Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatás Osztály

Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatás Osztály

menüKereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatás Osztály

III. Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatás Osztály

Az osztály a kamara önkormányzati szerve, a szakmai munka alapegysége, a tagok közvetlen részvételének színtere, s a küldöttek választásának fóruma. Az osztály feladata az SzMSz-e szerint, az ágazat átfogó gazdasági érdekeinek kifejezése és képviselete, közreműködés a gazdálkodó szervezetek üzleti kapcsolatainak szélesítésében, együttműködés a gazdaság­ fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal.

Mit teszünk?

A BKIK III. Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatás osztályának 2016. évi szakmai munkaprogramja

A kereskedelemben és a kereskedelmi szolgáltatásban Budapesten működő gazdálkodó szervezetek az önkéntes kamara tagjaként jogaikat és kötelezettségeiket a BKIK III. Osztályának keretében gyakorolják. Az osztály a kamara önkormányzati szerve, a szakmai munka alapegysége, a tagok közvetlen részvételének színtere, s a küldöttek választásának fóruma.

Az osztály feladata az ágazat átfogó gazdasági érdekeinek kifejezése és képviselete, közreműködés a gazdálkodó szervezetek üzleti kapcsolatainak szélesítésében, együttműködés a gazdaság fejlesztésében érdekelt állami, önkormányzati szervekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozásokkal. Képviseleti feladatát a BKIK képviseleti rendszerének keretében látja el.

Az Osztály a SZMSZ-ében előírtaknak megfelelően 1 osztály értekezletet, 2 küldött értekezletet és 4 elnökségi ülést tervez 2016-ban.

Általános feladatok:

 • folyamatos kapcsolattartás a tagsággal – igények felmérése, tájékoztatás, vélemények
 • tagszervezés – részben taglétszámnövelés a meglévő, ill. a korábban elhatározott szakmai osztályok létrehozása segítségével, részben az osztály meghatározó tagjai szerepének növelésével, a kamarai munkába való bevonásával
 • szakmai véleményezés, lobby – jogszabályok, törvényjavaslatok véleményezése
 • kapcsolattartás más érdekképviseleti szervekkel, szövetségekkel, Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA)
 • kapcsolattartás a BKIK más osztályaival, tagcsoportjaival
 • együttműködés a GSZT nemzetközi szakmai osztályaival

Kiemelt feladatok:

 • A vállalkozások tájékoztatása, a BKIK honlapon a tagozat és az osztály állandó megjelenésének biztosítása
 • A bevásárló utca management továbbfejlesztése, de legalábbis szinten tartása
 • A török kapcsolatok továbbápolása

Folyamatosan: török üzleti delegációk fogadása, B2B, BKIK-MKIK török kiutazások  szervezése, a Török-Magyar Tagozattal szoros összefogásban

 • A vállalkozások külpiacra jutásának elősegítése
 • A vállalkozások piacszerzési, piacszervezési tevékenységének elősegítése
 • Kereskedelmi aktualitásokkal való foglalkozás, különös tekintettel a jogszabály véleményezésekre, ill. javaslatok készítése az élhetőbb gazdasági környezetért.
 • a nemzetközi kapcsolatok tagozati szintű szervezése, javaslattételek külföldi vásárokon való részvételre

Munkatervi feladatok:

 • Elnökségi ülések (küldöttekkel kibővített), osztályértekezletek megtartása
 • Üzletember találkozók, üzleti kapcsolatok bővítésére alkalmas fórumok szervezése
 • Konferenciák, konzultációk szervezése a különböző szakmai csoportok érdeklődési körét figyelembe véve (aktuális piaci helyzetelemzések, tájékoztatók a kereskedelem újabb és újabb lehetőségeiről, adó-vám és pénzügyi tanácsadó előadások, szakmai bemutatók, fogyasztóvédelmi és etikai kérdések megvitatása)
 • Információnyújtás a tagságnak, üzleti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése a Baross Iroda, szükség szerint külső szakértők és tanulmányok segítségével
 • Piackutatások, tanulmányok, ország tanulmányok felkutatása, vásárlása és rendelése, amelyek célja az üzleti és hatósági környezet jobb megismerése, feltárása, megalapozván a hatékonyabb érdekképviseletet és a szakma jobb eligazodását
 • A tagozat/osztály szervezeti fejlesztése

Programok (előadások, konzultációk):

 • Hazai és külföldi üzleti lehetőségek feltárása, bemutatása, üzletember találkozók
 • Társzervezetekkel közös rendezvények aktuális témákban
 • Üzleti kapcsolatok fejlesztése az Európai Unió tagállamaival, ill. nem uniós országokkal
 • A Bécsi Kamarával folyamatos kapcsolattartás, kiutazás, tapasztalatcsere, együttműködési megállapodás kamarai szintű megkötése
 • Nemzetközi üzleti lehetőségek feltárása, különös tekintettel a kis és középvállalkozások export tevékenységére.
 • A megkezdett török kapcsolatok fejlesztése
 • Részvétel nemzetközi szakvásár/okon
 • Kapcsolatfelvétel nemzetközi szervezetekkel (Eurocommerce, stb.)
 • Aktuális tájékoztatók, információcsere fórumok hatóságok képviselőinek bevonásával
 • Jogszabály változások ismertetése
 • Kereskedelmi folyamatok, tendenciák figyelemmel kísérése
 • Az e-kereskedelem fejlődése
 • Az internet jelentősége és várható hatásai a kereskedelemre
 • Az elektronikus és marketing kommunikáció átalakulása
 • Környezetvédelmi előírások hatása a kereskedelemre (pl. elektromos autók elterjedése, ezek parkolása, üzemanyag felvétele, megjelenésük az áruszállításban, környezet barátiabb csomagoló anyagok, élelmiszer pazarlás elleni fellépés, stb.)
 • Tárgyalások az Élelmiszerbankkal és a jogszabályalkotóval (várhatóan FM)

Szakmai osztályok:

A szakszerű érdekvédelmi munka, a szakma specifikus vállalkozói problémák feltárása érdekében, az Osztály támogatja a szakmai osztályok létrehozását és célul tűzi ki ezek megszervezését és működésük beindítását.

Az Osztályhoz jelenleg tartozó, megalakult szakmai osztályok: 

Teljes név

rövidített név

alakulás időpontja

Magyar Gazdasági Kapcsolatok fejlesztése német nyelvterületen Szakmai Osztály

MGKFN SZO

2015.03.16

Kanadai Üzleti Klub Szakmai Osztály

KÜK SZO

2015.03.31

Török Szakmai Osztály

TSZO

2015.04.20

 

Tagozati döntés született ugyanakkor a Jelöléstechnikai Szakmai Osztály és a Dohánykereskedelmi Szakmai Osztály megalakulásáról, amely még megalakításra vár.

Budapest, 2015. május 2.

Házi Zoltán s.k.
osztályelnök

Ügyrend

Tisztségviselők

III. Kereskedelem, Kereskedelmi Szolgáltatás Osztály elnöksége
 
Osztály alelnök  
Dienes Zoltán CBA Kereskedelmi Kft.
   
Osztály alelnök  
Házi Zoltán Hásító Kft.
Balázs Ildikó Auchan Magyarország Kft.
   
Osztályelnökségi tagok  
Németh Tibor Tradenet 95 BT
Berki Csaba Ali-Beautysun Bt.
Varga József Valid Dental Kft. 
Kárpáti Zsuzsanna Art-Trade Invest Kft.
Hornek Ildikó Ing-Kom Iroda Ingatlanközvetítő és Kommunikációs Tanácsadó Kft.
Dávid Imre Agroinvest Vállalkozó, Szolgáltató és Mérnöki ZRT
Gergely György Top Trade Export-Import Kft.
Szántóné Csajághy Katalin Egyéni vállalkozó
Sramkó Magdolna Mesterlevél Kft.
   
Küldöttek  
Dienes Zoltán CBA Kereskedelmi Kft.
Kovács József Faberty Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Kft.
Nagy Elek BÁV Aukciósház és Záloghitel ZRT
Gablini Gábor Gablini Vagyonkezelő Zrt.
Hovanecz Szabolcs Hovanecz és Társa Bt.
Klinkáné Kucsma Katalin Light Green Team Kft.
Kiss Gábor SEEDSCONSULTING
Rév András Rév és Társai Ker. Zrt.
Tarjányi János Autó Tarjányi Kft.
László Béla "AUTÓ-SZENTMIHÁLY" Kft.
Bartos Gábor Bartos és Társa Kft.
Bartal László Budafok-Tétény XXII. Kft.
Kutor Géza Optoved Kft.
Simó Gabriella Stella Zrt.
   
Pótküldöttek  
Maul-Szabó Adrienn Szabó Károly Egyéni Vállalkozás
Liptai Péter Gravír&Ág Kft. 
Kónya Zoltán Kónya Fruit Kft.
Dörnyeiné Rozs Mariann Roszi-3000 Kft.
Mészáros Gyula Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi Tér Kft.
Németh Tibor Tradenet 95 BT
Házi Zoltán Hásitó Kft.