Zöld minősítő kérdések

 

A Kamarai Bizalom szabályzatát itt találja. 

A Minősítő Testület tagjai