Kiskereskedelem, E-Kereskedelem Osztály

Kiskereskedelem, E-Kereskedelem Osztály

Kiskereskedelem, E-Kereskedelem Osztály

A IV. Kiskereskedelem, E-Kereskedelem Osztály (Választási) Osztály alapvető célja a kamarai tagság és a kamarai testületek közötti kapcsolatrendszer szakmai elveinek kialakítása és fejlesztése, a kétoldalú információs csatornák hatékony működésének biztosítása.
Az Osztály a Kereskedelmi Tagozat keretében látja el mindazon, a BKIK Alapszabályában meghatározott köz- és cél szerinti feladatokat, amelyek az adott ágazat, tevékenység-, illetve tevékenységcsoportok általános gazdasági érdekeinek a kamarán belüli, illetve kívüli megjelenítéséhez szükségesek annak érdekében, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara saját hatáskörében és illetékességi területén, kamarai szinten egyeztetett módon képviselhesse valamennyi gazdálkodó szervezet általános érdekeit.
Mit teszünk?

A IV. Kiskereskedelem és Vendéglátás Osztály 2016. évi munkaterve

 TERVEZET

 1.   Az Osztály működése

 A 2016. év a BKIK-ban a tisztújítások éve, így sor kerül egy választó osztályértekezletre.

A IV. Kiskereskedelem és Vendéglátás Osztály SzMSz-ében foglaltaknak, valamint a gyakorlatnak megfelelően az osztályelnökségi ülést 4 alkalommal, a küldötti értekezleteket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja az osztály, várhatóan küldöttekkel kibővítette elnökségi ülés formájában.

Az üléseken az osztály SzMSz-ében meghatározott feladatokon túl, a kamarai, tagozati szintű témák, valamint az osztály tagvállalkozóit érintő szakmai kérdések kerülnek megvitatásra (pl.: jogszabály-tervezetek véleményezése, javaslatok kidolgozása).

Az osztály 2016. évben – az SzMSz alapján legalább egy osztályülést tervez tartani.

2. Az Osztály rendezvényei, fórumok, konferenciák

Az osztály által szervezett rendezvények célja a szakmai jellegű kérdések, előterjesztések minél szélesebb körű megvitatása véleményezése, a kisvállalkozások helyzetének ismertetése a tagság tájékoztatása a vállalkozásokat érintő aktuális ügyekről, a tagvállalkozások érdekképviselete.  Az egyes témáktól függően a társosztályok (III. Kamarai Osztály, V. Kamarai Osztály, IX. Kamarai Osztály) tagjai is meghívást kapnak a rendezvényekre, illetve az Osztály is csatlakozni kíván a tagjait is érintő, a társosztályok (kereskedelemmel, vendéglátással foglalkozó) által szervezett programokhoz. Közös (tagozatközi) szakmai osztályok magalakítását, és az ez ezekben folyó szakmai munkát jelöli meg a IV. Osztály. A szakmai fórumok helyszíne- tekintettel a kisvállalkozások helyzetére, adott esetben külső helyszíneken lesz megtartva.

Tervezett fórumok:

Minimum félévente KKV-k részére az őket érintő kérdésekben tájékoztató fórum szervezése (CSPBK Szakmai Osztály)

Magyar Napok a Fővám téri Nagycsarnokban tavasszal és ősszel

Kihelyezett elnökségi ülés egy alkalommal

Mikulás napok (CSPBK Szakmai Osztály)

Mikulásnapi, kamarai évzáró ünnepség

3. Nemzetközi események

Az Osztály hangsúlyt fektet a nemzetközi gazdasági, az uniós és unión kívüli országok megismerésére és megismertetésére. A nemzetközi kapcsolat adta lehetőségek feltérképezése, kialakítása, ill. erősítése érdekében az Osztály személyes kapcsolatot kíván kialakítani külföldi – mind EU tagállambeli, mind EU-n kívüli – kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel. Ennek érdekében üzletember találkozó, B2B szervezését jelöli meg az Osztály a fentebb említett szervezeteknél.

Az Osztály csatlakozik a  „Szeresd a piacodat”  nemzetközi rendezvénysorozathoz a Fehérvár úti vásárcsarnoknál – IV. Osztály megbízásából szervezi a BUM Nonprofit Kft.

4. Szervezetekkel való kapcsolat

A munkaterv megvalósítása, a rendezvények minél színvonalasabb megrendezése, lebonyolítása érdekében az Osztály együtt kíván működni a Kereskedelmi Tagozattal, a kamarai társosztályokkal (III. Kereskedelem és Kereskedelmi Szolgáltatás Osztály, V. Turizmus és Vendéglátás Osztály, IX. Bank és Biztosítás Osztály) és a Kézműipari Tagozattal.

Folytatni kívánják a külső szervezetekkel való kapcsolattartást, és két új szervezettel kívánja felvenni a kapcsolatot.

 • Magyar Kereskedelmi Szövetség
 • Magyar Dohány Kiskereskedők Egyesülete
 • Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége,
 • Országos Kereskedelmi Szövetség,
 • Fővárosi Önkormányzat illetékesei,
 • Csarnok és Piacok Szervezete
 • Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes főosztálya,
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
 • NAV, MKEH
 • ÁNTSZ

5. Szakmai Osztályok

A kereskedelmi tagozat 2012. október 15-én kelt határozata értelmében a IV. Osztály szakmai osztályai a következők.

 • Piaci Csarnoki Bevásárlóközponti Kereskedők Szakmai Osztálya. (PCSBK).(2012)
 • Butik Népművészet Szakmai Osztály (2013)
 • Cukrászok és Vendégvárók Szakmai Osztály (tagozatközi)(2013)

A szakmai osztályok működésének finanszírozását az Osztály részben saját költségkerete terhére biztosítja.

Budapest,  2016. május 7.

 

Tisztségviselők

 
IV. Kiskereskedelem és Vendéglátás Osztály elnöksége
 
Osztályelnök
 
Bárdi László Tamás
Webmestercenter.hu Kft.
 
 
Osztályalelnökök
 
Rózsavölgyi János
 R. Völgyi Kft.
Gerő Gábor
 Leet Gaming Kft
 
 
Osztályelnökségi tagok
 
Tarcsáné Suhajda Ildikó Tarcsáné Suhajda Ildikó EV
Erdős Sándor Rafaelné Erdős Sándor Rafaelné EV
dr. Ferdinandy István dr. Ferdinandy István EV
Sólyom László Fotoland Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Dömsödi Andrásné Dömsödi Andrásné EV
Bata Mihály Bata Mihály EV
Szatmáry Aranka GÉRÉ Kft.
Rózsavölgyi Márton Attila Fix-Hús Kft.
 
 
Küldöttek
 
Gerő Gábor
 Leet Gaming Kft.
Bárdi László Tamás
 Webmestercenter.hu Kft.
Rózsavölgyi János  R. Völgyi Kft.
Hejduk Péter Zöldség és Gyümölcs Kft.
   
Pótküldöttek  
Erdős Sándor Rafaelné Erdős Sándor Rafaelné EV
dr. Ferdinandy István dr. Ferdinandy István EV