Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás

Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás

Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás

A Kamara közfeladatai az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása következtében 2020. július 01. napjától kezdődően bővültek.

A gazdasági kamarák kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről való tájékoztatás nyújtása.

A Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara Kamarai Vállalkozói Információs Rendszere, a KAVIR (https://kavir.mkik.hu/) tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenységéhez, folytatásához, továbbá a vállalkozáshoz szükséges képesítési és bejelentési előírásokról is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a honlapon található információk tájékoztató jellegűek, ezért érdemes azok hatályos állapotát ellenőrizni az irányadó jogszabályban is. Munkatársaink azon dolgoznak, hogy az információk minél inkább naprakészek legyenek. Az információk havonta kerülnek frissítésre.

A fellelt adatokban való keresésnél fontos, hogy a társas vállalkozásokra is alkalmazható, az ŐVTJ első négy számjegye a TEÁOR szám.

 

Amennyiben további, részletesebb tájékoztatásra van szükségük, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

A BKIK az alábbi témákkal kapcsolatban nyújt tájékoztatást:

·       A tevékenység végzéséhez szükséges képesítés szintje.

·       A képesítés KEOR szerinti tanulmányi területe (szakirány).

·       Van-e lehetőség helyettesítő képesítés elfogadására?

·       A tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő magasabb szintű szakirányú végzettség is.

·       A tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott szaktanfolyami végzettség helyett elfogadható az adott tevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák.

·       Rendelkezésre állnak-e ekvivalens (egyenértékű, megfeleltethető) képesítések, ha igen annak mi a megnevezése?

·       Ekvivalenciát előíró jogszabály megnevezése.

·       A tevékenység után minimálbér vagy garantált bérminimumnak megfelelő járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a vállalkozónak.

Bármely vállalkozás fordulhat Kamaránkhoz, amely rendezett kamarai regisztrációval rendelkezik.

Felhívjuk figyelmüket a vállalkozás elindításához szükséges képesítés államilag is elismert mivoltára. Vállalkozásukat csak az államilag elismert, a szakképesítést és annak azonosító számát is tartalmazó diploma, bizonyítvány vagy oklevél birtokában indíthatják el.

Amennyiben az állam által el nem ismert dokumentummal (például egy tanfolyam elvégzése után kapott elismerés, látogatási igazolás, tanúsítvány) rendelkezik, az a vállalkozói tevékenységhez előírt képesítést nem igazolja! Az állam által elismert, akkreditált intézmény vagy képzés végén kapott, a felnőttképzési törvény szerinti tanúsítvány sem minősül elismerhető dokumentumnak) rendelkeznek, abban az esetben nem fogják tudni elindítani vállalkozásukat.

A tanácsadás ingyenes!

Ezt a szolgáltatást a Kamara az Információs és Tanácsadó Iroda keretén belül működő tanácsadóval biztosítja.

Tanácsadó: Nagyné Antal Anikó, kamarai tanácsadó

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. V. emelet 511.
Telefon: +36 1 488 2127
E-mail: evinfo@bkik.hu
Ügyfélfogadás előzetes időpont-egyeztetés alapján lehetséges.