Kötelező kamarai regisztráció

Kötelező kamarai regisztráció

A gazdasági kamarák köztestületi formában, nem állami szervként működnek. Tevékenységüket és gazdálkodásukat is törvény szabályozza. Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely a gazdasági kamarákról szóló 1991. évi CXXI. törvényt is módosította.

A törvénymódosítás értelmében az egyéni és társas vállalkozások számára – néhány nevesített kivételtől eltekintve - 2012 óta kötelező a kamarai regisztráció. A kamarai nyilvántartás célja, hogy ennek segítségével a vállalkozások gazdálkodásával, tevékenységével kapcsolatos olyan adatbázis jöhessen létre, amely javítja az üzleti forgalom biztonságát, valamint a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkat tudjon nyújtani. A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap.

Nem kell nyilvántartásba vetetnie magát és regisztrációs díjat fizetnie annak az egyéni vállalkozónak, aki magán-állatorvosi, ügyvédi, egyéni szabadalmi ügyvivői, közjegyzői vagy önálló bírósági végrehajtói tevékenységet végez, illetve azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény hatálya alá tartoznak. Szintén nem kell regisztrálniuk a szakmai – pl. orvosi, építész – kamarákban természetes személyként nyilvántartott tagoknak, amennyiben szakmájukat nem vállalkozói formában gyakorolják.

A budapesti székhelyű vállalkozásoknak a bejegyzésüket követő 5 napon belül a BKIK-nál kell kezdeményezni kamarai nyilvántartásba vételüket. Ez történhet online felületen keresztül, vagy a kamara honlapjáról letöltött nyomtatvány beküldésével postai úton, illetve személyesen a BKIK ügyfélszolgálatán. A nyilvántartásba vételt meghatalmazás birtokában ügyvéd is kezdeményezheti. Az adatlap kitöltéséhez további információk itt találhatóak: /hu/ugyintezes/gazdalkodo-szervezetek-kotelezo-kamarai-regisztracioja/gyakori-kerdesek-a-regisztracioval-kapcsolatban

A regisztrációval egyidőben, majd azt követően minden év március 31-ig meg kell fizetni az évi 5000 forintos regisztrációs díjat is. A befizetés történhet személyesen, a BKIK Krisztina körúti központjában és a Budapest Bank fiókjaiban, átutalással a BKIK erre a célra elkülönített 10102086-02614500-02003005 (Budapest Bank Zrt.) számú bankszámlájára, vagy a kamarai ügyfélszolgálaton igényelhető postai csekken. Külföldről a HU37 1010 2086 0261 4500 0200 3005, SWIFT KÓD: BUDAHUHB nemzetközi számlaszámra lehet az utalást teljesíteni. Átutalás esetén a közleményben fel kell tüntetni, hogy „Kamarai hozzájárulás”, valamint a vállalkozás adószámát. A kamarai hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

A regisztrációs díj befizetése törvényi kötelezettség, elmulasztása esetén a NAV adók módjára behajthatja azt.

Ha a vállalkozás adataiban változás következik be, annak bejelentésére ugyancsak 5 nap áll rendelkezésre a kamara felé. Ha az egyéni vállalkozó jogviszonyát január 1-jén már szünetelteti, az adott évre regisztrációs díjat csak a tevékenység újbóli megkezdését követő 5. napon kell fizetnie. Ha egész évben szünetelteti tevékenységét, arra az évre regisztrációs díjat nem kell fizetnie.

Ha egy társas vállalkozás felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, az eljárás lezárultáig meg kell fizetnie a regisztrációs díjat.

A nonprofit cégek a kamarai törvény értelmében gazdálkodó szervezetnek minősülnek, így rájuk is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség és a hozzájárulás megfizetése. Mentesülnek viszont a kötelező regisztráció alól a bíróság által nyilvántartásba vett szervezetek: az alapítványok, egyesületek, szövetségek.

A regisztrációs díjból finanszírozzák a kamarai közfeladatok ellátását. Emellett a regisztrált budapesti vállalkozók ingyenesen igénybe vehetnek bizonyos szolgáltatásokat is. A BKIK tanácsadást biztosít gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; pályázatfigyelő szolgáltatást működtet, és elősegíti az üzleti partnerkeresést is.

Fontos tudni, hogy a regisztrációs díj megfizetése nem jelent kamarai tagságot, az továbbra is önkéntes alapon, tagdíj megfizetése mellett létesíthető.

Figyelem! A BKIK sem magánszeméllyel, sem vállalkozással nem kötött szerződést a kamarai hozzájárulás beszedésére.

A BKIK ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási ideje:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 

Postacím: 1535 Budapest,  Pf. 903.

 

Központi telefonszám: +36 (1) 488 2000

 

E-mail

 

 

 

  Hétfő: 9.00 – 15.00

  Kedd: 9.00 – 13.00

  Szerda: 9.00 – 15.00

  Csütörtök: 9.00 – 13.00

  Péntek: 9.00 – 12.00