Gazdasági Szolgáltatások Tagozat

Gazdasági Szolgáltatások Tagozat

menüGazdasági Szolgáltatások Tagozat

Gazdasági Szolgáltatások Tagozat

 
A Gazdasági Szolgáltatások Tagozat (GSZT) a Gktv. 18. § (4) c.) pontjában foglalt tagozati autonómia keretében látja el mindazokat a – Gktv.-ben és a BKIK Alapszabályában meghatározott köz- és cél szerinti feladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében és illetékességi területén kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit.
A 2004-ben alakult GSZT alapvető célkitűzése a rendkívül erősen differenciált vállalkozói szféra  szolgáltató és infrastrukturális hátteret biztosító vállalkozásoknak az érdekképviselete.
A szolgáltatások szerepe az elmúlt évtizedekben olyan jelentős fejlődésen ment keresztül, hogy külön szükséges aktualizálni az érdekeiket és tevékenységüket.
A Tagozat elképzeléseit az is motiválja, hogy a legtöbb mikro- és kisvállalkozás ezen a szolgáltatási területen belül található. Ezért sokkal aprólékosabb, szerteágazóbb tevékenységet igényel a működésünk.
Az elmúlt években a működés során kiderült, hogy a nagy szervezetek mellett a különböző kis szakmai tevékenységek is fontos szerepet kaptak a BKIK tevékenységei között, melyet osztályink és szakmai osztályaink látnak el.
A Tagozat a fentieknek megfelelően közreműködik
  • a BKIK általános céljainak megvalósításában,
  • a szolgáltatás fejlesztésével,
  • a minőségi szolgáltatások biztosításával és a szolgáltatók általános érdekeinek érvényesítésével kapcsolatos feladatainak ellátásában, amelyek keretében feladata különösen:
  • ajánlások kidolgozása a szolgáltatók egészét, az adott szakterületetérintő gazdasági előterjesztések, jogszabályok kidolgozására, ideértve a Fővárosi Önkormányzat gazdasági előterjesztéseit,
  • részvétel a gazdasági szolgáltatást érintő szabályozás kamarai feladatainak kidolgozásában, felügyeletében,
  • részvétel a gazdasági szolgáltatások etikai előírásainak kimunkálásában,
  • részvétel a Gazdasági Szolgáltatások Tagozattevékenységéhez tartozó vásárok, konferenciák és egyéb rendezvények szervezésében,
  • a szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése.