Elnökségi Kollégium

Elnökségi Kollégium

Elnökségi Kollégium

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara „legfiatalabb” testületeinek, az elnökségi kollégiumoknak a létrehozásáról 2017-ben az elnökség, majd 2018-ban a BKIK legfelsőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés döntött  utóbbi azzal, hogy a testületet beemelte a kamara Alapszabályba:

„A Kamarára háruló feladatok eredményes megoldása, egyeztetett álláspont kialakítása és hatékony érvényesítésének biztosítása érdekében az elnök javaslatára az Elnökség Elnökségi Kollégium létrehozásáról dönthet. Az Elnökségi Kollégium egységes működési szabályait az Elnökség által elfogadott ügyrend tartalmazza.

Az elnök javaslata alapján az Elnökségi Kollégium elnökét az Elnökség nevezi ki, a kollégium tagjairól felkérés alapján a kollégium önállóan dönt. Az Elnökségi Kollégium elnöke a Kollégium munkájáról rendszeresen beszámol az elnöknek, illetve az Elnökségnek, valamint szakmai kérdésekben nyilatkozatot tesz az Elnökségi Kollégium nevében.”

A kollégiumok azzal a céllal szerveződnek, hogy belső és külső szakértők bevonásával segítsék a kamara szakmai munkáját, a döntéshozók felé hangot adjanak a vállalkozói véleményeknek, megismertessék a vállalkozókkal az aktualitásokat, ezáltal  erősítsék a kamara súlyát,  népszerűsítsék a  szervezetet.  2019. május 14-ei elnökségi ülésen a következő Kollégiumok működésére hozott döntést a BKIK elnöksége, melyek szabályozása egységes elnökségi kollégiumi ügyrend­ alapján valósul meg.