Kereskedelmi Tagozat

Kereskedelmi Tagozat

A BKIK Kereskedelmi Tagozata elsődleges feladatának a kereskedelmi és kereskedelmi szolgáltatási, idegenforgalmi és vendéglátó, pénzügyi, szolgáltató vállalkozások érdekeinek feltárását és képviseletét tekinti.
 
A KERESKEDELMI TAGOZAT
 
Ezeken túlmenően kiemelkedő fontosságú tennivaló a jogszabály-alkotásban, illetve módosításban történő aktív részvétel, a jogszabály-alkotási folyamat vállalkozások érdekeinek megfelelő befolyásolása.
 
Igyekszünk figyelemmel kísérni a vállalkozások problémáit, és működésüket megfelelő tájékoztatással segíteni.
A Tagozat részt vállal a BKIK gazdaságfejlesztési, érdekérvényesítési tevékenységéből, különös tekintettel a kereskedelem helyzetének fejlesztésére, javítására. Az önkéntes kamarai tagság lehetőséget nyújthat a tisztességes és tudás alapú vállalkozói környezet kialakítására, illetve a „vállalkozó” társadalom általi pozitívabb megítélésére, ezért Tagozatunk a gazdasági élet minden területén fel kíván lépni a tisztességes vállalkozói magatartás érdekében.
Fontosnak tartjuk a szakmák új elméleti és gyakorlati ismereteinek (pl. az új kereskedelmi módszerek) elterjesztésében való közreműködést, ennek érdekében az osztályok szakértők közreműködésével tájékoztató előadásokat, konferenciákat szerveznek, kiadványok készítését teszik lehetővé.
 
A Tagozat aktív lobbi tevékenységet kíván folytatni tagjai érdekében, amelynek során elsődlegesen kapcsolatépítésre törekszik a magyar gazdaság vállalkozói környezetének kialakításáért felelős politikai és gazdasági intézményrendszerével.
Eredményes működésünk érdekében kiemelkedő fontosságúnak tekintjük a Tagozat érdekkörébe tartozó szakmai érdekképviseletekkel és szövetségekkel való kapcsolattartást, ennek keretében a közös rendezvények szervezését, kiadványok készítését.
 
Egyre nagyobb az igény az üzleti partneri kör bővítésére, amihez elsősorban a külföldi kapcsolatok ápolásával, a lehetőségek feltérképezésével járul hozzá a tagozat.
 
A Kereskedelmi Tagozat a szakmai munka terén elsődlegesen koordináló szerepet lát el, a szakmai munka az osztályokban, szakmai osztályokban és szakmai bizottságokban folyik.
 
A Tagozat választási osztályai:
 
III. Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatások Osztály
IV. Kiskereskedelem és E-Kereskedelem Osztály
V. Turizmus és Vendéglátás Osztály
IX. Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály