Ellenőrző Bizottság

Ellenőrző Bizottság

menüEllenőrző Bizottság

A BKIK Ellenőrző Bizottságának tagjai

Az Ellenőrző Bizottság testületi szerv, amely 7-9 tagból, illetve 5 póttagból áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjait és póttagjait a Küldöttgyűlés, az elnökét az Ellenőrző Bizottság a tagjai közül maga választja. Az Ellenőrző Bizottság vizsgálja, hogy a Kamara tevékenysége, gazdálkodása megfelel-e a jogszabályoknak, az Alapszabálynak és más önkormányzati szabályzatoknak. Az Ellenőrző Bizottság vizsgálja a gazdálkodás célszerűségét is.

Az Ellenőrző Bizottság a Kamara tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a Kamara tisztségviselőitől és ügyintéző szervezetétől minden olyan adatot, tájékoztatást megkérhet, illetve minden olyan iratot megtekinthet, amely feladatainak ellátásához szükséges. Munkája elvégzése során külső szakértőt vonhat be. A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság részére e célra az éves költségvetésben meghatározott keretösszeget állapít meg, amelynek felhasználásáról az Ellenőrző Bizottság dönt.

Az Ellenőrző Bizottság köteles a Kamara gazdálkodását legalább évenként független könyvvizsgálóval megvizsgáltatni. A Küldöttgyűlés a Kamara éves költségvetéséről és az éves beszámolóról (mérlegről) csak az Ellenőrző Bizottság és a független könyvvizsgáló véleményének ismeretében dönthet.

Az Ellenőrző Bizottság a tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek számol be, tagjai részére feladataik ellátása körében utasítás nem adható.

Az Ellenőrző Bizottságra vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály 19. pontja határozza meg.

Alapszabály