Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

menüBank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

IX. Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

Az Osztály a Kereskedelmi Tagozat keretében látja el többek között mindazon – a BKIK Alapszabályában meghatározott – közfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez, támogatásához szükségesek, annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében, és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet (önkéntes vagy regisztrált tag) általános érdekeit. Ennek érdekében az Osztály szorosan, többnyire rendszeresen, témától függően alkalmanként is, együttműködik az érintett szakmai érdekképviseletekkel és szükség esetén önállóan, vagy velük közösen dolgoz ki átfogó gazdasági programokat, javaslatokat.

“Az osztály tételesen a következő kamarai feladatokért felelős és képviseli azokat
– átfogó szakmai tevékenységet érintő jogszabálytervezetek, gazdasági előterjesztések véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése,
– a tagok és a tagszervezetek szakmai érdekképviseletének ellátása,
– átfogó szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése, javaslattétel a kamarai testületek, illetve állami- önkormányzati szervek felé,
– aktív részvétel a Tagozat munkájában,
– a Kamara vezető testületei megbízása alapján részvétel az önkormányzati, a kamara elnökségi munkabizottságok és ad-hoc bizottságok munkájában,
– alapvető gazdasági és pénzügyi programok követése, véleményezése és aktív részvétel azok kidolgozásában a szakmai érdekképviseletekkel közösen” 

Tisztségviselők 

IX. Bank, Biztosítás, Vagyongazdálkodás Osztály elnöksége 

Osztályelnök

 

Rátkai Tamás

BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.

 

 

Osztályelnök-helyettes                        

Póka Valentin

Coface Kft.

Nagy Levente

LEGEND Hungary Kft.

 

 

Osztályelnökségi tagok

 

Balog Ádám

 

Csonka Tibor

OTP Bank Nyrt.

Szántó Csaba

Kalitera  Konzulting Kft.

Balkányi Gáborné

Proplus Ügynöki Bt.

Keszthelyi Péter

Bpr Europe Szolgáltató Kft.

Bolla Zoltán

Szerencsejáték Zrt.

Bodor Csaba

Mobilab Consulting

 

 

Küldöttek

 

Köves Balázs

Delego Holding Zrt.

Dr. György Piroska Sarola

Ládafia Kereskedő  Bt.

Hronszky Imre

Ideagen Üzleti Tanácsadó Kft.

Bíró Attila

Mentors & Partners Kft.

Dénes Attila

Human Competence Hungary Kft.

Rátkai Tamás

BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.

 

 

Pótküldöttek

 

Szántó Csaba

Kalitera  Konzulting Kft.

Nagy Levente

LEGEND Hungary Kft.

Bodor Csaba

Mobilab Consulting