Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba vétele

Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba vétele

 

Pályázati felhívás Gyakorlati képzőhely ellenőrzési kamarai szakértő névjegyzékbe történő felvételre

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet Gyakorlati képzőhely ellenőrzési kamarai szakértő névjegyzékébe történő felvételre.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15. 

Pályázatok benyújtásának módja: postai úton

Cím: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatóság - 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

 


 
Gyakorlati képzőhelyek nyilvántartásba vétele
 
A tanulószerződés keretében folyó duális képzésbe a vállalkozások csak akkor tudnak részt venni, ha rendelkeznek erre vonatkozó pozitív kamarai határozattal. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 1997. óta minden évben ellenőrzi – meghatározott szempontok, és országosan egységes sablon alapján – azon gazdálkodó szervezeteket, amelyek tanulók gyakorlati képzésével foglalkoznak.
 
Az adatokat több forrásból nyeri a kamara. Egyrészt saját nyilvántartásából, azon gazdálkodók adatait ismeri meg, amelyek tanulószerződéses jogviszonyban vannak, míg a szakiskolák által megküldött adatszolgáltatással az együttműködési megállapodás alapján képzést folytató gazdálkodó szervezetek adataihoz jut hozzá.
 
A gazdálkodó szervezet maga is kérheti a nyilvántartásba vételt egy kérelem benyújtásával, melyben a következő adatoknak kell szerepelnie:
 
- gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó neve;
- a képzés helye(címe);
- oktatni kívánt szakmák OKJ szerinti megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve, telefonszáma.
 
Az ellenőrzés szempontjai a következők:
 
  • A főtevékenységként oktatással foglalkozó gazdasági társaságok ellenőrzése évente.
  • Több, mint 100 tanulót foglalkoztató gazdasági társaságok ellenőrzése évente.
  • Minden gazdálkodó szervezethez el kell jutni 2-3 évente.
  • Az ellenőrzések bizottságban zajlanak, melynek tagjai a kamarai ellenőr, a iskola képviselője, valamint a gazdálkodó szervezet képviselője.
Az országosan egységes kérdőív első részének kérdései a gazdasági társaságra vonatkoznak, a második része a gyakorlati képzőhelyre, a harmadik pedig a szakma elsajátítására, itt jelennek meg az oktatóra vonatkozó kérdések, de itt ítélik meg a tanulók munkáját is.
 
Az ellenőrzést megelőzően tájékoztatjuk a vállalkozókat az ellenőrzés tényéről, majd a kamarai ellenőr telefonon egyeztet a vállalkozóval egy, a vállalkozás képviselője számára is megfelelő időpontban történő látogatásról.
 
A látogatás alkalmával megtekintik a gyakorlati képzőhelyet és kitöltik az ellenőrzési jegyzőkönyvet, melyben a vállalkozó is rögzítheti véleményét. A jegyzőkönyvről az ellenőrzött másolatot készíthet.
 
Nyomtatványok
 
 
Részletes információért keresse a BKIK Oktatási Igazgatóság munkatársait:
 
Fekete Ilona
oktatási ügyintéző
Tel.: +36 (1) 488-2000/2421
 
Bóka Borbála
képzőhely ellenőrzési referens
Tel.: +36 (1) 488-2000/2408