Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

menüBank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

IX. Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály

 
Az Osztály a Kereskedelmi-, Turisztikai- és Pénzügyi Tagozat keretében látja el többek között mindazon – a BKIK Alapszabályában meghatározott – közfeladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli megjelenítéséhez, támogatásához szükségesek, annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében, és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet (önkéntes vagy regisztrált tag) általános érdekeit. Ennek érdekében az Osztály szorosan, többnyire rendszeresen, témától függően alkalmanként is, együttműködik az érintett szakmai érdekképviseletekkel és szükség esetén önállóan, vagy velük közösen dolgoz ki átfogó gazdasági programokat, javaslatokat.
Az Osztály egyúttal, mint a BKIK kiemelt tagjainak legmeghatározóbb szakmai osztálya felvállalta a kamarai minősítés rendszerének kidolgozását és gondozását összhangban a Párizsban működő kamarák nemzetközi hálózata, a World Chambers Network Chamber Trust, azaz a Kamarai Bizalom modelljével és minősítő rendszerével, amelynek magyarországi képviseletét a BKIK látja el.
Az Osztály tapasztalatai és eszközei révén részt vállal – elsősorban a területét érintő – BKIK által végzett marketingkommunikációs feladatok még hatékonyabb ellátásában.
“Az osztály tételesen a következő kamarai feladatokért felelős és képviseli azokat
– átfogó szakmai tevékenységet érintő jogszabálytervezetek, gazdasági előterjesztések véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése,
– a tagok és a tagszervezetek szakmai érdekképviseletének ellátása,
– átfogó szakmai terület tevékenységének figyelemmel kísérése, átfogó elemzése, javaslattétel a kamarai testületek, illetve állami- önkormányzati szervek felé.
– aktív részvétel a Tagozat munkájában,
– a Kamara vezető testületei megbízása alapján részvétel az önkormányzati, a kamara elnökségi munkabizottságok és ad-hoc bizottságok munkájában,
– alapvető gazdasági és pénzügyi programok követése, véleményezése és aktív részvétel azok kidolgozásában a szakmai érdekképviseletekkel közösen”
 

Mit teszünk?

A BKIK IX. kamarai osztályának munkaprogramja

A BKIK IX. Bank, Biztosító Osztálya, mint adottságai és tagösszetétele alapján a BKIK több, jelentős gazdasági szereplő VIP tagját is összefogó szakmai osztály, két jelentősebb kamarai tevékenység koordinálásában, tervezésében segíti a BKIK tevékenységét és vezetését: ennek egyike egy komplex kamarai minősítő rendszer kidolgozása, másik pedig a kamara PR és Marketing tevékenységéhez való aktív csatlakozás.

A IX osztály, továbbá a két tevékenységgel összhangban feladatának tekinti a nem a IX. osztályhoz tartozó VIP illetve nagyvállalati tagok összefogását és az SZMSZ-ben is rögzített elnöki tanácsadó testület munkájának koordinálását is. A IX. Osztály részéről ebben a munkában Hinora Bálint elnök mellett, az osztály két alelnöke Hronszky Imre és Keszthelyi Péter vesz részt az elnökség felhatalmazása alapján.

“Általános feladatok

– folyamatos kapcsolattartás a tagsággal – tájékoztatás, véleménykérés, igények felmérése,- a munkát alapvetően az elektronikus kommunikációra és egy speciális klubrendszerre szeretnénk felépíteni, a kamara szervezeti szabályzatának megfelelő VIP klub, azaz a nagyvállalatok tanácsadó testületének létrehozása a Kamarai minősítő rendszer, ill. a Chamber Trust bázisán, továbbá a kamarai PR és Marketing munka mentén.

– tagszervezés– elsősorban az Osztály meghatározó tagjainak növelése, a bankok és biztosítók, alapkezelők, vagyonkezelők, társasházkezelők megnyerése a kamarai munkával, alapvetően a lobby szervezetekkel megkötendő együttműködések és működtetett kapcsolatok révén.

– szakmai véleményezés, lobby- jogszabályok, törvényjavaslatok véleményezése, javaslattétel alapvetően a szakmai szervezetekkel összehangoltan,

– szolgáltatások- a kamarai szolgáltatási feladatokhoz a speciális pénzügyi szolgáltató oldal kialakítása,

– kapcsolattartás más érdekképviseleti szervekkel, többek között:

Magyar Bankszövetség
Magyar Biztosítók Szövetsége
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete
Magyar Lízing Szövetség
Magyar Ügyvédi Kamara
Magyar Orvosi Kamara
Magyar Állatorvosi Kamara
Magyar Agrárkamara

– kapcsolattartás, lehetséges együttműködések kialakítása a BKIK más osztályaival”

Az Osztály kiemelten fontosnak tarja a rendszeres gazdasági konferenciák szervezését kiemelten a kis és középvállalkozások részére. Ebben együttműködik a Piac és Profit, a Haszon Magazin és a Figyelő gazdasági konferencia szervezőivel. Az adott konferenciákra regisztrált tagok bevonásának kezdeményezése hallgatóként és előadóként.

Az Osztály kiemelt feladata a főváros jelentős gazdaságfejlesztési projektjeinek támogatása, azokban szakmai segítségnyújtás és aktív részvétel. Ennek érdekében szorosan együttműködik neJmcsak a pénzügyi terület szakmai érdekképviseleteivel, kamaráival, hanem többek között a Budapesti Építész és a Budapesti Mérnök Kamarával is. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a főváros minden megvalósuló projektjében a gazdasági szemlélet, a fenntartható fejlődés meghatározó legyen.

A korszerű és fontos biztosítási, pénzügyi (pl. követelésmenedzsment) és vészhelyzeti asszisztencia megoldások – KKV szektor számára is releváns – megismertetése érdekében, az Osztály tagjaként az Allianz, illetve a BKIK között kiemelt partnerségi megállapodás jött létre 2013. május 30-án. A banki pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, hasonló elvek mentén együttműködést írt alá az OTP is a Kamarával 2013. március 4-én.

Az ország gazdaságának, a benne élő szereplők (lakossági, vállalati és önkormányzati oldalon egyaránt) egyik kritikus helyzetét jelentő devizaalapú hitelezés és különösen annak a lakóingatlanokra vonatkozó részét illetően, az Osztály kidolgozta az ún. Non-profit bérlakás-koncepció működési modelljét és minden partnerével együtt törekszik annak mielőbbi elfogadtatására a kormányzat részről, hogy ennek révén piackonformabb megoldás szülessen.

Hinora Bálint elnök

 

Tisztségviselők

 
IX. Bank, Biztosítás, Vagyongazdálkodás Osztály elnöksége
 

Osztályelnök

 
Rátkai Tamás
BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.
 
 

Osztályelnök-helyettes                        

Póka Valentin
Coface Kft.
Nagy Levente LEGEND Hungary Kft.
 
 

Osztályelnökségi tagok

 

Balog Ádám MKB Bank Nyrt.
Csonka Tibor OTP Bank Nyrt.
Szántó Csaba Kalitera  Konzulting Kft.
Balkányi Gáborné Proplus Ügynöki Bt.
Keszthelyi Péter Bpr Europe Szolgáltató Kft.
Bolla Zoltán Szerencsejáték Zrt.
Bodor Csaba Mobilab Consulting
   

Küldöttek

 
Köves Balázs Delego Holding Zrt.
Dr. György Piroska Sarola Ládafia Kereskedő  Bt.
Hronszky Imre
Ideagen Üzleti Tanácsadó Kft.
Bíró Attila
Mentors & Partners Kft.
Dénes Attila
Human Competence Hungary Kft.
Rátkai Tamás BÁV Faktor Pénzügyi Zrt.
   

Pótküldöttek

 
Szántó Csaba Kalitera  Konzulting Kft.
Nagy Levente LEGEND Hungary Kft.
Bodor Csaba Mobilab Consulting