Ipari Tagozat

Ipari Tagozat

Beköszönő gondolatok

 

2020-ban a BKIK Ipari Tagozat küldöttei egyhangú szavazással újraválasztottak az Ipari Tagozat Elnökévé, a választmány tagjai pedig szintén egyhangú szavazással a BKIK Általános Alelnökévé választottak.

Ezúton is köszönöm a bizalmat!

Mára több mint 50 ezer vállalkozás tartozik az Ipari Tagozathoz. Célom továbbra is a Kamara, ezen belül az Ipari Tagozat fiatalítása azzal, hogy az idősebb kollegák, kamarai tagok minden gondolatára, tapasztalatára támaszkodom.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, mi fontos a vállalkozók számára, továbbra is folytatjuk a különböző rendezvényeket, és nagy hangsúlyt helyezünk a személyes kapcsolattartásra. Ezeken a találkozókon tájékoztatást adunk a végzett munkánkról, ismertetjük az aktuális kamarai feladatokat, de meghallgatjuk a résztvevők gondolatait is, hiszen az őket érintő döntéseket nem lehet úgy meghozni, hogy nekik nincsen beleszólásuk.

Változatlanul segítjük a fiatal vállalkozókat és ösztönözzük őket a kamarai munkára. Továbbra is figyelemmel kísérjük és támogatjuk az egyetemisták tanulását, elsősorban a Kandó Klub működésével.

A világot beborító koronavírus-járvány nem állíthatja meg a fejlődést! Volt már az emberiség történelmében ugyanilyen mértékű és hatású változás, amelyet átéltek az eleink. Mi is át fogjuk élni! S hiszem, hogy nem jobb, hanem sokkal jobb lesz az életünk, ha összefogással, együttműködéssel a javunkra fordítjuk a világ változását.

A világméretű járvány hazánkat sem kíméli. Az általa megváltozott gazdasági, társadalmi helyzet talpra állításában, az ország megerősítésében nekünk is részt kell venni, és konstruktív javaslatokat kell tenni. Ebben a felelősségteljes munkában minden kamarai vállalkozás és minden kamarai tag együttműködésére számítok. Hiszen a magyar gazdaságpolitikában komoly súllyal kell megjelennie a BKIK-nak és az Ipari Tagozat-i véleményeknek.

Közös munkával, együttműködve a fiatal tehetségekkel fel tudjuk emelni a Kamarát, hogy érdemben bele tudjon szólni a jövőbe, a jövő alakításába. A tét nagy! Arról szól, hogy lesz-e munkánk, lesz-e munkaerőnk, lesz-e piacunk, lesznek-e magyar vállalkozások? Hogy így legyen, ahhoz haladó gondolkodású, modern, innovatív, tenni akaró vállalkozásoknak és a fiatal generációnak is teret, lehetőséget adó Kamara kell. Álljunk neki és alakítsuk át a jövőnket!  Csak együtt vagyunk képesek erre! Persze ehhez a folyamathoz higgadtan gondolkodó, tenni akaró, fedhetetlen, tisztességes kamarai képviselőkre és komoly, kiszámítható műhelymunkára van szükség.

Vezetőként kötelességem lesz döntéseket hozni, de ezek csak a közösen, az Önökkel kialakított vélemény mentén születhetnek meg. Ehhez kívánok mindannyiunknak egymás iránti bizalmat, tisztességes együttműködést és jó egészséget!
 

Zsabka Zsolt

BKIK Általános Alelnök
BKIK Ipari Tagozat Elnök